Rondleidingen

Op donderdag 8 juni organiseert het ABC een fietstocht naar Hageveld en Heemstede. Deze fietstocht sluit aan bij de lopende tentoonstelling in het ABC “Laten we samen een betere toekomst bouwen” met maquettes van leerlingen van het Atheneum College Hageveld. Het atheneum is gehuisvest aan de oostkant van Heemstede op het landgoed Hageveld in een enorm monumentaal gebouwencomplex omringd door bos en weiland. Het gebouw is in 1922 opgericht als kleinseminarie naar ontwerp van de architect Jan Stuyt.
Centraal staat de kapel met een op de Sint-Pieter in Rome geïnspireerde koepel. College Hageveld zit in het ‘achterhuis’ van het complex, het representatieve ‘voorhuis’ is verbouwd tot zestig appartementen. Onderdeel van de fietstocht is een rondleiding door de school onder leiding van docent Yousef Kavousi of een andere docent van Hageveld.

Expositie

Het stadsgezicht van Haarlem is in de loop der eeuwen continu aan verandering onderhevig. Maar wat heeft nu de stad gemaakt tot wat zij nu is? Welke krachten hebben daarbij een rol gespeeld? En hoe kun je die krachten landschappelijk, stedenbouwkundig maar ook architectonisch herkennen?

In de tentoonstelling Blik op Haarlem - toen nu straks laat het ABC Architectuurcentrum zien hoe die ontwikkeling van Haarlem tot stand is gekomen. Uitgangspunt bij dit project zijn 17deeeuwse schilderijen die door het Frans Hals Museum zijn uitgekozen voor een unieke tentoonstelling in dezelfde periode met Haarlemse stadsgezichten, met als titel Blik op Haarlem – Ruisdael Berckheyde Van Goyen.

Rondleidingen

In 30 jaar tijd zijn de Amsterdamse IJ-oevers getransformeerd van een havengebied naar een hoogstedelijke zone vol architectonische en stedenbouwkundige hoogstandjes. De zuidelijke IJ-oever tussen het oostelijk Havengebied en de westelijke Houthavens staat in deze wandeling centraal: van Oostelijke Handelskade tot het Westerdokseiland. Rondleider is Kees van Ruijven, nu ABC-vrijwilliger, die als stedenbouwkundige en projectmanager bij de gemeente Amsterdam bij veel ontwikkelingen betrokken is geweest.

Datum: woensdag 31 mei
Verzamelen: 12:45 uur in de hal van Haarlem station
Afronding: rond 16:30 in café op Westerdok
Kosten: € 7,50 per persoon (ABC-vrijwilligers € 5), reiskosten voor eigen rekening.
Lengte wandeling: ca 4,5 km
.
Deelname: maximaal 16 personen

Direct reserveren

Manifestatie

In het weekend van 17 en 18 juni vieren we weer de landelijke Dag van de Architectuur. Zoals ieder jaar organiseert het ABC Architectuurcentrum dan in Haarlem e.o. opstellingen, rondleidingen en presentaties in gebouwen en op locaties waar je normaal gesproken niet zo snel (binnen)komt… Het thema dit jaar is Toegang & Toegankelijkheid. We gaan aandacht geven aan voorbeelden en processen waarin architectuur, ontwerp en het gesprek over de stad verwelkomend is, onderdak biedt en ook ruimte geeft. Extra aandacht krijgen vijf gebouwen/locaties die toegankelijk zijn voor iedereen. Want dat is namelijk nog lang niet vanzelfsprekend. Het thema van Universele toegankelijkheid, dat gekoppeld is aan het VN-Verdrag Handicap, vindt nog (veel) te weinig weerklank in de architectuur. Dat blijkt ook uit de reacties en adviezen ervaringsdeskundigen die deze dag mede vormgeven.

Lezing

Op donderdagavond 20 april geeft Paul Morel, projectleider van Stadsherstel, een lezing in het ABC. Hij zal aan de hand van praktijkvoorbeelden - zoals het Rosenstock Huessy Huis en het Seinwezen - uitleg geven over de activiteiten van Stadsherstel, dat inmiddels een zeer belangrijke speler is geworden op de Haarlemse en Zuid-Kennemer vastgoedmarkt. 

Datum: Donderdagavond 20 april 
Aanvang: 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem
Toegang (incl. koffie/thee): € 7,50 (€ 5,00 met Museumkaart, Haarlempas of ABC-vriendenpas)

koop je kaartjes