Expositie

In het kader van de Haarlemse Kunstlijn 2021 exposeren in het ABC Architectuurcentrum van 3 november tot en met 5 december Yvonne van den Elsen en Coby Kluitman. Naast het feit dat zij beiden als kunstenaars hoofdzakelijk tekenen en schilderen, hebben zij nog een overeenkomst. Zowel Yvonne als Coby zijn namelijk als vrijwilliger verbonden aan het ABC.

Expositie

De Schipholweg is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste entree van Haarlem. De afgelopen 10 jaar is het aanzien van deze invalsweg vanaf de A9 ingrijpend veranderd en ook de komende jaren staat er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel die het Haarlemse stadsbeeld danig zullen veranderen. Voor het ABC Architectuurcentrum reden om vanaf 19 oktober in een Wijk te Kijk tentoonstelling de metamorfose van de Gateway Haarlem te belichten en in historisch perspectief te plaatsen.

logo expo schipholweg

Manifestatie

Tijdens het Kunstlijn-weekend op 6 en 7 november is er voor kinderen een speciale KinderKunstlijn georganiseerd: een wandeling door de stad langs Kunstlijn-locaties en inloopworkshops bij musea. Kinderen kunnen met hun ouders gratis verschillende instellingen en ateliers bezoeken en komen zo op een speelse manier in aanraking met kunst. Het ABC pakt tijdens de Kinderkunstlijn uit met een leuke educatieve workshop.

Rondleidingen

Op vrijdagmiddag 22 oktobert organiseert het ABC een fietstocht langs de tien genomineerde projecten voor de Lieven de Key Penning. Het thema voor de prijs is deze keer stedenbouw, openbare ruimte en groen. De fietsexcursie start in het ABC en zal daar ook eindigen. Tijdens de tocht worden negen projecten bezocht, waarbij zoveel mogelijk de architect, de eigenaar of een andere direct betrokkene een toelichting op het project geeft. Eén project wordt aan het einde van de fietstocht in het ABC gepresenteerd.

Datum: vrijdagmiddag 22 oktober
Start: 13:00 uur vanuit het ABC Architectuurcentrum
Duur fietstocht: circa 3 uur

DE FIETSTOCHT IS VOLGEBOEKT.

Manifestatie

De afgelopen maanden stond in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling ‘Parkway naar de Kust’ over 100 jaar Zeeweg in Bloemendaal. Helaas zijn er op deze weg in de periode dat die expositie hier te zien was, weer meerdere ongelukken gebeurd met automobilisten, scooterrijders en fietsers. Van verscheidene kanten wordt opgeroepen maatregelen te treffen om de Zeeweg veiliger te maken. Maar welke maatregelen kunnen dat zijn? Om het denken daarover te stimuleren én de veiligheid van de weg te agenderen, schrijft het ABC i.s.m. Stichting Vrienden van de Middenduin een ideeënprijsvraag uit. Centraal staat daarbij de vraag: Hoe is de verkeersveiligheid van de Zeeweg te verbeteren, rekening houdend met de omgeving van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland én de ontwerpkwaliteiten van de weg?