Publicatie met Visies en Vergezichten op Haarlem
Lezing

Op vrijdagmiddag 27 september vond in het ABC de feestelijke boekpresentatie plaats van ‘LISA in Haarlem revisited, visies en vergezichten’. Het boekje ‘LISA’ is opgedragen aan de stad Haarlem en daarom werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Max van Aerschot in zijn functie van stadsbouwmeester 'als hoeder van de ruimtelijke kwaliteit'. Het tweede exemplaar kreeg wethouder Ewout Cassee uitgereikt.

In het boek, met boeiende en inspirerende bijdragen van onder anderen Mark van Rijnberk, Marlies van Diest, Jo Coenen en Maarten Kloos, wordt gesteld dat deze stad het meer dan de moeite waard is om steeds weer grondig te onderzoeken. De aandacht voor de vele ruimtelijke kwaliteiten van Haarlem mag immers niet verslappen! De presentatie van de publicatie kreeg een bijzonder karakter door een optreden van verhalenverteller Wijnand Stomp (vertller van het jaar en 'Pearl of the Dutch Carrebean').

In 1993 organiseerde het ABC het project ‘LISA in Haarlem/Ontwerpexpertise’. Voor dit veelomvat-tende project, dat bestond uit lezingen, voordrachten, discussies en de bundeling van het geheel in het boek ‘LISA in Haarlem’, werd deze stad nauwkeurig onderzocht vanuit vier thema’s: Landschap, Interieur, Stedenbouw en Architectuur (vandaar de naam LISA). Nu, 20 jaar later, heeft het ABC het project ‘LISA in Haarlem’ herhaald. Doel van ‘LISA in Haarlem revisited’ was om (kort) terug te kijken naar de ideeën en visies van weleer maar vooral om te horen en te bespreken wat nu het perspectief is op de toekomst. De publicatie ‘LISA in Haarlem revisited, visies en vergezichten’ is de weerslag van vijf bijeenkomsten met voordrachten die het ABC organiseerde tussen 16 januari en 10 april van dit jaar. In de publicatie ‘LISA in Haarlem revisited’ staan bijdragen van Mark van Rijnberk, Marlies van Diest, Jo Coenen, Maarten Kloos, Frits van Dongen, Maarten Schmitt, Niek Verdonk, Jeanne Dekkers, Elma van Boxel en Max van Aerschot.

 

‘LISA in Haarlem revisited, visies en vergezichten’ (ISBN 978-90-8760-000-6) is een uitgave van het ABC en kost 19,95 euro (voor ABC-vrienden: 17,50 euro); redactie: Renée Borgonjen en Wim de Wagt; eindredactie: Gabriël Verheggen; grafisch ontwerp: Debbie Saul en Maud van Gool. De uitgave is tot stand gekomen met financiële steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Haarlem, J.C. Ruigrok Stichting en drukkerij Damen Grafia.