bijeenkomst n.a.v. fotoexpositie
Lezing
20:00 - 22:00

Naar aanleiding van de expositie ‘Dakloos – de stad anders belicht’ organiseert het ABC op woensdagavond 27 maart om 20.00 uur een bijeenkomst met onder anderen vertegenwoordigers van organisaties die zich in deze stad bezighouden met de problematiek rond dak- en thuislozen. Sprekers zijn Anita Schaaij (HVO Querido), Petra de Vries (Stem in de Stad) en Esther de Graaf (Leger des Heils). Daarbij geeft architect Patrick Roegiers een toelichting op zijn ontwerp ‘Bed-steeg’.

Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur met mogelijkhied bezichtiging expositie
entree: gratis, MK en/of eigen bijdrage

Op deze avond wordt ingegaan op vragen als: Hoe zit het met Dak- en thuislozen in Nederland en in Haarlem? Wat zijn de voornaamste oorzaken en zijn deze te voorkomen? Hoe groot is hier de problematiek? Zijn het voornamelijk ouderen of ook jongeren? Waar slapen zij in de stad? Wie zorgt er in Haarlem voor hen en hoe worden zij opgevangen? En wat is eigenlijk het verschil tussen dak- en thuisloos?

achtergrond expositie:
Overal ter wereld groeien en transformeren steden. Die verstedelijking vindt vaak gelijkmatig, planmatig en geordend plaats. Maar dikwijls - en zeker in deze tijd - gaat die groei ineens erg snel en ook een stuk minder gestructureerd. De Zuid Afrikaanse architect, fotograaf en universitair docent Leon Krige heeft die veranderende stad in beeld gebracht. Hij laat middels zijn buitengewoon fascinerende methode van fotograferen op indringende, maar ook op subtiele wijze zien waar en hoe grote groepen mensen – vluchtelingen maar ook dak en thuislozen - zich in wereldsteden als Johannesburg, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Parijs en Rome noodgedwongen vestigen en hoe zij invloed hebben op de verschijningsvorm van de stad.

voor meer info over de expositie zie onderstaande link