Wie de live-stream GEBOUWDE TROTS! op 9 november heeft gemist heeft, kan terecht op het YouTube-kanaal van het ABC. Daar kun je in alle rust kijken en luisteren naar het gesprek tussen Gabriël Verheggen, directeur van het ABC, met een aantal deelnemers aan de tentoonstelling.

Gebouwde Trots

 

Haarlem, 20 maart 2020 – Stichting ABC Architectuurcentrum Haarlem heeft in de persoon van Roger Kersten een nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van Ronald Huikeshoven (directievoorzitter gebiedsontwikkelaar AM), die het ABC negen jaar bestuurlijk leidde. Planoloog Roger Kersten is al geruime tijd bestuurslid bij het ABC en onder meer partner bij AKRO Consult. Hij woont in Haarlem en voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in stad en streek.

ronald huikeshoven geeft voorzittershamer abc aan roger kersten
ronald huikeshoven (l) geeft abc-voorzittershamer aan roger kersten

 

ben van berkel en gabriel verheggen

Voor wie de lezingen van Ben van Berkel, Francine Houben en Winy Maas niet heeft kunnen bijwonen (of misschien wel nog een keer wilt zien!) kan terecht op het YouTube-kanaal van het ABC. Deze 'Masterclasses' die het ABC organiseert in het kader van het 30-jarig bestaan, zijn namelijk integraal opgenomen en te zien op: https://www.youtube.com/channel/UC0QC6sewmIMr2Y9k1teOsiA 

Het ABC bestaat dit jaar 30 jaar. Dat vieren wij onder meer met de organisatie van een drietal lezingen door top-architecten. Ook is er een boekje samengesteld over drie decennia ABC Architectuurcentrum Haarlem waarvoor we op zoek zijn gegaan naar ons ‘DNA’. Want wat maakt het ABC tot dat wat het is? Hoe heeft het zich eigenlijk ontwikkeld? Wat verklaart het succes en waaraan dankt het zijn bestaansrecht? Kortom: wat is de meerwaarde van dit centrum? Die vraag staat centraal in ‘Over ABC gesproken; Het DNA van het Haarlemse architectuurcentrum’. Het eerste exemplaar van dit boekje is door ABC-voorzitter Ronald Huikeshoven overhandigd aan Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland.

Ronald Huikeshoven geeft eerste exemplaar aan Arthur van Dijk

      
Sinds juli 2019 staat in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 over ‘WATER & KLIMAATADAPTATIE’. Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze huizen en onze woon- en leefomgeving. Het laat ook zien wat de gevolgen (kunnen) zijn van het veranderende klimaat. Welke aanpassingen of veranderingen zijn nodig om bijvoorbeeld in de toekomst droge voeten te houden en ook nog een koel hoofd? Komende tijd vinden er diverse lezingen, bijeenkomsten en excursies plaats. Hieronder het overzicht van de activiteiten voor de maand september.

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem bestaat dit jaar 30 jaar. Het centrum viert dat onder meer met de organisatie van drie bijzondere lezingen (‘Masterclasses’) door drie Nederlandse  toparchitecten: Ben van Berkel (UNStudio), Francine Houben (Mecanoo) en Winy Maas (MVRDV). Het ABC heeft juist hen uitgenodigd omdat zij - met de gerenommeerde bureaus die zij circa 30 jaar leiden - spraakmakend zijn voor Nederland en internationaal furore maken. De architecten gaan tijdens hun Masterclasses in op hun architectenpraktijk en schetsen (toekomstige) ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarbij geven zij ieder zogenoemd ‘aanstormend talent’ de gelegenheid het voorprogramma van hun eigen lezing te verzorgen met een korte presentatie.

Deze bijzondere Masterclasses vinden plaats in de Kleine Zaal van de Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, Haarlem. Kaarten á € 15 zijn vanaf 26 augustus te reserveren aan de kassa van de Philharmonie, via website www.theater-haarlem.nl of telefonisch 023 - 512 12 12.

Hieronder tref je de laatste wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen aan voor het Haarlemse programma Dag van de Architectuur 2019 op zaterdag 15 juni 2019.

De Haarlemse koepelgevangenis sluit na 11 november voor publiek, zodat de voorbereidingen kunnen starten voor renovatie en verbouwing. Het wordt een metamorfose van gevangenis naar een multifunctioneel gebouw, met academisch onderwijs als hart. Van donker naar licht, van gesloten naar open. Als eerbetoon aan het gebouw zoals het nu is vindt deze maand de manifestatie ‘ARCHITECTURAL HEALING' plaats. Een onderdeel daarvan is de gelijknamige expositie met werk van 46 kunstenaars in en rond de cellen van de koepel. Woensdag 7 november wordt daarbij het symposium 'De Ziel van het gebouw' georganiseerd met de deelnemende kunstenaars en diverse deskundigen. Dan wordt ingegaan op de thematiek en de achtergronden van de expositie. Sprekers op het symposium zijn ondermeer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, filosoof Maarten Doorman, Psychotherapeut Nel Draijer en kunstenaar Job Koelwijn. 

datum: 7 november
tijd: 1500-1800 uur
kosten: 7,50 euro

     AANMELDING SYMPOSIUM   

Vanaf zondag 1 juli aanstaande kan iedereen die een museumkaart heeft, gratis naar binnen bij het ABC Architectuurcentrum Haarlem. En de eerste  bezoekers die op 1 juli hun Museumkaart tonen, kunnen rekenen op een feestelijke verrassing.

Vanaf 1 juli met museumkaart naar het ABC

De uitnodigingskaart voor deel 1 van het ABC-project IN HAARLEM STAAT EEN HUIS is nu naar de drukker. Dit project - tentoonstelling, lezing en workshops etc. - gaat over de energietransitie en laat zien wat de gevolgen kunnen zijn voor ons woonhuis wanneer we 'losgaan van het aardgas'. 
De uitnodigingen worden volgende week verstuurd.
Alvast voor in agenda: opening donderdagmiddag 12 april om 17.00 uur.
Meer info volgt!

voorzijde uitnodiging IN HAARLEM STAAT EEN HUIS