fietstocht Pré Wonen 100 jaar jong!

Rondleidingen

Op woensdag 20 september organiseert het ABC Architectuurcentrum een fietstocht langs projecten van woningcorporatie Pré Wonen in Haarlem-Oost en Schalkwijk. Deelnemers kunnen zien hoe Pré Wonen actief bezig is haar woningbestand te vernieuwen en verbeteren.

Datum: Woensdag 20 september 2017 14.00 uur
Start: hoek Engelandlaan/Italiëlaan in Schalkwijk
Kosten: ABC-vrienden en huurders van Pré Wonen betalen € 5,-. Huurders van Pré Wonen ontvangen na afloop van de fietstocht gratis een ABC-vriendenpas. Overige deelnemers betalen € 7,50.
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023-5340584 (dinsdag tot zondag 12-17 uur)

Fietstocht langs vijf projecten
De fietstocht gaat langs vijf projecten aan de Italiëlaan, Helsinkistraat, H. Bosmansstraat, Hof van Egmond en De Groene Linten. Ter plekke geven projectontwikkelaars van Pré Wonen en architecten een toelichting.  Afsluiting van de fietstocht is in het ABC Architectuurcentrum, waar de deelnemers de tentoonstelling kunnen bekijken en Pré Wonen een drankje aanbiedt.

Tentoonstelling 100 jaar Pré Wonen
Tot eind september is er in het ABC Architectuurcentrum een tentoonstelling over 100 jaar Pré Wonen. Historisch materiaal uit de archieven laat een glimp zien van de rijke geschiedenis van de corporatie die zich actief inzet voor prettig wonen in leefbare buurten en wijken.

1917
Pré Wonen vindt haar oorsprong in het begin van de twintigste eeuw. Corporaties maakten toen een einde aan de slechte woonomstandigheden van de arbeiders in de negentiende eeuw. De geschiedenis van Pré Wonen begon 100 jaar geleden in 1917 met de oprichting van één van de rechtvoorgangers “Vooruitgang”, een vereniging van arbeiders die het heft in eigen hand nam. De problematiek is nu natuurlijk anders, maar de maatschappelijke opgave en ambities van Pré Wonen zijn wel vergelijkbaar.

2017
Pré Wonen is nu een regionale woningcorporatie, die met zo’n 160 medewerkers circa 13.000 woningen beheert in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Beverwijk. Pré Wonen wil zorgen voor betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarnaast gaat de aandacht ook specifiek uit naar mensen die niet zelfredzaam zijn en tussen wal en schip dreigen te vallen. Het credo van de corporatie bij dit alles is en blijft: 'Voor iedereen een fijn thuis''.