op pad met Max van Aerschot, Martijn Dekker en Siem Schaafsma
Rondleidingen

Op zondag 26 maart organiseert het ABC een fietsexcursie langs Haarlemse Pleinen. Deze fietsexcursie stond eerder gepland op zondag 12 februari, maar moest toen vanwege sneeuwval worden afgelast. De rondleiders zijn Max van Aerschot, stadsbouwmeester van Haarlem, Martijn Dekker, landschapsarchitect bij de gemeente Haarlem en Siem Schaafsma van de Vereniging Haerlem, medeauteur van het boek Haarlemse Pleinen en, medesamensteller van de expositie Haarlemse Pleinen die enige tijd geleden te zien is geweest in het ABC. Vooral de pleinen in het centrum van Haarlem en in Haarlem Noord zullen worden aangedaan.

Datum: zondag 26 maart
Start: 14.00 uur ABC, Groot Heiligland 
Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-)
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag tot zondag 13-17 uur)

Pleinen zijn de knooppunten in het stedelijk weefsel. Vaak zijn het ook concentratiepunten van stedelijk leven: van markten, kermissen, van straatvoetbal en buurtfeesten. Maar terwijl architectuur, stedenbouw en stadsgeschiedenis veel aandacht krijgen van onderzoekers en journalisten, zijn specifieke studies over pleinen schaars. In Haarlem is het niet anders. In boeken en artikelen is veel gepubliceerd over de hofjes en de parken, maar een aparte studie over de pleinen bestond tot nu toe niet.
Het boek Haarlemse Pleinen geschreven door Piet Roos, Siem Schaafsma, Johannes van der Weijden en Gerard W. Moolenaars wil in die leemte voorzien. Het boek wil bewoners, gebruikers en bestuurders verleiden nadrukkelijk stil te staan bij de grote betekenis die pleinen in het dagelijks leven hebben en de meerwaarde die zorgvuldige vormgeving, inrichting en vooral onderhoud van pleinen aan de stad verlenen. Deze fietsexcursie stelt u in staat met eigen ogen de Haarlemse Pleinen te bewonderen.