Exposities

Expositie

Ook in deze meivakantie kan er in het ABC - zoals in elke schoolvakantie - weer naar lieve lust gespeeld en gebouwd worden met LEGO. Kinderen (en natuurlijk ook volwassenen!) worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door de lopende tentoonstellingen maar ook door het werk van andere kleine en grote bouwers. Daarom mogen de gemaakte LEGO-bouwwerken blijven staan en worden deze echt tentoongesteld. Op deze manier zijn ze inspiratie voor anderen!

Expositie

Zondagmiddag 19 april 2015 om 15.00 uur opent architect Wouter Kabbes (Mulderblauw architecten) in het ABC de zogenoemde ‘wijk-te-kijk-tentoonstelling’ over Het Garenkokerskwartier. Deze Haarlemse stadswijk is ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw en is gelegen aan de westzijde van het centrum, tussen Brouwersvaart, Zijlsingel/Kinderhuissingel en de spoorlijn richting Leiden. Op de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan het verleden, heden en toekomst van de wijk. Zo is er aandacht voor karakteristieke monumentale panden maar ook voor bijzondere recent gerealiseerd projecten. U bent van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn.

Expositie

Op zondagmiddag 12 april opende Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water (én tevens tuin- en landschapsarchitect) de expositie ‘MAKEN en LATEN’ met werk van Pieter Buys. Buys wordt gezien als de nestor van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Hij heeft een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zijn vakgebied tot een volwaardige discipline. Een discipline die staat naast de architectuur en de stedenbouw. Zijn duizenden ontwerpen van alle schaalniveaus zijn van grote invloed geweest. Op de expositie in het ABC, die mede is georganiseerd naar aanleiding van de publicatie Pieter Buys, tuin- en landschapsarchitect - Maken en laten, wordt een beeld van dat omvangrijke oeuvre getoond. U bent van harte welkom.

Expositie

Van 27 maart tot en met 21 juni is in het ABC ‘Herbestemmen van school naar school’ te zien. Op deze bijzondere tentoonstelling worden resultaten getoond van ontwerpend onderzoek naar naoorlogse scholen door negen architectenbureaus. De expositie toont hoe schoolgebouwen in bijvoorbeeld het Haarlemse Schalkwijk hoogwaardig kunnen worden getransformeerd, met een resultaat dat superieur is aan nieuwbouw. De expositie met deze landelijke vernieuwende en inspirerende aanpak, verricht op initiatief van Stichting Mevrouw Meijer, wordt op vrijdag 27 maart om 16.00 uur geopend. De opening wordt verricht door Joyce Langenacker, wethouder Sociale Zaken en Wonen van de gemeente Haarlem. U bent daarbij van harte welkom.

Expositie

Grondverzet is een project van de Vlaamse kunstenaars Kris van Dessel en Stephen Verstraete. Zij tonen dit werk in de vitrine van het ABC op uitnodiging van Rob de Vries Gallery & Projects in het kader van de Haarlemse Lente. Deze manifestatie wordt voor de vierde keer georganiseerd en vindt plaats in het weekend van 14 en 15 maart. Dit jaar is het artistiek-inhoudelijke thema 'Bourgeois Rebellion'. De stoeptegels van het project Grondverzet zullen t.z.t. een plek krijgen in het straatbeeld van Haarlem. Het zal dan gaan om 5 tegels.

Expositie

Ook in deze voorjaarsvakantie kan er in het ABC - zoals in elke schoolvakantie - weer naar lieve lust gespeeld en gebouwd worden met LEGO. Kinderen (en natuurlijk ook volwassenen!) worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door de lopende tentoonstellingen maar ook door het werk van andere kleine en grote bouwers. Daarom mogen de gemaakte LEGO-bouwwerken blijven staan en worden deze echt tentoongesteld. Op deze manier zijn ze inspiratie voor anderen!

Expositie

Tot half april is een van de tentoonstellingszalen van het ABC omgebouwd tot maquette-atelier en werkplaats. Er zal daar door onder anderen studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) gewerkt worden aan maquettes. Onder leiding van de docenten Arjan Karssen en Bernard Otte volgen deze studenten de workshops ‘De Maquette als onderzoeksmiddel’ en maken zij een maquette van een deel van Haarlem Oost (strook station Haarlem/Spaarnwoude tot en met ‘de Koepel’/Spaarne). Ter inspiratie toont het ABC in een andere ruimte een grote verscheidenheid aan maquettes. Zo staan er eenvoudige werk- en schetsmaquettes opgesteld maar ook relatief kostbare presentatiemaquettes. De een is van een grote schaal, de ander juist van een kleine. Er staan stedenbouwkundige modellen maar er is bijvoorbeeld ook een werkmaquette van de gang van het ABC…

Expositie

Op woensdagavond 28 januari organiseerde het ABC een openbare bijeenkomst over de toekomst van de Haarlemse koepelgevangenis. ‘De Koepel’ is namelijk een van de meest in het oog springende en karakteristieke Haarlemse gebouwen en het doet, tezamen met het omliggende complex, tot medio 2016 dienst als gevangenis. Wat er daarna gebeurt en welke functie het complex vervolgens krijgt is toekomstmuziek. Feit is dat de huidige eigenaar – het Rijksvastgoedbedrijf – het complex gaat verkopen. Met een bescheiden presentatie wordt in het ABC in beeld gebracht hoe het complex er momenteel uitziet.

Expositie

Van 18 januari tot en met 29 maart exposeert de Haarlemse fotograaf Peter Bulsing in het ABC zijn werk onder de titel ‘De schoonheid van het detail’. Bulsing toont op deze tentoonstelling architectuurfotografie waarbij zijn opleiding als grafisch vormgever duidelijk herkenbaar is én waarbij hij zich keer op keer zichtbaar vol overgave heeft ‘verloren’ in het detail. Voorbeelden van gebouwen die hij op deze karakteristieke wijze in beeld heeft gebracht - ‘geportretteerd’ - zijn SugarCity in Halfweg, raadhuis Hilversum en Spaarneziekenhuis Heemstede.

Expositie

Vanaf donderdag 15 januari is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling “MooiMaken”, een productie van KidsKunst te zien. De getoonde werken zijn gemaakt door kinderen uit Haarlemse wijken. In een serie lessen hebben zij gewerkt onder leiding van lokale kunstenaars. Als werkwijze is gekozen voor een kunstzinnige invulling van het begrip ‘mooi maken’ van objecten, geïnspireerd op het werk van Nederlands kunstenaar Berend Strik. KidsKunst wil een brug slaan tussen de jeugd uit oude wijken en de voor de kinderen vaak onbekende kunstensector.

!! let op: feestelijk 'openingsbijeenkomst' op woensdagmiddag 28 januari om 1500 uur met medewerking van deelnemende kinderen, kunstenaars/begeleiders en wethouder Jeroen van Spijk !!