Expositie

Wat drijft een negental Haarlemse architecten die een collegiale en vriendschappelijk band hebben, te doen wat ze doen? Hoe geven zij individueel en als bureau invulling aan hun vak en dagelijkse ontwerppraktijk? En wat is daarbij de betekenis van hun informele samenwerking? Voor het project 9x HAARLEMS presenteren negen architecten zich in het ABC.

Expositie

Wel eens een Bogey geslagen op de golfbaan St Andrews, een balletje hoog gehouden op Wembley of voor de set geserveerd op Wimbeldon? Het antwoord is hoogst waarschijnlijk,…. Néé.
Maar voor een paar pond mag iedereen zwemmen in het door Zaha Hadid ontworpen Olympische zwembad in Londen. Voor datzelfde bedrag kun je ook zwemmen in Álvaro Siza's getijden bad in Leça da Palmeira (nabij Porto). 
Voor wie liever vanaf de hoge duikt is het op de berg Montjuïc gelegen Olympische zwembad in Barcelona de uitgelezen plek: zwemmen met zicht op de Sagrada Familia...

Op vrijdag 15 juni om 17.00 uur opent fotograaf Hans van der Meer in het ABC de expoistie Zwemmen in Europa met foto's van Henk Sloos

Expositie

Nederland en water vormen een heilige twee-eenheid. Het één kan niet zonder het ander. En soms lijkt het of het ander niet zonder het één kan. Omgaan met water – sommigen noemen het een gevecht – zit zo in ons DNA dat we het nauwelijks meer als bijzonder ervaren. Pas wanneer het ergens mis gaat of bij een feestelijke ingebruikneming zijn we ons even bewust dat wat we doen met water noodzakelijk is voor onze eigen veiligheid. Voor het project DROGE VOETEN zijn drie Haarlemse fotografen op pad gegaan. De opdracht aan hen was om in beeld te brengen wat in deze stad en de regio te vinden is aan gebouwen, bouwsels en objecten die te maken hebben met onze waterveiligheid.

Expositie

Op donderdag 12 april opent om 17:00 uur Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland Ruimtelijke Ordening en Wonen samen met Floor Roduner, wethouder Wonen gemeente Haarlem in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS. Dit is de eerste ABC-expositie in een reeks van vier waar verscheidene aspecten van de ‘transitie naar duurzaamheid’ worden belicht. Voor #1 staat de energietransitie centraal: Wat staat ons te wachten wanneer we ‘Los van het aardgas’ gaan? Wat betekent dat voor ons huis? Welke invloed heeft dat op de architectuur? Hoe gaan we straks bestaande (monumentale) en nieuwe woningen verwarmen en hoe krijgen we heet water? Maar ook: wat kunnen wij zelf als particulier eigenaar of huurder doen?

Expositie

In kader van de Haarlemse stripdagen toont het ABC werk van Eric J Coolen en van Jasper Rietman. Eric J Coolen laat zijn illustraties voor 'Willem van Heijthuijsen' zien van 19 mei t/m 10 juni. Rietman exposeert zijn bijzondere werk 'Exodus' tijdens de stripdagen van 25 mei t/m 4 juni. 
LET OP: Op zaterdagmiddag 26 mei zijn beide illustratoren van 1600 tot 1800 uur in het ABC aanwezig. Zij gaan dan onder meer in gesprek met Gabriel Verheggen, directeur ABC, over hun werkwijze en signeren de publicaties die zij recent hebben laten verschijnen.

Toegang € 3,00. Met de passe-partout uit het programmaboekje STRIPDAGEN zijn beide expo’s tijdens de Stripdagen gratis toegankelijk.

Expositie

Van 8 april t/m 13 mei toont het ABC werk van Melle Stoel. In 2012 ontwierp Melle Stoel een aantal objecten die voortkwamen uit zijn onderzoek naar het maken van ruimtelijke constructies met als basisvorm uit papier geknipte zevenhoeken. Wat hem als leek in de wiskunde intrigeerde en fascineerde, was constructies te maken door meerdere gelijkvormige segmenten (basisvormen), op verschillende manieren aan elkaar te koppelen. Het resultaat van zijn fascinatie is een verscheidenheid aan objecten waarbij het begrip ‘antiprisma’ bepalend is. Een aantal van die objecten wordt in het ABC getoond.

Expositie

Van medio januari tot begin april gaat het ABC aandacht schenken aan het bijzondere dorp Oud-Velsen. Door middel een expositie en een bijprogramma wordt verleden, heden en toekomst van dit dorpje – dat op steenworp van Haarlem ligt – uitvoerig belicht.

Expositie

Van 22 februari tot en met 5 april zijn twee zalen van het ABC gevuld met meer dan 100 maquettes van droomgebouwen. Onder de titel HAGEVELDSTAD zijn hier dan fantastische bouwwerken te zien die leerlingen van Atheneum College Hageveld uit Heemstede onder leiding van docent Yousef Kavousi hebben gemaakt tijdens de lessen Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

De 'opening' van HAGEVELDSTAD vindt plaats op dinsdagmiddag 6 maart om 16.30 uur.

Expositie

Voor de expositie ‘Halfweg, tussen spook- en wereldstad’ in het ABC heeft de Haarlemse fotografe Alexa Hillen een serie architectuurfoto’s samengesteld gericht op de vaak indrukwekkende synergie tussen oude en moderne architectuur. De tentoonstelling wordt op zaterdagmiddag 27 januari om 16.00 uur geopend door actrice/kunstenares Julia Henneman.

data: 27 januari t/m 3 april - (verlengd: was oorspronkelijk 11 maart)
opening:  27 januari 2018, 16:00 uur
door actrice/kunstenares Julia Henneman
locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Expositie

Van 26 tot en met 16 februari is in het ABC het afstudeerproject te zien van Hein Coumou. Onderwerp van zijn studie is het Haarlemse industrie- en bedrijventerrein ‘de Waarderpolder’. Voor zijn onderzoek heeft Coumou zich voorgesteld dat dit terrein getransformeerd wordt tot een vitale woon- en werkstad met een zogenoemd ‘24/7’ gebruik. Het ABC toont dit werk omdat het direct aansluit bij de actuele (politieke) discussie en vraagstelling: ‘Moet er wel of niet in de (nabije) toekomst gewerkt én gewoond kunnen worden in de Waarderpolder.’ Om deze reden organiseert het ABC ook een discussiebijeenkomst over dit onderwerp op woensdagavond 14 februari v.a. 20.00 uur (onder voorbehoud) met onder anderen Hein Coumou, Max van Aerschot (stadsbouwmeester) en Bruno Giebels (voorzitter Industriekring Haarlem). Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op deze site!