Expositie

Zondagmiddag 17 april 2016 om 15.00 uur opent Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen, in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-tentoonstelling ‘Van Bosch tot Park’ over de Haarlemse Prins Bernhardlaan en omgeving. Op de expositie wordt deze belangrijke laan uitgebreid belicht. Er is aandacht voor de bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar bijvoorbeeld ook voor kunst in de openbare ruimte.  U bent van harte welkom bij de opening.

Expositie

Voor tekenaar Chiel Braat was het een project dat jaren in beslag nam: de gevels van alle gebouwen in de Grote Houtstraat portretteren. Onlangs rondde hij dit af, met een tekening van het deels afgebrande sociëteitsgebouw Trou moet Blycken (nummer 115) dat nog in de steigers staat. Het ABC Architectuurcentrum wijdt een tentoonstelling aan dit werk, met een brede selectie uit ruim honderd grote, minutieuze tekeningen. Deze tonen onverbloemd het huidige karakter van deze bekende en bijzondere winkelstraat; zowel de zwakke plekken als de verrassend vele fraaie kanten. Stadsbouwmeester Max van Aerschot verricht op zondagmiddag 10 april om 15.00 uur de opening die muzikaal wordt omlijst door de Verwarde Rockers. U bent van harte welkom.

Opening: zondagmiddag 10 april, 15.00 uur door stadsbouwmeester Max van Aerschot
Muzikale omlijsting: De Verwarde Rockers.
Expositieperiode: 10 april  t/m 10 juni 2016
 

Expositie

Het is traditie dat leerlingen van het Haarlemse Nova College, opleiding interieuradviseur hun werk tonen in het ABC. Dit jaar is van 6 april tot en met 22 mei een tentoonstelling te zien met werk van eerste en tweedejaarscursisten. De eerstejaars studenten hebben onderzoek verricht op de meubelbeurs in Keulen en zich daar laten inspireren om een beursstand te ontwerpen voor een internationaal meubelmerk. De cursisten van het tweede jaar zijn op zoek gegaan naar de woontrends en naar de woonkleuren voor 2016. De weerslag van dat onderzoek wordt door hen gegeven door middel van inrichting- en stylingpresentaties.

Expositie

In 2016 bestaat FARO architectuur | stedenbouw | research 25 jaar. Een mooi moment voor een retrospectief én een perspectief op de toekomst. In het ABC wordt dit jubileum gevierd met een driedubbeltentoonstelling waarbij wordt teruggekeken, beschouwd en vooruitgekeken. Op de expositie worden drie thema’s belicht waarop FARO actief is. De opening van deze bijzondere tentoonstelling vindt plaats op vrijdagmiddag 19 februari om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt verricht door Maurits Groen, communicatieadviseur en nummer 1 op de lijst Duurzame 100 van Dagblad Trouw. De expositie staat daarna tot en met 10 april in het ABC opgesteld. U bent van harte welkom bij de opening aanwezig te zijn.

Expositie

Vanaf 23 januari 2016 zijn op maar liefst drie locaties in Zuid Kennemerland tentoonstellingen te zien over het bijzonder veelzijdige, omvangrijke en kleurrijke oeuvre van beeldend kunstenaar Hans Wiesman (1918-1988). Zo presenteert het ABC Architectuurcentrum een selectie monumentaal werk dat Wiesman realiseerde in de wederopbouwperiode, Museum Haarlem laat een keur aan schilderijen van hem zien met als thema muziek en carnaval en bij het Zandvoorts Museum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Een voor hem karakteristieke uitspraak is: “Men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf wind zijn.”

Expositie

Opening: vrijdagmiddag 18 december 2015 om 16:00 uur door Cees Dam
Expositieperiode: 18 december 2015 t/m 27 februari 2016
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, HAARLEM
 

Op vrijdagmiddag 18 december om 16.00 uur opent architect Cees Dam in het ABC de expositie ‘Het Nieuwe Dromen: anders kijken naar Haarlem’. Op deze tentoonstelling, die tot en met 27 februari 2016 te bezichtigen is, besteedt Stichting Het Nieuwe Dromen op uitdagende wijze aandacht aan dromen, ideeën en wensbeelden over nieuwe bestemmingen voor leegstaande panden en oplossingen voor ongebruikte ruimte in Haarlem. Daarbij wordt iedere Haarlemmer uitgedaagd mee te dromen.

Expositie

Ook in deze kerstperiodde kan er in het ABC - zoals in elke schoolvakantie - weer naar lieve lust gespeeld en gebouwd worden met LEGO. Kinderen (en natuurlijk ook volwassenen!) worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door de lopende tentoonstellingen maar ook door het werk van andere kleine en grote bouwers. Daarom mogen de gemaakte LEGO-bouwwerken blijven staan en worden deze ook echt tentoongesteld in een heuse tentoonstellingszaal. Op deze manier zijn ze inspiratie voor anderen!

Expositie

De Haarlemse wijk De Burgwal is een bijzondere buurt met veel historie. Gloriedagen ten tijde van de Haarlemmer Olie, de bier- en damastindustrie, wisselden elkaar af met grote armoede zoals in de jaren 60 en 70. Een buurt waar het toen werd afgeraden om doorheen te lopen.
Fotograaf en beeldend kunstenaar Kuno Grommers heeft in die jaren een reportage gemaakt over die buurt, zijn buurt.

Nu is deze zwart-wit fotografie in het ABC te zien als contrast met de kleurrijke LEGO-bouwwerken die kinderen de komende kerstperiode gaan maken.

De foto's van Kuno Grommers waren eerder te zien dit jaar in de Haarlemse Galerie Punctum

Expositie

De Haarlemse wijk Burgwal is een bijzondere buurt met veel historie. Gloriedagen ten tijde van de Haarlemmer Olie, de bier- en damastindustrie, wisselden elkaar af met grote armoede zoals in de jaren 60 en 70. Een buurt waar het toen werd afgeraden om doorheen te lopen. Fotograaf en beeldend kunstenaar Kuno Grommers heeft in die jaren een reportage gemaakt over die buurt, de wijk waar hij toen zelf woonde en nu nog steeds woont. Dit werk, zwart-wit fotografie met straatbeelden, stadsgezichten, interieurs en een aantal portretten, is tot en met half januari in het ABC te zien.

Expositie

Datum: 28 oktober tot en met 6 december 2015
Deelnemende kunstenaars: Ingrid Roos, Max Koning en Wim Borst
Locatie: ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem
Opening: 28 oktober om 17.00 uur door John Oomkes, redacteur Haarlems Dagblad
Aansluitend: 3 gangen diner verzorgt door STAAL (Sabien Bosman) kosten: 30 euro (excl. drank)
LET OP! Reserveren noodzakelijk: Sabien Bosman: info@staalhaarlem.nl of 06 - 557 406 85.

In het kader van de manifestatie Kunstlijn 2015 exposeren van 28 oktober tot en met 6 december Ingrid Roos, Max Koning en Wim Borst in het ABC. Zij hebben zich gezamenlijk laten inspireren en uitdagen door het thema van de Kunstlijn 2015, te weten ‘GOUD’ en – naast architectuur - door het jaarthema van het ABC, namelijk ‘De Essentie’. Het resultaat dat in het ABC wordt getoond varieert van ‘materie schilderijen’ van Max Koning; door Wim Borst vervaardigde keramische objecten en enkele licht/objecten van Ingrid Roos. Het thema ‘Goud’ wordt daarbij tijdens de opening op 28 oktober extra benadrukt door creatief kok Sabien Bosman die een speciaal diner samenstelt en door (kostuum)ontwerpster Elspeth ten Bruggencate die de bediening kleedt. Leerlingen van de muziekschool Bloemendaal maken deze bijzondere avond met gouden klanken compleet.