De Haarlemse wijk ‘Tuinwijk Zuid’ van architect J.B. van Loghem viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Dat is voor het ABC Architectuurcentrum Haarlem een van de aanleidingen om van 1 mei tot 1 oktober 2022 een expositie te wijden aan het oeuvre én aan de bijzondere persoon Van Loghem (1881-1940). De andere aanleiding voor de tentoonstelling is het verschijnen van een omvangrijke monografie over Van Loghem, geschreven door Rudolphine Eggink. Met als ondertitel ‘Architect van een optimistische generatie’, wordt deze zwaar onderbelichte architect zowel met deze publicatie als de expositie eindelijk eer gedaan.

Tuinwijk Zuid Haarlem Zonnelaan 19-21 - foto IC4U
Tuinwijk Zuid Haarlem, zonnelaan 19-21 - foto IC4U

  

In de tweede aflevering van de podcastserie De stadsarchitect in gesprek met…. over de toekomst van Haarlem, vertelt architectuurjournalist Kirsten Hannema over het belang van persoonlijke verhalen bij het verbeteren van de stad. Niet alleen de fysieke verschijning van gebouwen, straten, pleinen en parken vormen de identiteit van een buurt of wijk, maar minstens zo belangrijk zijn de herinneringen aan het gebruik ervan. Hoe kunnen die verhalen mensen bijeen brengen en leiden tot nieuwe vormen van eigenaarschap en solidariteit in de eigen woonomgeving? Aan de hand van een aantal mooie voorbeelden bespreken de stadsarchitect, directeur ABC en Kirsten Hannema dit onderbelichte thema.

Gebruik deze link om het gesprek met Kirsten Hannema te beluisteren

podcast abc

Hoe zorgen wij ervoor dat Haarlem ook in 2045 nog een fijne stad is om te wonen en te werken? Daar moeten we nu al over nadenken. Het gaat over grote opgaven die te maken hebben met klimaat, duurzaamheid, wonen, werken, gezondheid én leven. Willem Hein Schenk, stadsarchitect gemeente Haarlem en Gabriël Verheggen, directeur van het ABC Architectuurcentrum gaan in een serie van vijf podcasts in gesprek met verschillende professionals over de grote uitdagingen waar steden voor staan. Al die steden en dus ook Haarlem zijn nu bezig met een omgevingsvisie.

podcastserie ABC

Afgelopen woensdag vond de eerste opname plaats voor een serie van vijf podcastgesprekken die Willem Hein Schenk, stadsarchitect van Haarlem, en Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem, gaan voeren over de stad in het algemeen en Haarlem in het bijzonder. Dit onder meer in het kader van de omgevingsvisie waar momenteel aan wordt gewerkt. De eerste gast die hier als externe spreker en deskundige voor was uitgenodigd, is architect Eric Frijters, mede oprichter van het Amsterdamse bureau FABRICations.

opnamen podcasts over de stad
willem Hein Schenk (midden) introduceert Eric Frijters (rechts) en Gabriël Verheggen (links)

 

Wie de live-stream GEBOUWDE TROTS! op 9 november heeft gemist heeft, kan terecht op het YouTube-kanaal van het ABC. Daar kun je in alle rust kijken en luisteren naar het gesprek tussen Gabriël Verheggen, directeur van het ABC, met een aantal deelnemers aan de tentoonstelling.

Gebouwde Trots

 

Haarlem, 20 maart 2020 – Stichting ABC Architectuurcentrum Haarlem heeft in de persoon van Roger Kersten een nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van Ronald Huikeshoven (directievoorzitter gebiedsontwikkelaar AM), die het ABC negen jaar bestuurlijk leidde. Planoloog Roger Kersten is al geruime tijd bestuurslid bij het ABC en onder meer partner bij AKRO Consult. Hij woont in Haarlem en voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in stad en streek.

ronald huikeshoven geeft voorzittershamer abc aan roger kersten
ronald huikeshoven (l) geeft abc-voorzittershamer aan roger kersten

 

ben van berkel en gabriel verheggen

Voor wie de lezingen van Ben van Berkel, Francine Houben en Winy Maas niet heeft kunnen bijwonen (of misschien wel nog een keer wilt zien!) kan terecht op het YouTube-kanaal van het ABC. Deze 'Masterclasses' die het ABC organiseert in het kader van het 30-jarig bestaan, zijn namelijk integraal opgenomen en te zien op: https://www.youtube.com/channel/UC0QC6sewmIMr2Y9k1teOsiA 

Het ABC bestaat dit jaar 30 jaar. Dat vieren wij onder meer met de organisatie van een drietal lezingen door top-architecten. Ook is er een boekje samengesteld over drie decennia ABC Architectuurcentrum Haarlem waarvoor we op zoek zijn gegaan naar ons ‘DNA’. Want wat maakt het ABC tot dat wat het is? Hoe heeft het zich eigenlijk ontwikkeld? Wat verklaart het succes en waaraan dankt het zijn bestaansrecht? Kortom: wat is de meerwaarde van dit centrum? Die vraag staat centraal in ‘Over ABC gesproken; Het DNA van het Haarlemse architectuurcentrum’. Het eerste exemplaar van dit boekje is door ABC-voorzitter Ronald Huikeshoven overhandigd aan Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland.

Ronald Huikeshoven geeft eerste exemplaar aan Arthur van Dijk

      
Sinds juli 2019 staat in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 over ‘WATER & KLIMAATADAPTATIE’. Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze huizen en onze woon- en leefomgeving. Het laat ook zien wat de gevolgen (kunnen) zijn van het veranderende klimaat. Welke aanpassingen of veranderingen zijn nodig om bijvoorbeeld in de toekomst droge voeten te houden en ook nog een koel hoofd? Komende tijd vinden er diverse lezingen, bijeenkomsten en excursies plaats. Hieronder het overzicht van de activiteiten voor de maand september.

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem bestaat dit jaar 30 jaar. Het centrum viert dat onder meer met de organisatie van drie bijzondere lezingen (‘Masterclasses’) door drie Nederlandse  toparchitecten: Ben van Berkel (UNStudio), Francine Houben (Mecanoo) en Winy Maas (MVRDV). Het ABC heeft juist hen uitgenodigd omdat zij - met de gerenommeerde bureaus die zij circa 30 jaar leiden - spraakmakend zijn voor Nederland en internationaal furore maken. De architecten gaan tijdens hun Masterclasses in op hun architectenpraktijk en schetsen (toekomstige) ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarbij geven zij ieder zogenoemd ‘aanstormend talent’ de gelegenheid het voorprogramma van hun eigen lezing te verzorgen met een korte presentatie.

Deze bijzondere Masterclasses vinden plaats in de Kleine Zaal van de Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, Haarlem. Kaarten á € 15 zijn vanaf 26 augustus te reserveren aan de kassa van de Philharmonie, via website www.theater-haarlem.nl of telefonisch 023 - 512 12 12.