Gesprekken over uitdagingen en opgaven voor de stad van morgen

Afgelopen woensdag vond de eerste opname plaats voor een serie van vijf podcastgesprekken die Willem Hein Schenk, stadsarchitect van Haarlem, en Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem, gaan voeren over de stad in het algemeen en Haarlem in het bijzonder. Dit onder meer in het kader van de omgevingsvisie waar momenteel aan wordt gewerkt. De eerste gast die hier als externe spreker en deskundige voor was uitgenodigd, is architect Eric Frijters, mede oprichter van het Amsterdamse bureau FABRICations.

opnamen podcasts over de stad
willem Hein Schenk (midden) introduceert Eric Frijters (rechts) en Gabriël Verheggen (links)

 

Eric Frijters beschouwt en analyseert de stad als STEDELIJK METABOLISME. De stad stopt of begint voor hem niet bij de gemeentegrens. Hij betrekt nadrukkelijk ook het landschap daarbij. Tijdens het gesprek licht Frijters dat begrip en die zienswijze toe en geeft hij aan voor welke grootse opgaven en uitdagingen steden gesteld zijn. Frijters benadrukt daarbij de urgentie om de stad anders te gaan bekijken en te ontwerpen.

De gesprekopnamen voor deze serie podcasts vinden plaats bij De Podcast Fabriek in de Waarderpolder (het bedrijventerrein ten noord-oosten van haarlem). Medio mei zal het eerste gesprek te beluisteren zijn via het podcastkanaal van de Gemeente Haarlem.