Lezing in kader expositie SPREKENDE KLEUREN
Lezing

Woensdagavond 23 maart om 20.00 uur geeft Annelien Kers een lezing in het ABC Architectuurcentrum naar aanleiding van de expositie SPREKENDE KLEUREN. Zij gaat hierbij in op (monumentale) wederopbouwkunst in algemene zin en dat van kunstenaar Hans Wiesman in het bijzonder. Ook zal zij daarbij de samenwerking van Wiesman met de Haarlemse stadsarchitect Nico Andriessen uitvoerig belichten.

Toegang: € 7,50 (ABC-vrienden: € 5,-) inclusief bezoek tentoonstellingen
Reserveren: niet noodzakelijk (mag wel), tel. ABC: 023 534 05 84 (di.-zo 13-17 u.)

LET OP: deze lezing stond eerst gepland op 2 maart maar die kan wegens omstandigeheden niet doorgaan!

Op maar liefst drie locaties in Zuid Kennemerland zijn tentoonstellingen te zien over het bijzonder veelzijdige, omvangrijke en kleurrijke oeuvre van beeldend kunstenaar Hans Wiesman (1918-1988). Zo presenteert het ABC een selectie monumentaal werk dat Wiesman realiseerde in de wederopbouwperiode, laat Museum Haarlem een keur aan schilderijen van hem zien met als thema muziek en carnaval en wordt bij het Zandvoorts Museum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman.
De wederopbouwperiode van de 20e eeuw was de bakermat voor veel met kunst verfraaide gebouwen. Kunstenaar Hans Wiesman heeft in deze jaren onder andere in samenwerking met de Haarlemse stadsarchitect Nico Andriessen verscheidene Haarlemse gebouwen verrijkt met tweezijdige betonreliëfs en met muurschilderingen. Bekend is Wiesman onder meer van zijn werk aan de gevel en in de aula van de voormalige LTS St. Petrus aan de Prins Bernhardlaan. Hij beschikte als kunstenaar, naast een groot scheppend vermogen, over een ongewone bekwaamheid, kennis en zorg voor de techniek van het handwerk. Zijn onderwerpkeuze was zeer divers, waarbij mens en dier en in het bijzonder vliegende vogels als thema’s steeds terugkeerden. Hans Wiesman zocht voortdurend naar zuiverheid en hij hanteerde een bijzonder kleurpalet.

Annelien Kers is in 2008 afgestudeerd op het werk van Hans Wiesman. Momenteel is zij onder meer werkzaam als artistiek coördinator van de Haarlemse Vishal en als directeur van Kers Gallery in Amsterdam.