Activiteiten

Lezing

Naar aanleding van zijn succesvolle expositie Zwemmen in Europa in het ABC geeft fotograaf en zwemfanaat Henk Sloos op zondagmiddag 9 september een lezing. Zaal open: 16:00 uur; aanvang lezing: 16:15. Kosten: 5 euro.

zie ook onderstaande link met informatie over de expositie

Rondleidingen

Op vrijdag 17 augustus organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem een fietstocht langs waterwerken in Haarlem. In- en rond de stad zijn overal gemalen, dijken, sloten, dammen en vaarten, maar hoe zorgen die er samen voor dat we droge voeten houden?

Datum: vrijdag 17 augustus 2018
Start: ABC Architectuurcentrum 14:00 uur
Einde: Spaarnepontje Belgiëlaan circa 16:30 uur
Kosten € 7,50, Museumkaart en ABC vrienden € 5
Vooraf aanmelden bij het ABC, tel 023-5340584 (dinsdag tot zondag 12-17 uur)
Tip: neem wat te drinken mee.

Lezing

Met feestelijke borrel wordt deze expositie geopend

Expositie

Nederland en water vormen een heilige twee-eenheid. Het één kan niet zonder het ander. En soms lijkt het of het ander niet zonder het één kan. Omgaan met water – sommigen noemen het een gevecht – zit zo in ons DNA dat we het nauwelijks meer als bijzonder ervaren. Pas wanneer het ergens mis gaat of bij een feestelijke ingebruikneming zijn we ons even bewust dat wat we doen met water noodzakelijk is voor onze eigen veiligheid. Voor het project DROGE VOETEN zijn drie Haarlemse fotografen op pad gegaan. De opdracht aan hen was om in beeld te brengen wat in deze stad en de regio te vinden is aan gebouwen, bouwsels en objecten die te maken hebben met onze waterveiligheid.

Expositie

Wat drijft een negental Haarlemse architecten die een collegiale en vriendschappelijk band hebben, te doen wat ze doen? Hoe geven zij individueel en als bureau invulling aan hun vak en dagelijkse ontwerppraktijk? En wat is daarbij de betekenis van hun informele samenwerking? Voor het project 9x HAARLEMS presenteren negen architecten zich in het ABC.