Rondleidingen

Wil je in het echt zien hoe Haarlem veranderd is? Of wil je nog meer te weten komen over hoe de stad veranderd is? Stap dan in de schoenen van de 17e-eeuwse meesters en ga mee met de gidsen van het ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Rondleidingen

De stadswandeling voert langs pleinen en straten in Haarlem die Nicolaes Hals, Job en Gerrit Berckheyde en andere meester-schilders in de 17e eeuw op doek hebben vastgelegd. Op iedere locatie wordt het een en ander verteld over de geschiedenis van die plek van toen tot nu. De stadswandeling sluit aan bij de tentoonstellingen Blik op Haarlem, die tegelijkertijd in het ABC Architectuurcentrum en Frans Hals Museum  te zien zijn. De rondleiders zijn vrijwilligers van het ABC.

Rondleidingen

De middeleeuwse verdedigingslinie van Haarlem valt heden ten dage nog exact terug te herkennen in de stadsplattegrond. Met de fiets wordt deze route afgelegd, langs de plekken waar ooit de in totaal 14 stadspoorten van Haarlem hebben gestaan. Op verschillende plekken wordt de verandering van het stadsgezicht toegelicht, zoals bij het Houtplein, de Raaks, de Bolwerken, de Koepel, de Amsterdamse Poort en de Langebrug. De fietstocht sluit aan bij de tentoonstelling Blik op Haarlem, die op dit moment in het ABC Architectuurcentrum en het Frans Hals Museum te zien is. Gids is één van de vrijwilligers van het ABC.

De wandeling Blik op Haarlem vanaf het water langs een deel van het Spaarne laat aan de hand van de schilderijen van onder meer Gerrit Berckheyde en Jacob Mathan zien hoe het stadsbeeld hier de afgelopen eeuwen is veranderd. Ooit was het Spaarne in de binnenstad het domein van de bierbrouwerijen, nu heeft de horeca het heft in handen genomen en valt op de vele terrassen nog steeds een (Haarlems) biertje te genieten. De nijverheid is steeds meer verschoven in noordelijke richting, nieuwe woonbuurten ontstonden op de vrijgekomen terreinen. De binnenstad moet hier ook de sprong over het Spaarne gaan maken.

Rondleidingen

De fietstocht Blik op Haarlem vanaf het zand voert langs plekken waar zich ooit o.a. blekerijen bevonden en langs de locaties vanwaar Jacob van Ruisdael en andere meester-schilders in de 17e eeuw het zicht op de blekerijen en de St. Bavo op doek hebben vastgelegd (de zogenaamde Haarlempjes).
Op iedere locatie wordt het een en ander verteld over de geschiedenis van die plek vanaf het moment van vastleggen op het schilderdoek tot nu. De fietstocht sluit aan bij de tentoonstellingen Blik op Haarlem, die op dit moment in het ABC Architectuurcentrum en het Frans Hals Museum te zien zijn. Rondleider is één van de vrijwilligers van het ABC.