Expositie

Dinsdagmiddag 17 oktober opent wethouder Cora-Yfke Sikkema in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de expositie Groene schoolpleinen. Op deze tentoonstelling tonen maar liefst acht Haarlemse basisscholen hun schoolpleinen die een metamorfose hebben ondergaan. De pleinen zijn samen met ouders en kinderen ontworpen en tot stand gekomen. Natuurlijk spelen, educatie en biodiversiteit zijn onderdeel van het ontwerp geworden. Op de expositie tonen De Beatrixschool, De Kring, De Talenten, De Wadden, De Zuidwester, Vrije school Kennemerland, De Rudolf Steinerschool en De Werkschuit het resultaat van voor- en na de vergroening in de diverse seizoenen.

Expositie

Don't it always seem to go that you don't know what youl ve got 'till it l s gone?
They paved paradise and put up a parking lot. (Joni Mitchell big yellow taxi)

Is het toeval dat vier van de vijf gesloopte openluchtbaden in Haarlem en omgeving zijn veranderd in en parkeerterrein?
Ook dertig jaar na sluiting treuren mensen om het verlies van een tastbare jeugdherinnering. De onmogelijkheid om je eigen kinderen te laten delen in het plezier van een duik van de hoge en het flikflooien op de ligweide, ijs en patat toe, blijft schrijnen. 30 jaar geleden had Haarlem met omliggende gemeenten de beschikking over zes openluchtbaden één wist te overleven De Houtvaart!

 

Expositie

Tot en met 10 oktober toont het ABC bijzonder werk van veelzijdig kunstenaar Joost Swarte. Te zien zijn een tiental prenten die hij maakte in opdracht van het Gemeentemuseum Den Haag voor een ‘kinderkunstboek’ over 100 jaar kunstenaarsbeweging De Stijl.  Swarte’s ingelijste tekeningen (zogenoemde piezo’s = hoogwaardige druktechniek) worden, tezamen met ander werk van hem, in het ABC verkocht. Daarnaast is er op de expositie ook aandacht voor plan ‘De Vierhoek’ in Haarlem waaraan Joost Swarte samen met HER architecten werkt.

Expositie

De Haarlemse Koepelgevangenis is een iconisch bouwwerk dat tot de verbeelding spreekt. Met de verkoop ervan aan stichting Panopticon krijgt het - als het goed is - een nieuw en bijzonder tweede leven. Het pand heeft echter ook anderen (architecten en opdrachtgevers) aangesproken om studies en plannen te maken. Zo ook Annette Bos die de koepel koos als project waarop ze op 16 februari 2017 afstudeerde aan Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Van 3 augustus tot en met 20 september toont zij haar afstudeerwerk in het ABC.

Expositie

Wongcorporatie Pré Wonen bestaat 100 jaar. Deze woningbouwvereniging is voortgekomen door verscheidene fusies van onder meer de Haarlemse gereformeerde woningstichting Patrimonium en corporaties als Eigenhaard, Randstad en Voorzorg die actief waren in de regio. Pré Wonen is nu een regionale woningcorporatie die met ca. 160 medewerkers de woningen beheert van ongeveer 29.000 mensen. In totaal heeft Pré Wonen bijna 14.000 woningen (vooral appartementen en eengezinswoningen) en ca. 2.000 overige eenheden (garages, studentenwoningen, winkels e.d.). Pré Wonen werkt vanuit een centrale vestiging in Velserbroek. Het werkgebied omvat verschillende gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) en IJmond (Beverwijk en Heemskerk).

Expositie

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal wijken het straatbeeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2025. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuurcentrum de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.

Expositie

Kleine details kunnen de stedelijke omgeving opvrolijken. Daar beleeft iedereen plezier aan. Dat gebeurt vaker dan u denkt en onbedoeld en ongemerkt. Niet alleen het bestuur en de overheid bepalen hoe de stad eruit ziet en wordt beleefd. Bewoners nemen, gezamenlijk of individueel, veel in eigen hand en dat levert verrassende resultaten op.
 
De deelnemers aan de ABC foto-clinics hebben onder leiding van Bob van Nunen met een fotografisch oog gekeken naar de schoonheid van de stad. De resultaten zijn vanaf 3 augustus 2017 te zien in het ABC-architectuurcentrum Haarlem.

 

Lees verder voor meer informatie over toekomstige foto-clinics!

Expositie

De druk op de Haarlemse binnenstad wordt steeds groter. Het vergroten van het Haarlemse centrummilieu is dan ook al jaren een gemeentelijk beleid. Het gebied tussen de Oudeweg en het spoor biedt daarvoor ruimte. Dat is het uitgangspunt voor een studieproject van de TU/Eindhoven. Met de uitrol van centrumstedelijke functies en verdichting van het woningbestand kan dan de zogenoemde ‘Oostradiaal’ als woongebied een feit worden. Door de ontwikkeling van de Oostradiaal kan de kracht van Haarlem - een hoogwaardig woonmilieu, ondernemerschap en het culturele/creatieve klimaat – verder worden versterkt…

Expositie

Op de expositie ONBEGRENSD VAKMANSCHAP toont een twaalftal architecten hun ‘andere’ werk en leggen een relatie met hun architectuur.

OPENING
datum: zondag 18 juni 2017
tijd: 16.00 uur

Expositie

Expositie over de duurzame projecten van Origins Architecten vanaf zondag 21 mei tot en met zondag 11 juni 2017.

 

Interview op zondag 28 mei om 15.00u (entree: €5,00, vrienden €3,00). Jamie van Lede zal dan in samenspraak met de directeur van het ABC, Gabriel Verheggen, een uitgebreide toelichting geven op de inhoud van de tentoonstelling.