Expositie

Onlangs verscheen de monografie 'Mien Ruys 1904-1999; zoeken naar de heldere lijn' van auteur Leo den Dulk (uitgeverij De Hef). Voor het ABC is dit aanleiding om - met het boek als basis – een project te organiseren bestaande uit onder meer een reizende expositie over het werk en leven van deze bijzondere tuin- en landschapsarchitect. Daarnaast wordt met het project de actuele vraag beantwoord hoe haar gedachtengoed tegenwoordig wordt voortgezet door de huidige generatie praktiserende tuin- en landschapsarchitecten en -ontwerpers én door de toekomstige generatie.

opening: zondagmiddag 1 oktober 2017 om 15.30 uur door Beline Geertsema, voorzitter Nederlandse Tuinenstichting

expositieperiode: 1 oktober 2017 t/m 15 januari 2018 (verlengd t/m 21/1), daarna reizend naar o.m. Provinciehuis Zwolle (26/1 t/m 20/3) en Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart (1/4 t/m 20/6)

Expositie

Een reis door de dagboeken van de kunstenaar

Van 1 november tot en met 26 november zijn in de tuinzaal van het ABC Architectuurcentrum ruim 30 bladzijden uit de getekende dagboeken van Peter Bes te zien.

Kunstenaar Peter Bes (1945) groeide op in Den Helder en heeft de kop van Noord-Holland, behalve tijdens zijn studieperiode in Amsterdam aan de Rijksnormaalschool en de Rijksacademie, als domicilie nooit verlaten. Bes laat in het ABC zijn indrukken zien die hij opdeed tijdens zijn reizen langs de grote steden van Europa. Vanaf 1981 legt hij die beelden vast in cahiers op gelinieerd papier met viltstift. Zo ontstonden er 300 tekeningen per cahier en 9 cahiers per jaar. Dit is de reden, dat Peter Bes het zijn dagboeken noemt. Iedere tekening suggereert een verhaal, een beeld uit een film vlak voor er iets staat te gebeuren. Getrouwe weergaven van steden zijn het allerminst. Van belang is niet de stad, de plaats, de tijd, maar de indruk, ongebonden net als de kunstenaar zichzelf en het leven het liefste ziet. 

De opening van deze expositie vindt op woensdagmiddag 1 november om 1700 uur plaats.

 

Expositie

Tot en met zondag 19 november kan in het ABC gestemd worden op een van de tien genomineerde projecten voor de Lieven de Key Penning 2017. Dit jaar is het thema: Stedenbouw, Openbare Ruimte en Groen. Op dinsdagavond 21 november 2016 wordt in de Gravenzaal van het Haarlems stadhuis bekend welk project de professionele jury, onder voorzitterschap van wethouder Jeroen van Spijk, heeft gekozen tot winnaar. Naast de prijs die de jury toekent, wordt er ook weer een Publieksprijs uitgereikt. Daarvoor is in het ABC een expositie ingericht en kan er gestemd worden. Ook zijn daar de foto’s te zien van de genomineerde projecten die de Haarlemse fotograaf Chris Hoefsmit heeft gemaakt.

Expositie

Dinsdagmiddag 17 oktober opent wethouder Cora-Yfke Sikkema in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de expositie Groene schoolpleinen. Op deze tentoonstelling tonen maar liefst acht Haarlemse basisscholen hun schoolpleinen die een metamorfose hebben ondergaan. De pleinen zijn samen met ouders en kinderen ontworpen en tot stand gekomen. Natuurlijk spelen, educatie en biodiversiteit zijn onderdeel van het ontwerp geworden. Op de expositie tonen De Beatrixschool, De Kring, De Talenten, De Wadden, De Zuidwester, Vrije school Kennemerland, De Rudolf Steinerschool en De Werkschuit het resultaat van voor- en na de vergroening in de diverse seizoenen.

Expositie

Don't it always seem to go that you don't know what youl ve got 'till it l s gone?
They paved paradise and put up a parking lot. (Joni Mitchell big yellow taxi)

Is het toeval dat vier van de vijf gesloopte openluchtbaden in Haarlem en omgeving zijn veranderd in en parkeerterrein?
Ook dertig jaar na sluiting treuren mensen om het verlies van een tastbare jeugdherinnering. De onmogelijkheid om je eigen kinderen te laten delen in het plezier van een duik van de hoge en het flikflooien op de ligweide, ijs en patat toe, blijft schrijnen. 30 jaar geleden had Haarlem met omliggende gemeenten de beschikking over zes openluchtbaden één wist te overleven De Houtvaart!

 

Expositie

Tot en met 10 oktober toont het ABC bijzonder werk van veelzijdig kunstenaar Joost Swarte. Te zien zijn een tiental prenten die hij maakte in opdracht van het Gemeentemuseum Den Haag voor een ‘kinderkunstboek’ over 100 jaar kunstenaarsbeweging De Stijl.  Swarte’s ingelijste tekeningen (zogenoemde piezo’s = hoogwaardige druktechniek) worden, tezamen met ander werk van hem, in het ABC verkocht. Daarnaast is er op de expositie ook aandacht voor plan ‘De Vierhoek’ in Haarlem waaraan Joost Swarte samen met HER architecten werkt.

Expositie

De Haarlemse Koepelgevangenis is een iconisch bouwwerk dat tot de verbeelding spreekt. Met de verkoop ervan aan stichting Panopticon krijgt het - als het goed is - een nieuw en bijzonder tweede leven. Het pand heeft echter ook anderen (architecten en opdrachtgevers) aangesproken om studies en plannen te maken. Zo ook Annette Bos die de koepel koos als project waarop ze op 16 februari 2017 afstudeerde aan Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Van 3 augustus tot en met 20 september toont zij haar afstudeerwerk in het ABC.

Expositie

Wongcorporatie Pré Wonen bestaat 100 jaar. Deze woningbouwvereniging is voortgekomen door verscheidene fusies van onder meer de Haarlemse gereformeerde woningstichting Patrimonium en corporaties als Eigenhaard, Randstad en Voorzorg die actief waren in de regio. Pré Wonen is nu een regionale woningcorporatie die met ca. 160 medewerkers de woningen beheert van ongeveer 29.000 mensen. In totaal heeft Pré Wonen bijna 14.000 woningen (vooral appartementen en eengezinswoningen) en ca. 2.000 overige eenheden (garages, studentenwoningen, winkels e.d.). Pré Wonen werkt vanuit een centrale vestiging in Velserbroek. Het werkgebied omvat verschillende gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) en IJmond (Beverwijk en Heemskerk).

Expositie

Kleine details kunnen de stedelijke omgeving opvrolijken. Daar beleeft iedereen plezier aan. Dat gebeurt vaker dan u denkt en onbedoeld en ongemerkt. Niet alleen het bestuur en de overheid bepalen hoe de stad eruit ziet en wordt beleefd. Bewoners nemen, gezamenlijk of individueel, veel in eigen hand en dat levert verrassende resultaten op.
 
De deelnemers aan de ABC foto-clinics hebben onder leiding van Bob van Nunen met een fotografisch oog gekeken naar de schoonheid van de stad. De resultaten zijn vanaf 3 augustus 2017 te zien in het ABC-architectuurcentrum Haarlem.

 

Lees verder voor meer informatie over toekomstige foto-clinics!

Expositie

De druk op de Haarlemse binnenstad wordt steeds groter. Het vergroten van het Haarlemse centrummilieu is dan ook al jaren een gemeentelijk beleid. Het gebied tussen de Oudeweg en het spoor biedt daarvoor ruimte. Dat is het uitgangspunt voor een studieproject van de TU/Eindhoven. Met de uitrol van centrumstedelijke functies en verdichting van het woningbestand kan dan de zogenoemde ‘Oostradiaal’ als woongebied een feit worden. Door de ontwikkeling van de Oostradiaal kan de kracht van Haarlem - een hoogwaardig woonmilieu, ondernemerschap en het culturele/creatieve klimaat – verder worden versterkt…