In het ABC werkt een ontwerpteam komende weken aan plek voor 10.000 nieuwe woningen...

Het onlangs opgerichte MINISTERIE VAN MAAK heeft een opdracht uitgeschreven om 100 geselecteerde plekken in Nederland toekomstbestendig te laten inrichten met elk maar liefst 10.000 woningen. Er moeten immers in dit land op korte termijn één miljoen woningen worden gerealiseerd…

Nederland met 100 maquettes
impressie hoe het er straks uitziet...

Met die bijzondere opdracht gaan 100 teams aan de slag. Een van die teams is samengesteld door de Haarlemse stadsarchitect Willem Hein Schenk en ABC-directeur Gabriël Verheggen. In een paar zogenoemde ‘snelkookpan-ontwerpsessies’ gaat dit team, bestaande uit onder meer architecten, de komende weken in het ABC aan de slag. De toebedeelde plek waar zij zich over buigen is een locatie in Schalkwijk. Het resultaat moet o.a. een maquette zijn waarin gevisualiseerd wordt of en hoe daar 10.000 woningen toekomstbestendig kunnen worden bijgebouwd...

Op 14 oktober wordt die maquette samen met 99 andere maquettes geopenbaard in één grote maquette van heel Nederland tijdens de ‘Week van de Toekomst’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

MINISTERIE VAN MAAK
Afgelopen zomer heeft Nederland er een nieuw ministerie bij gekregen: het MINISTERIE VAN MAAK. Dit ministerie is een initiatief van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en de ontwerpbureaus ZUS en MANN. Het ministerie gaat zich richten op de vraag: Hoe bieden we in Nederland het hoofd aan de opgaven in de ruimtelijke ordening die voor ons liggen? Het ministerie heeft zichzelf namelijk de taak gegeven om minister Hugo de Jonge te helpen en dat begint bij het toekomstbestendig inrichten van Nederland met één miljoen extra woningen in de komende tien jaar. Ook andere uitdagingen kennen daarbij een ruimtelijke component, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Daarnaast is het zaak oplossingen te vinden voor conflicterende regelgeving en de behoefte aan alternatieve samenlevings- en financieringsvormen.

i20
Op deze locatie in Schalkwijk (i20) moeten 10.000 woningen extra komen...

Met de ludieke maar zeker ook urgente oproep wil het MINISTERIE VAN MAAK ontwerpend Nederland (architecten, landschapsontwerpers, stedenbouwkundigen en planologen) weer een waardevolle rol laten spelen bij deze complexe opgaven. Dit moet gebeuren door architectuur en ontwerp weer op de politieke agenda te zetten, met de ontwerpende achterban het gesprek over ontwerp aan te jagen én te werken aan het visualiseren van oplossingsmogelijkheden voor het ruimtevraagstuk.

voor meer info www.ministerievanmaak.nl