Openbare bijeenkomst en presentatie van DE STEKKER i.s.m. BUS-KRUIT
Lezing

Op dinsdagmiddag 27 november organiseren De Stekker, een initiatief van o.a. Thijs Asselbergs en Arjan Karssen, samen met het actieplatform Bus-kruit in het ABC een bijzondere openbare bijeenkomst over OpenbaarVervoer en de relatie met de Openbare Ruimte. Er wordt een presentatie gegeven hoe het Openbaar Vervoer - met name busvervoer - in Haarlem beter georganiseerd zou kunnen worden en welke betekenis dat heeft voor de openbare ruimte.

Waar           ABC Groot Heiligland 47 Haarlem
Wanneer     dinsdag 27 november 2018
Wat             16.30 - 17.00 uur: inloop
                   17
.00 - 18.00 uur: presentatie
                   18
.00 - 19.00 uur  borrel
let op:         
Reserveren  niet mogelijk, wie vroeg komt zit!
Toegang    gratis 

De initietfnemers van deze presentatie kondigen de bijeenkomst als volgt aan:

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe ‘Stekker in Haarlem’. Het busvervoer door de binnenstad barst letterlijk uit zijn voegen. Voetgangers, fietsers, profielen, pleinen, bomen – alles moet wijken voor de schaalvergroting van het busvervoer door de binnenstad. 

Oplossingsrichtingen worden getoond. De sinds 2006 door de Stekker geagendeerde Oostpoort van Haarlem dient een sterk OV-knooppunt te worden. Daarnaast kan aan de zuidzijde OV-knooppunt Buitenrust worden gerealiseerd. Versterk de gebruikswaarde, toekomstwaarde en kwaliteit van onze openbare ruimten (OR).

Leefbaar en bereikbaar
Stimuleer gemengde functies in onze drukbezette en groeiende stad. Zo maken we Haarlem leefbaar en bereikbaar! Een duurzame stad om te wonen, te winkelen, te werken, te genieten van cultuur én om adem te halen.

Meer informatie: