Veel belangstelling voor het uitgebreide programma met maar liefst 26 activiteiten

Opening en aftrap in de FilmkoepelMet erg veel plezier kijkt het ABC terug op een heel geslaagde Dag van de Architectuur met als thema (T)HUIS. Het centrum dankt eenieder die op enige wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dag. Of dat nu was in de vorm van een gastvrije openstelling, interessante rondleiding, plezierige ontmoeting, inhoudelijke presentatie, prettig gesprek, informatieve toelichting, technische ondersteuning. "Met zijn allen is er afgleopen zaterdag echt iets moois neergezet voor een groot, divers en geïnteresseerd publiek" aldus Gabriël Verheggen, directeur van het ABC. Als herinnering hieronder de gedichten die Nuel Gieles, voormalig stadsdichter van Haarlem, speciaal voor en over een aantal programmalocaties heeft gemaakt.

rondleiding André van Stigt door De Koepel