Expositie

Geopend door prof. ir. C Weber, voorzitter van de Bond van Nederlandse architecten
Op 2 februri 1997 wordt een lezing gehouden door Guus Baneke over het werk en de werkwijze van het bureau