Expositie

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal wijken het straatbeeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2030. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuurcentrum de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.

Expositie

Het stadsgezicht van Haarlem is in de loop der eeuwen continu aan verandering onderhevig. Maar wat heeft nu de stad gemaakt tot wat zij nu is? Welke krachten hebben daarbij een rol gespeeld? En hoe kun je die krachten landschappelijk, stedenbouwkundig maar ook architectonisch herkennen?

In de tentoonstelling Blik op Haarlem - zand, water, vest, stad laat het ABC Architectuurcentrum zien hoe die ontwikkeling van Haarlem tot stand is gekomen. Uitgangspunt bij dit project zijn 17e-eeuwse schilderijen die door het Frans Hals Museum zijn uitgekozen voor een unieke tentoonstelling in dezelfde periode met Haarlemse stadsgezichten, met als titel Blik op Haarlem – Ruisdael Berckheyde Van Goyen.

Expositie

Het enige wat een schrijver nodig heeft is een ruimte voor zichzelf (oké, en misschien een beetje geld), stelt Virginia Woolf in haar beroemde essay A Room of One’s Own. En ondanks dat het voor een jongvolwassene anno 2023 al bijna onmogelijk lijkt om een woning - laat staan een werkruimte of atelier - te vinden, barst het ook in Haarlem van inspirerende locaties. Met dit residentieproject poogt Anouk Harkmans (23) creatief met deze ruimte om te gaan en zich opnieuw tot zowel de stad Haarlem, als zichzelf te verhouden.

Expositie

Van 22 april t/m 3 september toont het ABC in de galerij (gang) werk van de Amsterdamse kunstenares Mirjam Hagoort. Onder de naam ‘Steen/Papier/Schaar’ biedt deze expositie bezoekers een uniek overzicht van Hagoorts oeuvre uit verschillende fasen van haar carrière, waaronder tekeningen, collages en textiele werken.

Deze expositie werd op vrijdag 21 april om 17.00 uur geopend door Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling zou aanvankelijk staan tot eind juni maar is wegens succes verlengd tot en met medio september.

Expositie

Van 15 juli tot en met 3 september worden in twee zalen van het ABC plannen getoond die gemaakt zijn door onder meer studenten van TU Eindhoven (Tu/e) en TU Delft. Het betreffen ideeën voor het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk en in het bijzonder voor de Boerhaavewijk, Meerwijk en Europawijk. Daarnaast is er ook een maquette te zien die een aantal architecten en stedenbouwkundigen, op uitnodiging van het fictieve Ministerie van MAAK, afgelopen jaar hebben gemaakt. Hiervoor was de uitdagende en extreme opgave: voeg 10.000 woningen toe aan een deel van Schalkwijk…

Expositie

ABC Architectuurcentrum Haarlem presenteert van 25 april tot en met 3 september de tentoonstelling over de transformatie van de voormalige ambachtsschool uit 1922 naar woongebouw ‘De Meester’. In het monumentale schoolgebouw aan de Verspronckweg volgden duizenden jongvolwassenen een beroepsopleiding: van vliegtuigbouwer tot kapper. Nu heeft het gebouw met de realisatie van maar liefst 178 woningen een nieuw leven gekregen.

Expositie

Op woensdagmiddag 17 mei om 16.00 uur opende Eveline Stam, wethouder Cultuur & Ruimtelijke Ordening gemeente Heemstede, in het ABC de expositie ‘Laten we samen een betere toekomst bouwen’. Op deze tentoonstelling worden resultaten getoond van een bijzonder kunsteducatie-project waarbij leerlingen van het Atheneum College Hageveld zich hebben verdiept in het thema ‘duurzaamheid & architectuur’. Onder begeleiding van onder meer architecten uit het ABC-netwerk hebben de leerlingen duurzame gebouwen ontworpen en deze vervolgens vertaald naar een maquette. Ca. 80 maquettes zijn op de expositie ‘Laten we samen een betere toekomst bouwen’ te zien. 

Deze expositie is wegens succes verlengd tot en met 2 juli. Daarna zal een deel van de tentoonstelling verhuizen naar het gemeentehuis van Heemstede en daar in de hal te zien zijn!

Expositie

Van 8 tot en met 14 mei 2023 organiseert de gemeente Haarlem met verschillende organisaties in de stad de Week van Duurzame Monumenten. Daarvoor wordt er in het ABC een speciale expositie ingericht die eigenaren van monumenten op weg helpt bij het verduurzamen van hun pand.

Expositie

Van 18 december 2022 tot en met 23 april (verlengd!) toont het ABC Architectuurcentrum een verscheidenheid aan Haarlemse gebouwen die één ding met elkaar gemeen hebben: ze hebben allemaal een andere functie gekregen dan waarvoor zij oorspronkelijk ontworpen en gebouwd waren. Onder de titel OVERNIEUW wordt de schijnwerper gezet op het hergebruik van gebouwen.
OVERNIEUW laat zien welke voorbeelden van hergebruik er in Haarlem te vinden zijn. Zo zijn er grote, spectaculaire maar ook kleine onopvallende voorbeelden. Denk aan de recent getransformeerde gevangenis De Koepel, maar ook aan honderden voormalige winkelpanden die vaak een nieuw leven hebben gekregen als woning.

Expositie

In het kader van een uitgebreid en zeer succesvol Haarlems programma rond de kunststroming Dada is in het ABC de expositie 'Dada te kijk' te zien en verlengd tot en met 16 april. Aanleiding voor deze gangtentoonstelling is dat 100 jaar geleden in Zaal Rosehaghe, het verenigingsgebouw in het wijkje Rosehaghe van architect Van Loghem, een zogenoemde Dada-soiree werd georgansieerd door Theo van Doesburg met onder anderen Kurt Schwitters en Vilmos Huszar. De opening van deze expositie vond plaats op zondag 8 januari om 16.00 uur en werd verricht door Ariel Alvarez en Peter Bruyn, initiatiefnemer van de tentoonstelling respectievelijk het Haarlemse Dada-programma. Pianist Oscar Jan Hoogland verzorgde daarbij de passende muzikale omlijsting.