Expositie

Wongcorporatie Pré Wonen bestaat 100 jaar. Deze woningbouwvereniging is voortgekomen door verscheidene fusies van onder meer de Haarlemse gereformeerde woningstichting Patrimonium en corporaties als Eigenhaard, Randstad en Voorzorg die actief waren in de regio. Pré Wonen is nu een regionale woningcorporatie die met ca. 160 medewerkers de woningen beheert van ongeveer 29.000 mensen. In totaal heeft Pré Wonen bijna 14.000 woningen (vooral appartementen en eengezinswoningen) en ca. 2.000 overige eenheden (garages, studentenwoningen, winkels e.d.). Pré Wonen werkt vanuit een centrale vestiging in Velserbroek. Het werkgebied omvat verschillende gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) en IJmond (Beverwijk en Heemskerk).

Expositie

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal wijken het straatbeeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2025. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuurcentrum de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.

Expositie

Kleine details kunnen de stedelijke omgeving opvrolijken. Daar beleeft iedereen plezier aan. Dat gebeurt vaker dan u denkt en onbedoeld en ongemerkt. Niet alleen het bestuur en de overheid bepalen hoe de stad eruit ziet en wordt beleefd. Bewoners nemen, gezamenlijk of individueel, veel in eigen hand en dat levert verrassende resultaten op.
 
De deelnemers aan de ABC foto-clinics hebben onder leiding van Bob van Nunen met een fotografisch oog gekeken naar de schoonheid van de stad. De resultaten zijn vanaf 3 augustus 2017 te zien in het ABC-architectuurcentrum Haarlem.

 

Lees verder voor meer informatie over toekomstige foto-clinics!

Expositie

De druk op de Haarlemse binnenstad wordt steeds groter. Het vergroten van het Haarlemse centrummilieu is dan ook al jaren een gemeentelijk beleid. Het gebied tussen de Oudeweg en het spoor biedt daarvoor ruimte. Dat is het uitgangspunt voor een studieproject van de TU/Eindhoven. Met de uitrol van centrumstedelijke functies en verdichting van het woningbestand kan dan de zogenoemde ‘Oostradiaal’ als woongebied een feit worden. Door de ontwikkeling van de Oostradiaal kan de kracht van Haarlem - een hoogwaardig woonmilieu, ondernemerschap en het culturele/creatieve klimaat – verder worden versterkt…

Expositie

Op de expositie ONBEGRENSD VAKMANSCHAP toont een twaalftal architecten hun ‘andere’ werk en leggen een relatie met hun architectuur.

OPENING
datum: zondag 18 juni 2017
tijd: 16.00 uur

Expositie

Expositie over de duurzame projecten van Origins Architecten vanaf zondag 21 mei tot en met zondag 11 juni 2017.

 

Interview op zondag 28 mei om 15.00u (entree: €5,00, vrienden €3,00). Jamie van Lede zal dan in samenspraak met de directeur van het ABC, Gabriel Verheggen, een uitgebreide toelichting geven op de inhoud van de tentoonstelling.

 

Expositie

Op zondag 7 mei 2017 wordt in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-expositie Overveen, tussen stad en duinen geopend door Richard Kruijswijk, wethouder Ruimtelijke Ordening Bloemendaal en Piet van der Ham, oud-wethouder van Bloemendaal.

Expositie

Tentoonstelling: 2 april t/m 14 mei 2017
Opening: 20 april om 16 uur in het ABC en om 17 uur in de Bavo.

 

De Haarlemse schilder Harmen Duijvis brengt reeds jarenlang het uitzicht van zijn dakterras in beeld. Dit dwingt hem om op uiteenlopende manieren het gegeven te vangen. Het resultaat is een rijke schakering van seizoenen, momenten op de dag en technieken met steeds de Bavo en het Spaarne als onderwerp.

 

 

Expositie

Opening: vrijdagmiddag 31 maart om 17.30 uur

Atelier Rijksbouwmeester en het ABC presenteren vanaf 31 maart 2017 de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht. De expositie zal worden geopend door de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, samen met Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra, architect en voormalig Rijksbouwmeester.

Expositie

Vrijdag 17 februari om 15.00 uur presenteren jonge architecten en stedenbouwkundigen hun genomineerde ideeën voor het middengebied van Schalkwijk in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, reikt daarna de eerste prijs uit aan de winnaar van de JBNSP prijsvraag. Tot en met 16 maart zijn de vijf plannen te zien in het ABC-architectuurcentrum.