Bert Bruijn en Jan de Vletter spreken over Mutare

Lezingen naar aanleiding van expositie ‘van Kaya naar Musha’
Lezing

In het kader van de expositie ‘Van Kaya naar Musha’ geven Bert Bruijn en Jan de Vletter op woensdagavond 26 oktober, respectievelijk 2 november, lezingen en presentaties over volkshuisvestingsprojecten en wijkopbouw in Mutare (Zimbabwe). Met deze lezingen wordt dieper ingegaan op de geschiedenis en ontwikkelingen van de projecten die ondersteund worden door de Stedenband Haarlem-Mutare. Met de lezingen wordt tevens het belang van deze projecten benadrukt waarbij op bijzondere wijze samenwerking tot stand komt tussen het lokale bestuur, organisaties en bewonersgroepen. De omstandigheden waarin dit gebeurd zijn niet bepaald eenvoudig te noemen, namelijk in een samenleving waar zowel de lokale overheid als de gemeenschap slachtoffer is van een corrupt landsbestuur en ontwikkelingen sterk worden gepolitiseerd.

Woensdag 26 oktober 2011, 20.00 uur lezing Bert Bruijn
Bert Bruijn is burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en lid van de werkgroep Huisvesting van de Stedenband Haarlem-Mutare. Hij spreekt over het ontstaan van het huisvestingsproject in de wijk Hobhouse en de nieuwste ontwikkelingen in het stadsdeel Chikanga. Bert Bruijn is momenteel in Mutare waar hij samen met architect Joeri Ommeren (assistent hoogleraar Thijs Asselbergs TU Delft), op werkbezoek is. In Chikanga wordt in opdracht van de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust en in nauwe samenwerking met de gemeente Mutare (ondersteund wellicht door bouwkundestudenten van de TUD) een nieuw bouwproject ontwikkeld. In het project worden particuliere woningen, huurwoningen en een wijkcentrum gepland.
 
Woensdag 2 november 2011, 20.00 uur, lezing Jan de Vletter
Jan de Vletter is oud-directeur van woningcorporatie De Alliantie Flevoland. Hij bezocht dit voorjaar Mutare voor het huisvestingsproject en bracht advies uit over de vitaliteit van het huidige project en de haalbaarheid van een vervolgproject. Jan de Vletter is via Aedes (overkoepelende organisatie van woningbouwverenigingen) een paar jaar intensief betrokken geweest bij de wederopbouw in Atjeh (Indonesië) en bij financiering van sociale woningbouw in andere landen. In zijn lezing gaat De Vletter in op de wijze waarop Nederlandse woningcorporaties door middel van technische ondersteuning en met bankgaranties woningbouwprojecten in zuidelijk Afrika mogelijk maken.
 
Van Kaya naar Musha
De expositie Van Kaya naar Musha is door de stedenband Haarlem-Mutare georganiseerd in het ABC en geeft een beeld van de urbanisatie in Afrika en de effecten daarvan voor de stad Mutare. Vanuit Haarlem worden projecten in een aantal wijken in Mutare ondersteund. Op de tentoonstelling komen verscheidene aspecten aan de orde: de problemen, de worsteling, de ontwikkeling, de organisaties, de verandering. Er is aandacht voor stadsplanning en infrastructuur maar ook voor de persoonlijke schaal en betekenis van het verhuizen van het platteland naar de stad, ‘zelf je huis bouwen’ en de moeite die het kost om iets tot stand te brengen. Deze expositie komt mede tot stand door steun van de NCDO, de gemeente Haarlem én de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen.

Meer informatie: