Expositie

Verlengd!

Zaterdagmiddag 19 november om 16.00 uur wordt in het ABC-architectuurcentrum de tentoonstelling “Grote kansen voor Haarlem Oost” geopend. Atelier Oostwaarts presenteert ontwerpvoorstellen om het oostelijk deel van Haarlem nieuwe kansen te geven. Voor de Koepel biedt de Stichting Panopticon een bijzonder panorama met een mix van functies en de University College Haarlem als drager.

Expositie

Tijdens de kunstlijn toont het ABC Architectuurcentrum 2 kunstenaars die in hun werk een relatie aangaan met architectuur en met elkaar. Op eigen wijze maken zij voelbaar hoe in de hardheid van materiaal poëtische mogelijkheden schuilgaan.

 

Expositie

Tot en met zondag 20 november kan in het ABC gestemd worden op een van de tien genomineerde projecten voor de Lieven de Key Penning 2016. Dit jaar is het thema: architectuur. Op 22 november 2016 wordt bekend welk project de professionele jury, onder voorzitterschap van wethouder Jeroen van Spijk, heeft gekozen tot winnaar. Naast de prijs die de jury toekent, wordt er ook weer een Publieksprijs uitgereikt. Daarvoor is in het ABC een expositie ingericht en kan er gestemd worden. De prijsuitreiking, met bekendmakingen van de jury- en van de publieksprijs is op dinsdagavond 22 november in het Haarlemse Stadshuis. Voorafgaand aan de bekendmakingen wordt de Lieven de Key Lezing gehouden door Jan Peter Wingerden, architect, partner Office Winhov, auteur van het boek “Brick, an exacting material”
 

Expositie- en stemperiode: zaterdag 15 oktober tot en met zondag 20 november 2016
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem
Bekendmaking en uitreiking: dinsdag 22 november, 20.00 uur in Gravenzaal, stadhuis Haarlem

Expositie

Vanaf vrijdag 29 juli tot zondag 25 september 2016 is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling ‘Gemeente-architecten van Velsen 1902-1998’ te zien. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de gebouwen in Velsen die ontworpen zijn door de vier gemeente-architecten: D. Kramer, J.P. Koopen, H.J. Peters en S. Schaafsma.  De tentoonstelling is samengesteld door Siem Schaafsma, gemeente-architect van 1980-1998.  

Expositie

Een tentoonstelling over tunnels, parkeergarages, kelders, archeologie, kabels en leidingen, constructies en nog veel meer…

Expositie

'Motion Comics – The Beginnings' is de eerste tentoonstelling in Nederland gewijd aan motion comics: interactieve stripverhalen die verrijkt zijn met animatie, muziek en geluidseffecten. De tentoonstelling is onderdeel van de Stripdagen Haarlem en vindt plaats in het ABC Architectuurcentrum van 3 juni t/m 24 juli.

Opening: ZATERDAG 4 juni, 13.00 uur

LET OP: IN KADER STRIPDAGEN IS ABC OOK OPEN OP MAANDAG 6 JUNI VAN 1200-1700 uur

Expositie

Zondagmiddag 17 april 2016 om 15.00 uur opent Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen, in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-tentoonstelling ‘Van Bosch tot Park’ over de Haarlemse Prins Bernhardlaan en omgeving. Op de expositie wordt deze belangrijke laan uitgebreid belicht. Er is aandacht voor de bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar bijvoorbeeld ook voor kunst in de openbare ruimte.  U bent van harte welkom bij de opening.

Expositie

Voor tekenaar Chiel Braat was het een project dat jaren in beslag nam: de gevels van alle gebouwen in de Grote Houtstraat portretteren. Onlangs rondde hij dit af, met een tekening van het deels afgebrande sociëteitsgebouw Trou moet Blycken (nummer 115) dat nog in de steigers staat. Het ABC Architectuurcentrum wijdt een tentoonstelling aan dit werk, met een brede selectie uit ruim honderd grote, minutieuze tekeningen. Deze tonen onverbloemd het huidige karakter van deze bekende en bijzondere winkelstraat; zowel de zwakke plekken als de verrassend vele fraaie kanten. Stadsbouwmeester Max van Aerschot verricht op zondagmiddag 10 april om 15.00 uur de opening die muzikaal wordt omlijst door de Verwarde Rockers. U bent van harte welkom.

Opening: zondagmiddag 10 april, 15.00 uur door stadsbouwmeester Max van Aerschot
Muzikale omlijsting: De Verwarde Rockers.
Expositieperiode: 10 april  t/m 10 juni 2016
 

Expositie

Het is traditie dat leerlingen van het Haarlemse Nova College, opleiding interieuradviseur hun werk tonen in het ABC. Dit jaar is van 6 april tot en met 22 mei een tentoonstelling te zien met werk van eerste en tweedejaarscursisten. De eerstejaars studenten hebben onderzoek verricht op de meubelbeurs in Keulen en zich daar laten inspireren om een beursstand te ontwerpen voor een internationaal meubelmerk. De cursisten van het tweede jaar zijn op zoek gegaan naar de woontrends en naar de woonkleuren voor 2016. De weerslag van dat onderzoek wordt door hen gegeven door middel van inrichting- en stylingpresentaties.

Expositie

In 2016 bestaat FARO architectuur | stedenbouw | research 25 jaar. Een mooi moment voor een retrospectief én een perspectief op de toekomst. In het ABC wordt dit jubileum gevierd met een driedubbeltentoonstelling waarbij wordt teruggekeken, beschouwd en vooruitgekeken. Op de expositie worden drie thema’s belicht waarop FARO actief is. De opening van deze bijzondere tentoonstelling vindt plaats op vrijdagmiddag 19 februari om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt verricht door Maurits Groen, communicatieadviseur en nummer 1 op de lijst Duurzame 100 van Dagblad Trouw. De expositie staat daarna tot en met 10 april in het ABC opgesteld. U bent van harte welkom bij de opening aanwezig te zijn.