Expositie

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal wijken het straatbeeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2030. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuurcentrum de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.

Expositie

Het ABC Architectuurcentrum organiseert al meer dan dertig jaar zogenoemde Wijk te Kijk tentoonstellingen. Op deze exposities worden verleden, heden en toekomst van een wijk in Haarlem of in de regio onder de loep genomen. Dit jaar is gekozen voor de wijk Sinnevelt in Haarlem Noord. Deze wijk is een toonbeeld van de wederopbouw, niet alleen door de vele woningen die er werden gebouwd maar vooral ook door de stedenbouwkundige opzet met rustige, rondlopende woonstraten, groene pleinen en veel speelgelegenheid. 

Expositie

Vanaf 14 april tot en met medio september presenteert het ABC het project ‘A-imagination in Architectuur; over Artificiële intelligentie (AI), verbeelding en werkelijkheid’. Naast een expositie in twee zalen, bestaat dit project uit een serie lezingen/bijeenkomsten en workshops waarbij verbeeldingskracht en toepassingsmogelijkheden van Artificiële intelligentie in de architectuur worden getoond en belicht. De expositie laat zien dat met AI autonome architectonische kunstwerken kunnen worden gerealiseerd en óók dat AI een inspirerend hulpmiddel is bij hedendaagse ontwerpopgaven. 

Op de tentoonstelling tonen kunstenaars Rogier Polman en Léon van Kuijk met Artificiële intelligentie vervaardigde autonome en originele kunstwerken. Zij laten een serie afbeeldingen zien van virtuele en nieuwe musea. De afbeeldingen, van zowel het exterieur, interieur als ook van de collectie van deze musea, zijn door hen met behulp van AI gemaakt. Daarnaast laten stedenbouwkundige Ricsi van Beek en landschapsarchitect Maurice Käss, beide werkzaam bij de gemeente Haarlem, zien hoe zij bij hun dagelijkse werk AI gebruiken als praktisch gereedschap. Zo wordt deze innovatieve techniek door hen onder meer ingezet bij participatiebijeenkomsten.

De opening van ‘A-imagination in Architectuur; over Artificiële intelligentie (AI), verbeelding en werkelijkheid’ staat gepland op zondagmiddag 14 april om 15.00 uur. Dan vindt er een gesprek plaats tussen kunstenaars Rogier Polman en Léon van Kuijk, stedenbouwkundige Ricsi van Beek en landschasparchitect Maurice Käss over het gebruik van AI in hun werk. Dat gesprek wordt geleid door Gabriël Verheggen, directeur ABC

Expositie

Traditiegetrouw is het ABC een van de locaties waar exposities te zien zijn die in het kader van de Haarlemse stripdagen worden georganiseerd.  Zo ook dit jaar. In het weekend van de stripdagen (31 mei t/m 2 juni) is in de Kunstgang van het ABC het experimentele werk te zien van Karin Giphart, Edith Eri Louw en Sabrina Kooijmans. Zij zijn de makers van een geheel nieuwe urban fantasy stripserie. De expositie geeft een inkijkje in de magische wereld van Magor, een stripbewerking van de bezielde romans van Edith Louw. 

Op zaterdagmiddag 1 juni wordt de expositie 'Project Magor - Van boek naar beeld' om 16.00 uur in het ABC feestelijk geopend en het stripboek gepresenteerd! 

Expositie

Bergen (NH) is een prachtig villadorp. Deze kleine tentoonstelling laat een aantal villa’s zien die ontworpen zijn door bekende architecten uit Haarlem en de regio, onder wie Thijs Asselbergs, Reinald Bosman, Han van Loghem en Sjoerd Soeters. De mini-expositie geeft daarmee een indruk van wat Bergen aan bijzondere architectuur te bieden heeft.

Expositie

Op zondagmiddag 24 maart vond, toen ook de zogenoemde Wijk te Kijk-expositie over Sinnevelt werd geopend in het ABC, eveneens de opening plaats van de tentoonstelling 'Verbeelding van ruimte' met bijzonder werk van de Amsterdamse kunstenaar Jan Willem Maris plaats. Ook deze opening was openbaar. 

Het werk van Jan Willem Maris gaat altijd over ruimte, of het nu schilderijen, foto’s, ruimtelijke constructies of installaties betreft. Maris schildert binnen- en buitenruimtelijke composities die soms bepaald worden door geschilderd licht, en dan weer door zijn architectonisch inzicht en beleving. Ogenschijnlijk abstracte composities blijken bij nadere beschouwing ruimtelijke weergaven te zijn. Dikwijls betreft het persoonlijke ruimtes, zoals voormalige ateliers en woonplekken die hij van een lading voorziet. Voorbeelden hiervan zijn de series: Shelter, Wires en Light Spots. Door op zijn eigen wijze ruimtes te bevragen en die ervaring te vertalen in composities ontstaat eigenheid en herkenbaarheid. Werk van Maris is opgenomen in diverse collecties zoals in die van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, de ABN-AMRO Kunstcollectie en van de Nederlandse Kunststichting.

Meer informatie over het werk van Jan Willem Maris is te vinden op de site: https://jwmaris.exto.nl/ 

Expositie

In de gang van het ABC kun je je ogen uitkijken bij het werk van illustrator Eric Coolen. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de presentatie van het kleur-, spel- en doe-boek ‘Architectuur in Haarlem’ dat hij samen met zijn dochter Julia Coolen (bijna architect) heeft gemaakt. 

Julia schreef de teksten,  Eric maakte de illustraties. Gabriël Verheggen van het ABC Architectuurcentrum schreef het voorwoord. Het boek staat boordevol leuke weetjes (voor jong en oud) en mooie kleurplaten, en opdrachten met als rode draad: gebouwen uit Haarlem. 82 pagina's vol met Haarlemse architectuur en architecten van vroeger en nu. Van de Vierhoek tot en met de Grote of st. Bavo. Van Lieven de Key tot en met Heiko Hulsker.

Het boek Architectuur in Haarlem’ is voor € 17,50 te koop in de winkel van het ABC Architectuurcentrum.

Expositie

Van 1 december en verlengd tot en met 25 februari toont het ABC in de tuinzaal een selectie tekeningen van cursisten van de Gouden Boeken-tekencursus van Eva Durlacher.
Aan de hand van verschillende thema's hebben de cursisten persoonlijke ervaringen in beeld gebracht. Een van die thema's was architectuur: hoe is het om in steden, dorpen, huizen, buurten op te groeien? Waar deed je de boodschappen, hoe liep je naar school, waar werd je wakker? De unieke verhalen en tekeningen van de cursisten afzonderlijk worden gebundeld in een persoonlijk ‘Gouden Boek’, waaruit een selectie nu te zien is.

Expositie

Het stadsgezicht van Haarlem is in de loop der eeuwen continu aan verandering onderhevig. Maar wat heeft nu de stad gemaakt tot wat zij nu is? Welke krachten hebben daarbij een rol gespeeld? En hoe kun je die krachten landschappelijk, stedenbouwkundig maar ook architectonisch herkennen?

In de tentoonstelling Blik op Haarlem - zand, water, vest, stad laat het ABC Architectuurcentrum zien hoe die ontwikkeling van Haarlem tot stand is gekomen. Uitgangspunt bij dit project zijn 17e-eeuwse schilderijen die door het Frans Hals Museum zijn uitgekozen voor een unieke tentoonstelling met Haarlemse stadsgezichten, met als titel Blik op Haarlem – Ruisdael Berckheyde Van Goyen. Deze tentoonstelling was te bezichtigen t/m 7 januari 2024.

Expositie

Ken je de KinderKunstlijn in Haarlem? Vast wel! Tijdens de KinderKunstlijn kunnen alle kinderen kennismaken met kunst en zelf aan het werk gaan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een aantal Haarlemse kunstenaars heeft daarvoor in de afgelopen maanden workshops gegeven op basisscholen . De kunstwerken die de leerlingen gemaakt hebben tijdens deze workshops zijn van 1 t/m 26 november te zien in het ABC in de tentoonstelling Haarlemse Meesters in Wording.