ABC toont plannen van studenten Hogeschool van Amsterdam
Expositie

2e jaars studenten stedenbouw van de Hogeschool van Amsterdam hebben zich afgelopen maanden gebogen over de ontwikkeling van de locatie Haarlem Oostpoort. Hun ideeën en ontwerpen voor het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude zijn vanaf 30 juni tot en met 21 september op grote posters te zien in het ABC Architectuurcentrum. 

Het gebied nabij de IKEA en de Veerplas vormt nu een weinig aantrekkelijke entree van Haarlem, maar biedt kansen om uit te groeien tot een fraai stedelijk brandpunt van activiteiten. De gemeente is al jaren plannen aan het maken voor de locatie Oostpoort, die behalve de woningproductie ook heel Haarlem ten oosten van het Spaarne een boost kunnen geven .  

De situatie rondom de Oostpoort blijkt weerbarstig. Veel infrastructuur die het gebied opdeelt, nieuwe maar niet altijd even fraaie kantoorgebouwen, behoud van de Waarderpolder als werklocatie, de wat verstopte en versleten woonbuurt Zuiderpolder die wel een oppepper kan gebruiken, de IKEA die veel (parkeer-)plek inneemt, de onderbenutte recreatieve en landschappelijke kwaliteit van de stadsrand. Het is niet voor niets dat de gemeente al 15 jaar plannen aan het maken is. 

De studenten kijken met een frisse blik en delen hun ideeën met de bestuurders, ambtenaren en bewoners van Haarlem. Kom zien welke heikele punten, ambities en onbekende oplossingen aan de discussie kunnen worden toegevoegd. Docent/begeleider van deze studie was Erik de Graaf (docent/onderzoeker bachelor-opleiding Built Environment binnen het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam).