Avondfietstocht 100 jaar Zeeweg op 23 juli
VOLGEBOEKT!
Rondleidingen

De Zeeweg naar het strand van Bloemendaal is 100 jaar geleden officieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan organiseert het ABC op vrijdagavond 23 juli een avondfietstocht langs de jubilerende Zeeweg. De Zeeweg is ontworpen door de vermaarde landschapsarchitect Leonard Springer als ‘Park Way’ door een bijzonder waardevol duingebied.

Datum: Vrijdagavond 23 juli van 19:00 tot circa 21:00 uur
Kosten deelname: € 7,50, voor Museumkaarthouders en Vrienden van het ABC € 5
Verzamelen: Om 19:00 uur bij het pannenkoekenhuis bij de rotonde aan het begin van de Zeeweg en de kruising met de Brouwerskolkweg

Lengte fietstocht: circa 12 km
Maximaal aantal deelnemers: 12

De aanleg van de Zeeweg had letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde. Het was een grote ingreep in het duinlandschap. Bij de aanleg zijn enorme bergen zand verzet. De ambitieuze plannen om van Bloemendaal aan Zee een mondaine badplaats te maken zijn nooit gerealiseerd. Door de jaren heen is het gebruik van de weg sterk veranderd. De Zeeweg speelde en speelt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland en met name voor de toegang tot de kust. Daarnaast heeft de weg na 1950 een bijzondere recreatieve betekenis gekregen door de openstelling van de Kennemerduinen voor het publiek en de komst van drie campings.
Ed Prins van de Stichting Vrienden van Middenduin zal de toelichting bij de avondfietstocht verzorgen. Tijdens de excursie bezoeken we ook de erebegraafplaats en de historische waterfabriek van Haarlem nabij de Zeeweg.Op de erebegraafplaats langs de Zeeweg zijn de personen herbegraven, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de duinen waren gefusilleerd.
Al in 1898 was in opdracht van de Gemeente Waterleiding Haarlem in Overveen een waterfabriek gerealiseerd, nu een historisch gebouwencomplex met monumentale waarde. Tijdens de fietstocht zal ingegaan worden op de aanleiding en de historie van de weg, het ontwerp van het tracé door Springer, de beleving van de weg als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de plannen voor de verdere ontwikkeling van het landschap.

Tot 12 september is in het ABC ook de tentoonstelling te zien over de honderdjarige Zeeweg. De deelnemers aan de fietstocht kunnen deze tentoonstelling gratis bezoeken. In het kader van het jubileum is ook een boek verschenen, dat bij het ABC te koop is.  

boek 100 jaar Zeeweg