Expositie

Datum: 28 oktober tot en met 6 december 2015
Deelnemende kunstenaars: Ingrid Roos, Max Koning en Wim Borst
Locatie: ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem
Opening: 28 oktober om 17.00 uur door John Oomkes, redacteur Haarlems Dagblad
Aansluitend: 3 gangen diner verzorgt door STAAL (Sabien Bosman) kosten: 30 euro (excl. drank)
LET OP! Reserveren noodzakelijk: Sabien Bosman: info@staalhaarlem.nl of 06 - 557 406 85.

In het kader van de manifestatie Kunstlijn 2015 exposeren van 28 oktober tot en met 6 december Ingrid Roos, Max Koning en Wim Borst in het ABC. Zij hebben zich gezamenlijk laten inspireren en uitdagen door het thema van de Kunstlijn 2015, te weten ‘GOUD’ en – naast architectuur - door het jaarthema van het ABC, namelijk ‘De Essentie’. Het resultaat dat in het ABC wordt getoond varieert van ‘materie schilderijen’ van Max Koning; door Wim Borst vervaardigde keramische objecten en enkele licht/objecten van Ingrid Roos. Het thema ‘Goud’ wordt daarbij tijdens de opening op 28 oktober extra benadrukt door creatief kok Sabien Bosman die een speciaal diner samenstelt en door (kostuum)ontwerpster Elspeth ten Bruggencate die de bediening kleedt. Leerlingen van de muziekschool Bloemendaal maken deze bijzondere avond met gouden klanken compleet.

Expositie

Van dinsdag 27 oktober tot en met 22 november kan in het ABC gestemd worden op de tien genomineerde projecten voor de Lieven de Keypenning 2015. Dit jaar is het thema monumentenzorg, hergebruik, behoud cultuurhistorisch erfgoed en renovatie. Op 24 november 2015 wordt bekend welk project de professionele jury, onder voorzitterschap van wethouder Jeroen van Spijk, heeft gekozen tot winnaar van de Lieven de Key Penning 2015. Maar naast de prijs van de professionals wordt er ook een Publieksprijs uitgereikt! Daarvoor is in het ABC een expositie ingericht en kan er gestemd worden. De prijsuitreiking, met bekendmakingen van de jury- en van de publieksprijs is op dinsdagavond 24 november in het Haarlemse Stadshuis. Voorafgaand aan de bekendmakingen heeft de zogenoemde ‘Lieven de Key-Lezing’ plaats die deze keer wordt uitgesproken door Aart Oxenaar (vml. Voorz. Adviescie. Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem; nu dir. Bureau M&A A’dam).

Expositie

Op 22 oktober 2015 om 16.00 uur opent Kees de Kat in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling Herman Zeinstra Architect, Works and Methods. Met deze expositie en een gelijknamige monograŠ e die eind november verschijnt, kijkt Herman Zeinstra terug op 45 jaar als zelfstandig architect én als beeldend kunstenaar gewerkt te hebben.
U bent van harte welkom bij de opening.

Expositie

Ook in deze herfstvakantie kan er in het ABC - zoals in elke schoolvakantie - weer naar lieve lust gespeeld en gebouwd worden met LEGO. Kinderen (en natuurlijk ook volwassenen!) worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door de lopende tentoonstellingen maar ook door het werk van andere kleine en grote bouwers. Daarom mogen de gemaakte LEGO-bouwwerken blijven staan en worden deze echt tentoongesteld. Op deze manier zijn ze inspiratie voor anderen!
(
overigens hebben kinderen gratis entree evenals ABC-vrienden! Anderen betalen slechts 2 euro)

Expositie

Op donderdagmiddag 24 september wordt om 17.00 uur de expositie ‘Twee werelden, één gedachte’ geopend in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Hierin plaatsen LEVS architecten de projecten die zij in Nederland en Europa doen naast hun werkzaamheden in het Dogon-gebied in Mali. De tentoonstelling brengt de verschillen en overeenkomsten in beeld: “We kunnen nog veel van elkaar leren,” zegt LEVS.

Expositieperiode: 24 september t/m 6 december 2015 (verlengd!)
Opening: 24 september, 17.00 uur door Robert Kohsiek (Wonam) en Rokus Oskam (Oskam v/f)
Locatie: ABC

Expositie

30 belangwekkende projecten in de Provincie Noord-Holland

In de gang van het ABC wordt van 11 september tot en met 20 oktober een ‘collectie’ gepresenteerd van dertig plannen en projecten die in de afgelopen periode van vier jaar zijn geïnitieerd of uitgevoerd in de Provincie Noord-Holland. Het betreft een persoonlijke selectie die is gemaakt door Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).
Het gaat hierbij om plannen en projecten die staan voor provinciaal ruimtelijk beleid zoals dat in de afgelopen periode is uitgevoerd. Er zijn ook plannen bij die exemplarisch zijn voor een nieuwe tendens of een ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij omvat deze ‘collectie’ ook voorbeelden die misschien minder geslaagd zijn. Alle dertig zijn in ieder geval volgens Jandirk Hoekstra markant en intrigerend. Het zijn ‘praatstukken’ en nodigen uit tot een gedachtenwisseling. Daar is deze collectie van dertig dan ook vooral voor bedoeld. In dat kader organiseert het ABC binnenkort een discussiebijeenkomst hierover. Voor meer informatie zie de ABC website.

Deze presentatie van plannen is eerder te zien geweest voor slechts een select gezelschap bij een bijeenkomst in februari 2015. Op initiatief van het ABC - en met medewerking van Jandirk Hoekstra - wordt de 'collectie' hier publiekelijk getoond. De expositie geeft goed weer wat de breedte is van het gebied waar de provincie (intensief) bij betrokken is, plannen voor ontwerpt, initiatieven voor ontwikkelt en/of beleid voor maakt.
 

Expositie

Ook in deze zomervakantie kan er in het ABC - zoals in elke schoolvakantie - weer naar lieve lust gespeeld en gebouwd worden met LEGO. Kinderen (en natuurlijk ook volwassenen!) worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door de lopende tentoonstellingen maar ook door het werk van andere kleine en grote bouwers. Daarom mogen de gemaakte LEGO-bouwwerken blijven staan en worden deze echt tentoongesteld. Op deze manier zijn ze inspiratie voor anderen!

Expositie

Misschien raar maar waar: het was er nog niet, een boek over bootbewoners van Amsterdam. Een boek waarin je naar binnen kunt kijken bij die huishoudens die in de grachten dobberen. Nu is het er wel: twintig portretten in tekst en beeld. Van de eerste ‘wateryuppen’ tot de oude schippersfamilie die op een dag aanmeerde en nooit meer vertrok. Van het gezin dat jarenlang rondzwierf uiteindelijk een ligplaats kreeg, tot de man die als student een huis bouwde op een rotte bak en er nu nog steeds woont, zonder douche en wc… Het boek verscheen in 2013 met foto’s van Friso Spoelstra en teksten van Jowi Schmitz. Een selectie van de foto’s die daarin staat wordt in het ABC geëxposeerd. Ook het boek is hier te koop. Als afsluiting van de expositie wordt vrijdagmiddag 4 september nog een 'finnisage' georganiseerd waarbij Spoelstra zijn werk en werkwijze toelichten. Exacte tijd en programma wordt nog bekendgemaakt.

Expositie

Hoe beïnvloeden beeldende kunst en architectuur elkaar en omgekeerd? Schuilt er een kunstenaar in de architect en andersom? Dat wordt onderzocht in de expositie BEYOND ARCHITECTURE – ARCHITECTURE BEYOND (BA-AB). Vertrekpunt van deze tentoonstelling bij ‘de buren’ in 37PK én in het ABC zelf, is een eerbetoon aan de tachtigjarige kunstenaar Marinus Fuit en diens opmerkelijke oeuvre. De tentoonstelling BA-AB verenigt werk van Marinus Fuit met dat van een twaalftal landelijk bekende kunstenaars en met het werk van een drietal gerenommeerde architectenbureaus. De titel van de expositie is een verwijzing naar de publicatie Beyond Architecture – Imaginative Buildings and Fictional Cities (Klanten/Feireiss, Gestalten, Berlijn 2009). Dit boek richt zich op de sterke band tussen stad, (toegepaste) kunst, architectuur en het maatschappelijk leven. Het geselecteerde werk en de presentaties in zowel 37PK als in het ABC zijn samengesteld door gastconservator Aart van der Kuijl (kunsthistoricus, publicist/journalist).

expositieperiode: 27 juni – 23 augustus
locaties: 37PK Groot Heiligland 37 en ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem
Opening in ABC: 27 juni, 16:00 uur door Jack van der Hoek, Wethouder Cultuur gem. Haarlem

Expositie

Zaterdag 20 juni om 17.00 uur, als afsluiting van de Dag van de Architectuur in Haarlem, opent in het ABC de tentoonstelling ‘NAAR ZEE, het DNA van vier badplaatsen’. Op deze expositie staan vier badplaatsen in de regio Kennemerland/IJmond centraal. Het gaat om Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee. Deze plaatsen hebben ieder een heel eigen geschiedenis, identiteit en ruimtelijke verschijningsvorm maar hebben tegelijkertijd wel twee onmiskenbaar karakteristieke gezamenlijk dragers: de zee en het strand. De expositie NAAR ZEE is een kennismaking met verleden, heden en toekomst van deze badplaatsen en toont hun achterland, voorzieningen, natuur, bezoekers en bewoners… Acteur, schrijver, Amsterdammer, Haarlemmer, strandfanaat en strandhuisbezitter Peter Römer opent NAAR ZEE. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!