Expositie

Tot en met 10 oktober toont het ABC bijzonder werk van veelzijdig kunstenaar Joost Swarte. Te zien zijn een tiental prenten die hij maakte in opdracht van het Gemeentemuseum Den Haag voor een ‘kinderkunstboek’ over 100 jaar kunstenaarsbeweging De Stijl.  Swarte’s ingelijste tekeningen (zogenoemde piezo’s = hoogwaardige druktechniek) worden, tezamen met ander werk van hem, in het ABC verkocht. Daarnaast is er op de expositie ook aandacht voor plan ‘De Vierhoek’ in Haarlem waaraan Joost Swarte samen met HER architecten werkt.

Expositie

De Haarlemse Koepelgevangenis is een iconisch bouwwerk dat tot de verbeelding spreekt. Met de verkoop ervan aan stichting Panopticon krijgt het - als het goed is - een nieuw en bijzonder tweede leven. Het pand heeft echter ook anderen (architecten en opdrachtgevers) aangesproken om studies en plannen te maken. Zo ook Annette Bos die de koepel koos als project waarop ze op 16 februari 2017 afstudeerde aan Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Van 3 augustus tot en met 20 september toont zij haar afstudeerwerk in het ABC.

Expositie

Wongcorporatie Pré Wonen bestaat 100 jaar. Deze woningbouwvereniging is voortgekomen door verscheidene fusies van onder meer de Haarlemse gereformeerde woningstichting Patrimonium en corporaties als Eigenhaard, Randstad en Voorzorg die actief waren in de regio. Pré Wonen is nu een regionale woningcorporatie die met ca. 160 medewerkers de woningen beheert van ongeveer 29.000 mensen. In totaal heeft Pré Wonen bijna 14.000 woningen (vooral appartementen en eengezinswoningen) en ca. 2.000 overige eenheden (garages, studentenwoningen, winkels e.d.). Pré Wonen werkt vanuit een centrale vestiging in Velserbroek. Het werkgebied omvat verschillende gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) en IJmond (Beverwijk en Heemskerk).

Expositie

Kleine details kunnen de stedelijke omgeving opvrolijken. Daar beleeft iedereen plezier aan. Dat gebeurt vaker dan u denkt en onbedoeld en ongemerkt. Niet alleen het bestuur en de overheid bepalen hoe de stad eruit ziet en wordt beleefd. Bewoners nemen, gezamenlijk of individueel, veel in eigen hand en dat levert verrassende resultaten op.
 
De deelnemers aan de ABC foto-clinics hebben onder leiding van Bob van Nunen met een fotografisch oog gekeken naar de schoonheid van de stad. De resultaten zijn vanaf 3 augustus 2017 te zien in het ABC-architectuurcentrum Haarlem.

 

Lees verder voor meer informatie over toekomstige foto-clinics!

Expositie

De druk op de Haarlemse binnenstad wordt steeds groter. Het vergroten van het Haarlemse centrummilieu is dan ook al jaren een gemeentelijk beleid. Het gebied tussen de Oudeweg en het spoor biedt daarvoor ruimte. Dat is het uitgangspunt voor een studieproject van de TU/Eindhoven. Met de uitrol van centrumstedelijke functies en verdichting van het woningbestand kan dan de zogenoemde ‘Oostradiaal’ als woongebied een feit worden. Door de ontwikkeling van de Oostradiaal kan de kracht van Haarlem - een hoogwaardig woonmilieu, ondernemerschap en het culturele/creatieve klimaat – verder worden versterkt…

Expositie

Op de expositie ONBEGRENSD VAKMANSCHAP toont een twaalftal architecten hun ‘andere’ werk en leggen een relatie met hun architectuur.

OPENING
datum: zondag 18 juni 2017
tijd: 16.00 uur

Expositie

Expositie over de duurzame projecten van Origins Architecten vanaf zondag 21 mei tot en met zondag 11 juni 2017.

 

Interview op zondag 28 mei om 15.00u (entree: €5,00, vrienden €3,00). Jamie van Lede zal dan in samenspraak met de directeur van het ABC, Gabriel Verheggen, een uitgebreide toelichting geven op de inhoud van de tentoonstelling.

 

Expositie

Op zondag 7 mei 2017 wordt in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-expositie Overveen, tussen stad en duinen geopend door Richard Kruijswijk, wethouder Ruimtelijke Ordening Bloemendaal en Piet van der Ham, oud-wethouder van Bloemendaal.

Expositie

Tentoonstelling: 2 april t/m 14 mei 2017
Opening: 20 april om 16 uur in het ABC en om 17 uur in de Bavo.

 

De Haarlemse schilder Harmen Duijvis brengt reeds jarenlang het uitzicht van zijn dakterras in beeld. Dit dwingt hem om op uiteenlopende manieren het gegeven te vangen. Het resultaat is een rijke schakering van seizoenen, momenten op de dag en technieken met steeds de Bavo en het Spaarne als onderwerp.

 

 

Expositie

Opening: vrijdagmiddag 31 maart om 17.30 uur

Atelier Rijksbouwmeester en het ABC presenteren vanaf 31 maart 2017 de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht. De expositie zal worden geopend door de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, samen met Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra, architect en voormalig Rijksbouwmeester.