Lezingen, bijeenkomsten en excursies i.k.v. expo 'IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2'

      
Sinds juli 2019 staat in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 over ‘WATER & KLIMAATADAPTATIE’. Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze huizen en onze woon- en leefomgeving. Het laat ook zien wat de gevolgen (kunnen) zijn van het veranderende klimaat. Welke aanpassingen of veranderingen zijn nodig om bijvoorbeeld in de toekomst droge voeten te houden en ook nog een koel hoofd? Komende tijd vinden er diverse lezingen, bijeenkomsten en excursies plaats. Hieronder het overzicht van de activiteiten voor de maand september.

Nederland in het jaar 2200
Lezing door Erik Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects)
Dinsdagavond 10 september – 20.00-22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
Toegang: € 5,- (MK en ABC-vrienden € 3,-)
Aanmelden: niet nodig 

Erik Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects) schetst een vergezicht van het Nederland in het jaar 2200. Hij neemt ons mee naar een situatie waarin de klimaatverandering zich heeft doorgezet en nieuwe contouren in de vormgeving van ons land heeft aangebracht. Pleijster toont de snelheid, de effecten
 maar ook de kracht van de veranderingen die kunnen plaatsvinden. Deze kunnen in zijn visie zo ingrijpend zijn dat er een forse koerswijziging nodig is in het ruimtelijk denken. Er blijven keuzemogelijkheden over, maar dat kan alleen als daar nu al wel over wordt nagedacht.

Groene gevels & Groene daken
Lezing en presentatie bijzondere toepassingen en ontwerpopgaven
Woensdagavond 18 september – 20.00-22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
Toegang: € 5,- (MK en ABC-vrienden € 3,-)
Aanmelden: niet nodig 

Klimaatverandering is geen fictie meer maar realiteit. Denk aan de toenemende temperaturen met hittegolven en wateroverlast maar ook droogteperioden. Dit kan betekenen dat de stedelijke omgeving steeds warmer wordt met hittestress als mogelijk gevolg. Minder comfort en voor de zwakkeren in onze samenleving misschien wel een bedreigende situatie. Oplossingen zijn er zeker! Denk eens aan ons huidige daklandschap dat nu slechts gebruikt wordt als regenjas en voor energieopwekking middels zonnepanelen. Groen in diverse vormen en met name binnen stedelijke omgeving kan bijdragen aan het welbehagen en belevingscomfort. Hoe valt groen in te zetten binnen een bestaande bebouwingsstructuur en bijvoorbeeld monumentale steden?
Sprekers onder meer: Eva Stache (architect) en/of Marc Ottelé (TU Delft, Civiele Techniek & Geowetenschappen), Dakdokters (o.v.)

Duinwandeling Noordwest Natuurkern
Excursie door de ‘Kennemerduinen’ van PWN
Vrijdag 20 september – 14.00-16.00 uur – verzamelen om 13.45 uur
Locatie: parkeerplaats Parnassia bij het Nationaal Park bord, Parnassiaweg 1 in Bloemendaal
Aanmelden via deze link
Deelname: GRATIS

Ga met PWN en het ABC op vrijdag 20 september mee op pad door de duinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Marieke Kuipers, adviseur Natuur en Beleving PWN, vertelt over het natuurherstelproject Noordwest Natuurkern. In de buitenste duinenrij zijn op vijf plekken grote gaten gegraven om de wind toegang tot het duin te geven. Door het verstuiven op gang te brengen, verjongen de duinen weer. Maar een onvoorzien effect is ook, dat zij klimaatbestendig worden omdat er veel meer zand dan verwacht wordt neergelegd. Er is plaats voor 20 personen, dus geef je snel op via deze link.

Wateroverlast in de stad
Informatiebijeenkomst over overtollig regenwater en grondwaterstanden
Woensdagavond 25 september –20.00-22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
Toegang: € 5,- (MK en ABC-vrienden € 3,-)
Aanmelden: noodzakelijk via management@architectuurhaarlem.nl

Een veelvuldig probleem in ons land vormt de houten paalfunderingen waarop een groot deel van de bestaande woningen staan. Verschillende grondwaterstanden door bemaling en droogteperioden kunnen een grote bedreiging vormen.
Bewoners c.q. eigenaren zien grote investeringen op hen afkomen bij calamiteiten met de grondwaterstanden en zullen bereid moeten zijn ook stappen te nemen. Gemeenten, hoogheemraden zullen bij eigenaren draagvlak moeten creëren en gezamenlijk optrekken om te komen tot adequate oplossingen om veilig te blijven wonen en droge voeten te houden.
Sprekers (onder voorbehoud): Klaas Dekkers (Gemeente Beverwijk), Gerard van Bruggen (Hoogheemraadschap Rijnland) en deskundigen van de Gemeente Haarlem.

IN OKTOBER:
Vervolg programma WATER & KLIMAATADAPTATIE
(meer informatie volgt en/of kijk op de website van het ABC.

  • Woensdag 2 oktober – 20.00-22.00 uur: Informatiebijeenkomst ‘best practices’ Klimaatadaptieve projecten met o.a. Bijlmerbajes
  • Zondag 6 oktober - 12.00-17.00 uur: Duurzaamheidsfestival Mugfest
  • Vrijdag 11 oktober – 13.00-17.00 uur: excursie Waterplein, Urbanisten in Rotterdam
  • Woensdag 16 oktober –20.00-22.00 uur: lezing Tjerk Rijenga over klimaatverandering en China
  • Vrijdag 18 oktober 13.00-17.00 uur:  kenniscafé ‘Water en klimaatbestendig bouwen’ met o.m. Maike van Stiphout
  • Boottocht ‘Waarderpolder’ excursie met Hoogheemraadschap Rijnland  (datum wordt later bekend gemaakt). 

      
'IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2' wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Haarlem, PWN, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland.