zaterdagmiddag 28 februari en op 28 maart van 12.30-16.30 uur
Manifestatie

Op zaterdagmiddag 28 februari en op 28 maart wordt het publiek in het ABC uitgedaagd mee te denken over de toekomst van Haarlem Oost en in het bijzonder over de zogenoemde ‘oost-radiaal’. Bezoekers kunnen dan hun ideeën over (nieuwe) functies en gebruik op een onderzoeksmaquette van dit gebied plaatsen. Naast het ‘mee-denken’ op de grote maquette (schaal 1:500), kan de bezoeker tegelijkertijd verschillende ‘soorten’ geëxposeerde maquettes zien. Daarbij geven Arjan Karssen (ruimtelijk industrieel ontwerper) en Bernard Otte (interieurarchitect) toelichtingen en uitleg over de maquettes. Karssen en Otte zijn de auteurs van de publicatie 'Maquettes; bedenken-maken-overtuigen'. Zij hebben de afgelopen weken in het ABC workshops ‘Maquettes als Onderzoeksmiddel’ gegeven aan studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Eerstejaars studenten HKU studierichting Spatial Design hebben onder hun leiding de onderzoeksmaquette van de ‘oost-radiaal’ gemaakt.

Datum: zaterdagmiddag 28 februari en 28 maart 2015
Tijd: 12.30 t/m 16.30 uur
 

Voor het ABC is de grote maquette die de studenten van de ‘oost-radiaal’ van Haarlem Oost hebben gemaakt aanleiding om deze te gebruiken bij verschillende gesprekken, discussies en bijeenkomsten. Een prangende vraag die velen al geruime in deze stad stellen is namelijk ‘Hoe om te gaan met het oostelijk deel van het centrum en de stadsentree’? Het ABC is nu heel benieuwd wat bezoekers daarvoor bedenken. Wat is de essentie van het gebied? Wat wordt er node gemist? Wat moet anders of beter? Welke functie moet waar komen en gaat het daarbij om een tijdelijke of juist permanente ingreep? Op zaterdagmiddag 28 februari en 28 maart wordt het publiek uitgedaagd om over deze vragen na te denken!
De onderzoeksmaquette van de huidige situatie die door de HKU-studenten is vervaardigd, is een handig hulpmiddel daarbij. De maquette maakt heel inzichtelijk hoe het gebied - dat zich uitstrekt van NS-station Haarlem/Spaarnwoude via de Amsterdamsevaart tot Koepelgevangenis en Amsterdamse Poort - eruit ziet. Op de maquette is de stedelijke structuur van het gebied zichtbaar en ook de ruimtelijke samenhang (of het ontbreken daarvan) is duidelijk af te lezen. Daarom kan de maquette behulpzaam zijn bij het formuleren van de ruimtelijke opgaven en kunnen de mogelijkheden en kansen in dit gebied met behulp van de maquette verder worden onderzocht.
Naar aanleiding van onder meer de reacties van het publiek op de maquette tijdens de twee zaterdagen volgen er gesprekken en discussies met (professioneel) betrokkenen. Het ABC bereid deze bijeenkomsten voor in samenwerking met de gemeente Haarlem en met name De Stekker, een initiatief van Thijs Asselbergs, Marnix Tavenier en Arjan Karssen (zie http://www.destekkerinhaarlem.nl/main.php).