Expositie

Van 1 december t/m 28 januari toont het ABC in de tuinzaal een selectie tekeningen van cursisten van de Gouden Boeken-tekencursus van Eva Durlacher.
Aan de hand van verschillende thema's hebben de cursisten persoonlijke ervaringen in beeld gebracht. Een van die thema's was architectuur: hoe is het om in steden, dorpen, huizen, buurten op te groeien? Waar deed je de boodschappen, hoe liep je naar school, waar werd je wakker? De unieke verhalen en tekeningen van de cursisten afzonderlijk worden gebundeld in een persoonlijk ‘Gouden Boek’, waaruit een selectie nu te zien is.

Rondleidingen

Op vrijdagmiddag 17 november organiseert het ABC Architectuurcentrum haar jaarlijkse fietstocht langs de genomineerde projecten voor de Lieven de Key Penning 2023. Uit een groslijst van meer dan 50 nieuwbouwprojecten heeft de vakjury de tien interessantste gekozen.
De fietsexcursie start dit keer niet bij het ABC maar bij de Koepel. De tocht gaat langs meerdere projecten, waarbij zoveel mogelijk de architect, de eigenaar of een andere direct betrokkene een toelichting geeft op het project. De fietstocht eindigt bij het ABC, waar de niet bezochte projecten worden gepresenteerd. In het ABC kan ook gestemd worden voor de Publieksprijs Lieven de Key.

Manifestatie

Van 14 oktober tot en met zondag 19 november kan op de website www.spraakmakendhaarlem.nl én in het ABC - vanaf 17 oktober - gestemd worden op een van de tien genomineerde projecten voor de Lieven de Key Publieksprijs 2023. Dit jaar is het thema: Architectuur. De vakjury heeft uit een groslijst van meer dan 50 projecten die de afgelopen drie jaar zijn gerealiseerd, er tien geselecteerd. Op dinsdagavond 21 november wordt tijdens een feestelijke avond in De Koepel bekend welk project de vakjury tot winnaar heeft gekozen én welk project de Publieksprijs ontvangt. Voorafgaand aan deze bekendmakingen wordt dan ook - traditioneel - de Lieven de Key Lezing gehouden. Dit jaar spreekt architecte Marianne Loof (LEVS), tevens jurylid, die lezing uit.

Manifestatie

Op woensdag 4 oktober 2023 vindt in ABC Architectuurcentrum Haarlem een feestelijke presentatie van de essaybundel A City of One's Own plaats. Deze bundeling is het product van het gelijknamige residentieproject van Anouk Harkmans (23 jaar) en wordt tot 22 oktober ondersteund door een expositie in ABC.

Inloop17.00 uur
Aanvang: 17.30 uur
Locatie: ABC Architectuurcentrum

Lezing

Naar aanleiding van het succes vier jaar geleden organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem komend seizoen weer in nauwe samenwerking met PHIL een serie ‘Masterclasses’ door drie Nederlandse toparchitecten. Achtereenvolgens treden op: Thijs Asselbergs (architectuurcentrale), Liesbeth van der Pol (Dok architecten) en Sjoerd Soeters (PPHP). Het ABC heeft juist hen uitgenodigd omdat zij drieën heel ‘eigen’ in hun architecten-praktijk staan met een kenmerkend handschrift en een uitgesproken architectuuropvatting. Gezien hun lange staat van dienst zijn zij daarbij ook in staat om in de achteruitkijkspiegel te kijken en te schetsen hoe het ‘architectenvak’ zich heeft ontwikkeld. Het voorprogramma van hun masterclass stellen zij zelf samen door een zogenoemd ‘aanstormend talent’ uit de architectuur of uit een andere kunstdiscipline te kiezen en hem of haar de gelegenheid te geven zich te presenteren.

Deze bijzondere Masterclasses vinden achtereenvolgens plaats op:
woensdag 13 december 2023 - Thijs Asselbergs + Karin Kuipers
woensdag 17 januari - Liesbeth van der Pol + Diederik de Koning
woensdag 14 februari 2024 - Sjoerd Soeters + Lieve Kramer en Merle Soeters

Kaarten á € 17,50 (1e rang) of 12,50 (2e rang) zijn te reserveren aan de kassa van PHIL, via website www.philhaarlem.nl of telefonisch 023 - 512 12 12.

Locatie: Kleine Zaal van de PHIL, Lange Begijnestraat 11, Haarlem.