duurzaamheid

Lezing

lezing de duurzaamheid van woning en woonomgeving voor de bewoner
spreker de heer ir. F.Ph. Bijdendi