Exposities

Expositie

Vanaf donderdag 15 januari is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling “MooiMaken”, een productie van KidsKunst te zien. De getoonde werken zijn gemaakt door kinderen uit Haarlemse wijken. In een serie lessen hebben zij gewerkt onder leiding van lokale kunstenaars. Als werkwijze is gekozen voor een kunstzinnige invulling van het begrip ‘mooi maken’ van objecten, geïnspireerd op het werk van Nederlands kunstenaar Berend Strik. KidsKunst wil een brug slaan tussen de jeugd uit oude wijken en de voor de kinderen vaak onbekende kunstensector.

!! let op: feestelijk 'openingsbijeenkomst' op woensdagmiddag 28 januari om 1500 uur met medewerking van deelnemende kinderen, kunstenaars/begeleiders en wethouder Jeroen van Spijk !!

Expositie

De wereld van boven bekijken is fascinerend. Het is niet voor niets dat mensen graag op uitkijktorens staan of vanuit een vliegtuig naar beneden kijken. Van 20 december tot en met half februari wordt met de expositie VAN BOVEN in het ABC op een bijzondere wijze naar beneden gekeken. Zo tonen luchtfoto’s van Dik Bol hoe de gebouwde en ongebouwde omgeving van Haarlem er van boven af uitziet. Daarbij exposeert Michaël Maas zijn fantasierijke plattegronden – aquarellen – van tot de verbeelding sprekende stedelijke structuren.

Expositie

Ook in deze kerstvakantie kan er in het ABC - zoals in elke schoolvakantie - weer naar lieve lust gespeeld en gebouwd worden met LEGO. Kinderen (en natuurlijk ook volwassenen!) worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door de lopende tentoonstellingen maar ook door het werk van andere kleine en grote bouwers. Daarom mogen de gemaakte LEGO-bouwwerken blijven staan en worden deze echt tentoongesteld. Op deze manier zijn ze inspiratie voor anderen!

Expositie

Elk eerste weekend van november vindt de oudste en grootste atelierroute van Nederland plaats: De Kunstlijn. Dan stellen ruim 300 kunstenaars in Haarlem en omliggende gemeenten hun deuren open voor publiek. Het ABC werkt hier, evenals verscheidene musea, galeries en ‘chambre d'amis’, vanzelfsprekend ook aan mee. Zo stelt het ABC de tentoonstellingsgang ter beschikking om werk van kunstenaars te presenteren dat – als voorwaarde – enige raakvlakken heeft met architectuur. Dit jaar zal er werk te zien zijn van Kuyng Dropsie, Bea van der Heijden, Suus Kooijman en Marjan Jaspers. Deze laatste treedt daarbij op als gastcurator. De opening van de expositie in het ABC is op woensdagmiddag 29 oktober om 1700 uur.

Let op extra openingstijden: In het KUNSTLIJNWEEKEND op zaterdag 1 en zondag 2 november is het ABC al geopend om 11.00 uur!
 

Expositie

Van 18 oktober tot en met 16 november worden in het ABC de tien genomineerde projecten geëxposeerd die zijn geselecteerd voor de Lieven de Key Penning 2014. Deze prestigieuze Haarlemse architectuurprijs wordt dit jaar toegekend aan een belangwekkend stedenbouwkundig project dat gerealiseerd is in de periode 2010-2014. Behalve de juryprijs is er ook weer een publieksprijs te vergeven waarvoor het publiek op de tentoonstelling in het ABC, een stem kan uitbrengen maar. De prijsuitreiking, met bekendmakingen van de jury- en van de publieksprijs is op dinsdagavond 18 november in het Haarlemse Stadshuis. Voorafgaand aan de bekendmakingen heeft de zogenoemde ‘Lieven de Key-Lezing’ plaats die deze keer wordt uitgesproken door stedenbouwkundige Rein Geurtsen (Urban Design Delft).

Data expositie en stemperiode: 18 oktober tot 16 november 2014
Bekendmaking en uitreiking: dinsdag 18 november, ca. 19.30 uur in Gravenzaal, stadhuis Haarlem.
De expositie met de 10 genomineerde projecten (panelen en documentatie) zal voor de prijsuitreiking verhuizen naar het Stadhuis maar komt daarna weer naar het ABC en zal daar tot ca. 1 december blijven opgesteld.

 

Expositie

Vrijdag 26 september 2014 om 16:00 uur opent Els Zijlstra, directeur Materia in het ABC de tentoonstelling ‘Poëtisch Ingenieursschap - Ontwerpen vanuit de zintuiglijke beleving’. Op deze expositie toont Architectuurplatform Sense & Care – dat onderdeel is van Jeanne Dekkers Architectuur – het onderzoek naar de zintuiglijke beleving van de ons omringende omgeving. Op beeldende wijze wordt de onderliggende filosofie uitgelegd, die leidt tot inzicht in het ontwerpen vanuit beleving door de zintuigen. De tentoonstelling inspireert tot nieuw zicht op onze omgeving, een programma van beleving. U bent van harte welkom bij de opening.

Expositie

Op zondagmiddag 14 september opent architect Dick Kreuger om 15.00 uur in het ABC de expositie ‘Ik zal jullie eens wat laten zien’ met grafisch werk van Joke Aelberts. De in 1932 in Eindhoven geboren Joke Aelberts, opgeleid aan de Minerva Academie in Groningen en de kunstnijverheidsschool Rietveld in Amsterdam, heeft een bijzonder en veelzijdig oeuvre opgebouwd. Voor de overzichtstentoonstelling in het ABC heeft Dick Kreuger als gastcurator een selectie gemaakt. Op de expositie wordt de ontwikkeling van Aelberts’ werk getoond en is er tegelijkertijd aandacht voor de verscheidenheid aan technieken die zij gebruikt. U bent van harte welkom om bij de opening van deze expositie.

Datum: 14 september tot en met 26 oktober 2014
Opening: zondagmiddag 14 september om 15.00 uur door Dick Kreuger

Expositie

Deze zomer is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de bijzondere expositie ‘Haarlem, an Arcadian Landscape City’ te zien. Op deze tentoonstelling worden resultaten getoond van analyses en ontwerpen die studenten aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam de afgelopen maanden hebben gemaakt. De opgave waar de groep studenten zich over heeft gebogen, betrof een visie te geven op toekomstige ontwikkelingen van Haarlem in relatie tot die van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op de expositie zijn verrassende analyses te zien gecombineerd met programmatische en ruimtelijke ontwerpen.

Expositie

Ter afsluiting en apotheose van de Haarlemse activiteiten op de Dag van de Architectuur 2014 opent burgemeester Bernt Schneiders op zaterdagmiddag 21 juni om 17:00 uur in het ABC de expositie ’25 jaar ABC - Architectuur en Bouwen in het Centrum’. Op deze bijzondere zogenoemde ‘wijk-te-kijk-tentoonstelling’ van het jubilerende ABC worden 25 belangwekkende en verrassende projecten getoond die de afgelopen 25 jaar in de Haarlemse binnenstad zijn gerealiseerd. U bent van harte welkom bij de opening.

Expositie

In het kader van de Haarlemse stripdagen toont kunstenaar Eric van Straaten (1969) in het ABC een selectie van recent werk dat hij onder meer heeft vervaardigd met een 3D-printer. Met de 3D-printtechniek en 3D-modelling weet Van Straaten een extreem grote mate van hyper(sur)realisme te bereiken. Zijn bijna aanraakbare en stripachtige figuren balanceren daarbij op de rand van kitsch. Dit wordt versterkt door de marsepeinachtige kwaliteit van het materiaal waarmee hij werkt en door de theatrale enscenering van zowel zijn 3D-beelden als bij de zogenoemde ‘renderings’ die hij maakt.