Amsterdam-Haarlem en verder…

Slotbijeenkomst manifestatie Van Poort tot Poort
Manifestatie

Dinsdagmiddag 3 december om  16.00 uur wordt de manifestatie 'Van Poort tot Poort', een initiatief van ARCAM en het ABC met als onderwerp de as Amsterdam-Haarlem tussen Haarlemmer- en Amsterdamse Poort, afgesloten. Op deze laatste bijeenkomst worden met name toekomstbeelden voor het Haarlemse deel van de as belicht. Daarnaast is er een terugblik op de reeks eerder georganiseerde bijeenkomsten en wordt het publiek nadrukkelijk uitgedaagd wensbeelden voor de nabije toekomst voor deze as te geven. Ook heeft de presentatie plaats van de expositie  ‘Van Poort tot Poort’ die eerder bij ARCAM stond opgesteld.

Let op: Toegang gratis. Aanmelding is noodzakelijk voor 2 december via vanpoorttotpoort@arcam.nl .

De as Amsterdam-Haarlem is een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen historisch innovatieve verbindingen, zoals de eerste Hollandse trekvaart en het oudste personenspoor. Nog steeds wordt hier gepionierd: met duurzame woningbouw, infrastructuur, waterhuishouding, natuur en bedrijventerreinen. Maar wat betekent deze as voor Amsterdam, Haarlem en de Metropoolregio? Kan de as in toekomstplannen worden beschouwd als een samenhangend geheel? Deze en andere samenhangende vragen zijn tijdens de manifestatie ‘Van Poort tot Poort’ aan de orde gesteld. De manifestatie – een project van het ABC en ARCAM gezamenlijk – startte in mei met een kick-off in Amsterdam (expositie en discussie). Achtereenvolgens stond er op het programma: een bijeenkomst in gebouw Oostpoort Haarlem, een fietstocht door het groene gebied gelegen tussen Amsterdam en Haarlem, een bijeenkomst met excursie op het terrein van Sugar City in Halfweg en een wandelexcursie met debat in Amsterdam Sloterdijk.

Programma, 3 december

15.30 uur: inloop

16.00 uur: presentatie visie relatie ‘Haarlem-Amsterdam en verder…’ door Max van Aerschot, stadsbouwmeester Haarlem en uitwerking Oostpoort vanuit Gebiedsvisie Oostradiaal door Mineke Zijlmans, stedenbouwkundige gemeente Haarlem

16.30-17.30 uur: discussie en terugblik op manifestatie o.l.v. Gabriël Verheggen (ABC) en Maarten Kloos (ARCAM)

17.30 uur: borrel en informeel napraten