Haarlem, 20 maart 2020 – Stichting ABC Architectuurcentrum Haarlem heeft in de persoon van Roger Kersten een nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van Ronald Huikeshoven (directievoorzitter gebiedsontwikkelaar AM), die het ABC negen jaar bestuurlijk leidde. Planoloog Roger Kersten is al geruime tijd bestuurslid bij het ABC en onder meer partner bij AKRO Consult. Hij woont in Haarlem en voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in stad en streek.

ronald huikeshoven geeft voorzittershamer abc aan roger kersten
ronald huikeshoven (l) geeft abc-voorzittershamer aan roger kersten

 

Ronald Huikeshoven vervulde het voorzitterschap met een aanstekelijk enthousiasme en laat mede daardoor een zeer actief en gezond Architectuurcentrum achter. Het ABC blijft zich de komende jaren inzetten voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Roger Kersten gaat het ABC door met het samenbrengen van onder meer overheid, markt en maatschappij rond thema’s als verdichting, energietransitie, klimaatadaptatie en participatie.

Ronald Huiskeshoven blijft als bestuurslid aan het ABC verbonden. Het bestuur van Stichting ABC Architectuurcentrum Haarlem bestaat verder uit Chris Abbenhuis (penningmeester), Anke Huntjens (secretaris), Ruud Bergh, Maarten Georgius en Jurgen van der Ploeg.