Eerste exemplaar jubileumboekje uitgereikt aan Arthur van Dijk

Het ABC bestaat dit jaar 30 jaar. Dat vieren wij onder meer met de organisatie van een drietal lezingen door top-architecten. Ook is er een boekje samengesteld over drie decennia ABC Architectuurcentrum Haarlem waarvoor we op zoek zijn gegaan naar ons ‘DNA’. Want wat maakt het ABC tot dat wat het is? Hoe heeft het zich eigenlijk ontwikkeld? Wat verklaart het succes en waaraan dankt het zijn bestaansrecht? Kortom: wat is de meerwaarde van dit centrum? Die vraag staat centraal in ‘Over ABC gesproken; Het DNA van het Haarlemse architectuurcentrum’. Het eerste exemplaar van dit boekje is door ABC-voorzitter Ronald Huikeshoven overhandigd aan Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland.

Ronald Huikeshoven geeft eerste exemplaar aan Arthur van Dijk

Al drie decenia bestaat het ABC Architecturcentrum Haarlem. Wat eind 1988, begin 1989 heel voorzichtig begon met een idee van twee bevlogen initiatiefnemers, is in dertig jaar uitgegroeid tot een niet weg te denken Haarlemse instelling aan Groot Heiligland 47. Het ABC heeft oog voor de actualiteit en speelt in op ontwikkelingen en tendensen op het brede speelveld van de architectuur, of anders gezegd van ‘de fysieke leefomgeving’.

Maar wat maakt het ABC tot dat wat het is? Die vraag staat centraal in het boekje ‘Over ABC gesproken; Het DNA van het Haarlemse architectuurcentrum’. Hiervoor is een aantal stakeholders en nauw betrokkenen bij het ABC geïnterviewd. Zo komen de twee oprichters van het centrum uitgebreid aan het woord, maar ook exposanten, architecten, vrijwilligers, trouwe en nieuwe sponsoren, bestuursleden, bezoekers en een betrokken wethouder. Zij gaan allen direct of indirect in op de vraag welke betekenis dit centrum voor hen heeft. En zo ontvouwt zich het DNA van het Architectuur en Bouwhistorisch Centrum. De geïnterviewden maken duidelijk dat deze afzonderlijke letters ook staan voor een aantal eigenschappen die het ABC uniek maakt in zijn soort, te weten Actief, Betrokken en Connecties.

NB. Het boekje ‘Over ABC gesproken’ is in een beperkte oplage gemaakt voor een select publiek van relaties van het ABC. De publicatie is niet te koop.