En de winnaar is…

8 mei: Bekendmaking keuze publiek ontwerp Brugwachtershuisje
Manifestatie

Datum: donderdagmiddag 8 mei om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Bijeenkomst: toelichtingen door architecten en bekendmaking winnaar door wethouder Cassee

Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Op donderdagmiddag 8 mei maakt wethouder Ewout Cassee tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ABC bekend welk ontwerp voor het brugwachtershuisje Melkbrug Haarlem van het publiek de meeste stemmen heeft gekregen. Aan de architect van het winnende plan wordt vervolgens door de Gemeente Haarlem de opdracht verstrekt een definitief ontwerp uit te werken. Naar verwachting wordt dat ontwerp medio 2015 gerealiseerd. Het publiek kan nog tot en met 6 mei in het ABC stemmen op het ontwerp Boegbeeld van Johan Selbing of op het ontwerp ’t Melkhuisje van Marjolein van Eig. Deze twee architecten geven overigens voorafgaand aan de officiële bekendmaking op 8 mei nog een korte toelichting op hun ontwerp.

Het brugwachtershuisje bij de Melkbrug in Haarlem moet worden vervangen. Het gebouwtje voldoet niet meer aan de huidige eisen. De gemeente heeft voor deze beeldbepalende plek aan het Spaarne een prijsvraag onder jonge architecten uitgeschreven. Uit 65 aanmeldingen heeft een vakjury vijf architecten geselecteerd. Deze vijf hebben allen een ontwerp aan de jury gepresenteerd waaruit de jury twee ontwerpen heeft gekozen. Het college heeft ingestemd met de keuze en deze worden nu voorgedragen voor de publieksverkiezing die plaatsvindt in het ABC. Tot en met 6 mei kan in het ABC op één van de twee geselecteerde ontwerpen door eenieder van 16 jaar en ouder één maal worden gestemd (legitimatie noodzakelijk!). Op 8 mei maakt wethouder Ewout Cassee in het ABC het winnend ontwerp bekend (aanvang bijeenkomst 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur).

De ontwerpen
Naast de door de jury gekozen ontwerpen van Johan Selbing en Marjolein van Eig waarop het publiek een stem kan uitbrengen, zijn ook de drie andere inzendingen die de jury beoordeeld heeft in het ABC te zien. Dit betreft de ontwerpen van de architecten Dieter Blok/Carmela Bogman, Esther Stevelink en van Marijn Schenk.

De jury
De vakjury voor de selectie van architect en ontwerp voor het Brugwachtershuis Melkbrug bestaat uit de stadsbouwmeester, Max van Aerschot, Wim de Wagt (architectuurhistoricus), Kier Elbers (architect), Juan Alonso van Vereniging Haerlem, Franz Ziegler van de ARK, Rolf Tjerkstra (stedenbouwkundige van de gemeente Haarlem) en de directeur van het ABC Architectuurcentrum, Gabriël Verheggen.