Exposities

Expositie

In het kader van de Haarlemse stripdagen toont kunstenaar Eric van Straaten (1969) in het ABC een selectie van recent werk dat hij onder meer heeft vervaardigd met een 3D-printer. Met de 3D-printtechniek en 3D-modelling weet Van Straaten een extreem grote mate van hyper(sur)realisme te bereiken. Zijn bijna aanraakbare en stripachtige figuren balanceren daarbij op de rand van kitsch. Dit wordt versterkt door de marsepeinachtige kwaliteit van het materiaal waarmee hij werkt en door de theatrale enscenering van zowel zijn 3D-beelden als bij de zogenoemde ‘renderings’ die hij maakt.

Expositie

Van 21 mei tot en met 15 juni is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem een tentoonstelling te zien met werk van cursisten van het Nova College, opleiding voor interieuradviseur. Leerlingen van het eerste jaar hebben onderzoek gedaan naar Dutch Design. Dit heeft geresulteerd in het project ‘Aan tafel met Dutch Design’. De opdracht voor de cursisten van het tweede jaar was onderzoek te doen naar stapelingen in architectuur en in het interieur. De opgave voor de cursisten van het derde jaar ten slotte was om Het Nieuwe Bouwen te onderzoeken en een foto-impressie te maken van Huis Sonneveld in Rotterdam. De resultaten van al het onderzoekswerk worden in het ABC getoond.

Expositie

Van 25 april tot en met 22 juni is in het ABC een tentoonstelling te zien met werk van architect, kunstenaar en meubelmaker Jan Pieter de Graaf (1949). Het betreft hier een aantal unieke, kastachtige objecten uit de serie ‘Defriesemaatkast’ en enkele uitwerkingen van het project ‘Tov Anders’. Met dit project reageert de Graaf op ontwikkelingen omtrent wonen en bouwen op het platteland. Door middel van verhalen, schetsmaquettes en foto’s wil hij het essentiële beginstadium van het ontwerpproces verrijken.

Expositie

Het brugwachtershuis van de Melkbrug moet worden vervangen. Het gebouwtje voldoet niet meer aan de huidige eisen. De gemeente heeft voor deze beeldbepalende plek aan het Spaarne een prijsvraag onder jonge architecten uitgeschreven. Uit 65 aanmeldingen heeft een vakjury vijf architecten geselecteerd. Deze vijf hebben allen een ontwerp aan de jury gepresenteerd waaruit de jury twee ontwerpen heeft gekozen. Het college heeft ingestemd met deze keuze en deze worden nu voorgedragen voor de publieksverkiezing die plaatsvindt in het ABC. Naast de twee ontwerpen waarop gestemd kan worden zijn alle vijf vanaf 9 april in het ABC tentoongesteld.

Expositie

Vanaf begin januari tot en met 5 maart was in het ABC een expositie te zien over verscheidene 3D-printtechnieken, getiteld '3D in het ABC'. Ter ere hiervan, maar ook vanwege het feit dat het ABC 25 jaar bestaat én dat het jaarthema 'innovatie' is, heeft de gemeente Haarlem het ABC een heuse 3D-printer geschonken.
Deze printer wordt nu nog steeds 'ten toon gesteld' om het publiek kennis te laten maken met deze innoverende techniek. Daarbij is deze 3D-printer (Ultimaker, type 1) ook bijna dagelijks 'live' aan het werk en in bedrijf. In het weekend worden er tevens dikwijls demonstraties gegeven.

 

De tijden dat de 3D-printer van het ABC in principe aan het werk is, zijn: dinsdag t/m donderdag van 12.00 tot 16.00 uur. In het  weekend zijn het wisselende tijden. Voor exacte tijden bel even met het ABC, tel. 023 534 05 84.

Expositie

Het ABC toont van 9 februari tot en met 30 maart de ontwikkeling van het bijzonder werk van Mark de Weijer. De Weijer maakt onder meer objecten en papieren wandbekleding met een volstrekt eigen signatuur, passend in het ontwerp van het interieur. Hierbij balanceren zijn aquarellen op de grensvlakken van schilderkunst, architectuur en vormgeving. Hij werkt onder meer in opdracht van interieurontwerpers, architecten, particulieren en overheid. De opening van zijn expositie ‘Op grensvlak van architectuur en kunst’ heeft plaats op zondag 9 februari om 15.00 uur en wordt verricht door Eric de Nie, beeldend kunstenaar en oud-docent van Mark de Weijer. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Expositie

Sinds 1989 heeft het ABC tal van activiteiten georganiseerd en projecten verwezenlijkt. Op de expositie ABC in 2D worden die 25 jaar in beeld gebracht aan de hand van een selectie van uitnodigingen, aankondigingen en publicaties. De insteek hierbij vormen de vernieuwingen en innovaties in de grafische vormgeving die in het ABC-drukwerk zichtbaar worden. Deze expositie is bijzonder vormgegeven en samengesteld door Maud van Gool en Debbie Saul, de huidige ‘vaste’ ABC-vormgevers, waarbij een knipoog wordt gegeven naar de basis van de karakteristieke ABC-huisstijl naar ontwerp van Lex Reitsma.

Expositie

Met deze expositie toont het ABC de geschiedenis van het Nederlandse rijtjeshuis aan de hand van foto’s en plattegronden. De ontwikkeling wordt geschetst vanaf de oorsprong - die o.m. ligt in de Haarlemse hofjes uit de 16de en 17de eeuw – via arbeiderswoningen en de rijtjeshuizen uit het ‘Vinextijdperk’ naar het rijtjeshuis van vandaag. De tentoonstelling maakt duidelijk dat het rijtjeshuis als typologie nog steeds wordt doorontwikkeld, bijvoorbeeld in de plattegrond. De basis van deze expositie is de publicatie Het rijtjeshuis, de geschiedenis van een oer-Hollands fenomeen van architectuurcriticus en journalist Bernard Hulsman en fotograaf Luuk Kramer.

Expositie

Haarlem wil de ontwikkeling van het 3D-printen stimuleren. Om het brede publiek kennis te laten maken met deze vernieuwende techniek staat in het ABC een presentatie opgesteld over verscheidene toepassingsmogelijkheden van 3D-printing. Zo zijn er voorbeelden uit de industrie, de medische sector en uiteraard uit de bouw en architectuur te zien. Bovendien overhandigt de Haarlemse wethouder van Economie, Jan Nieuwenburg, op 29 januari een heuse 3D-printer aan het jubilerende ABC. Met dit innovatieve cadeau zullen in het ABC ‘live’ demonstraties worden gegeven en kunnen zowel de bezoekers als het centrum actief vernieuwende ervaringen opdoen.

Expositie

Dinsdagmiddag 3 december om  16.00 uur wordt de manifestatie 'Van Poort tot Poort', een initiatief van ARCAM en het ABC met als onderwerp de as Amsterdam-Haarlem tussen Haarlemmer- en Amsterdamse Poort, afgesloten. Op deze laatste bijeenkomst worden met name toekomstbeelden voor het Haarlemse deel van de as belicht. Daarnaast is er een terugblik op de reeks eerder georganiseerde bijeenkomsten en wordt het publiek nadrukkelijk uitgedaagd wensbeelden voor de nabije toekomst voor deze as te geven. Ook heeft de presentatie plaats van de expositie  ‘Van Poort tot Poort’ die eerder bij ARCAM stond opgesteld.