zwart-wit fotografie van Kuno Grommers
Expositie

De Haarlemse wijk Burgwal is een bijzondere buurt met veel historie. Gloriedagen ten tijde van de Haarlemmer Olie, de bier- en damastindustrie, wisselden elkaar af met grote armoede zoals in de jaren 60 en 70. Een buurt waar het toen werd afgeraden om doorheen te lopen. Fotograaf en beeldend kunstenaar Kuno Grommers heeft in die jaren een reportage gemaakt over die buurt, de wijk waar hij toen zelf woonde en nu nog steeds woont. Dit werk, zwart-wit fotografie met straatbeelden, stadsgezichten, interieurs en een aantal portretten, is tot en met half januari in het ABC te zien.

De Burgwal nu - cijfers
De Burgwal is een van de oudste buurten van Haarlem. De buurt ligt in het centrum, ten oosten van het Spaarne. De buurt wordt ook wel Spaarnwouderbuurt genoemd. De Burgwalbuurt is een van de kleinste buurten van de stad, met een zeer intensieve bebouwing. De bevolkingsdichtheid is hoog. In de Burgwalbuurt wonen nu zo'n 2.200 mensen in ongeveer 1.250 woningen. De Burgwalbuurt heeft een eigen wijkraad. De foto’s die Kuno Grommers van zijn wijk zo’n 40 jaar geleden heeft gemaakt tonen een heel andere buurt zien dan nu het geval is. In 40 jaar heeft de buurt een enorme metamorfose doorgemaakt.

Inwoners en wonen
De Burgwalbuurt is nu aantrekkelijk voor jonge mensen. Bijna de helft van de bewoners valt in de leeftijdsgroep 20 tot 44 jaar. Het percentage senioren ligt ver onder het stedelijke gemiddelde. Meer dan de helft (55%) van de bewoners is alleenstaand. Voor meer dan de helft zijn de woningen in de Burgwalbuurt gebouwd voor 1900. Circa 3 van de 10 huizen dateren van na 1980. Deze huizen staan vaak op locaties die eerst een andere functie vervulden, zoals bedrijfsruimte. De buurt heeft veel kamer- en etagebewoners. Een ander woningtype dat in de Burgwalbuurt vaak voorkomt is de boven- en benedenwoning. Net als in overige buurten en wijken van Haarlem valt iets meer dan de helft van de huizen in de koopsector.

Werk en inkomen
In de Burgwalbuurt bevinden zich bijna 300 bedrijven en organisaties. Zij leveren zo'n 650 arbeidsplaatsen. De arbeidsparticipatie in de buurt is hoger dan gemiddeld in Haarlem. De percentages werkzoekenden en bijstandontvangers liggen rond het stedelijk gemiddelde. Het aandeel arbeidsongeschikten is iets hoger dan het stedelijk gemiddelde.

Kleurrijk LEGO als contrast
Het fotowerk van Grommers hangt overigens in een zaal waar ook kleurrijke LEGO-bouwwerken staan opgesteld die kinderen hebben gemaakt en dit tonen ter inspirtaie van anderen. De foto's van Kuno Grommers waren eerder te zien dit jaar in de Haarlemse Galerie Punctum