Rondleidingen

Vrijdagmiddag 21 oktober organiseert het ABC architectuurcentrum een fietstocht naar Schalkwijk De fietstocht gaat langs grote bouwprojecten in de omgeving van de Schipholweg en Aziëweg, maar ook naar de Zuid-Schalkwijkerweg, waar kleinschalige nieuwbouw heel beperkt mogelijk is. Joost van de Tillaart (stedenbouwkundige gemeente Haarlem), Joop Slangen (voorheen stadsbouwmeester van Haarlem en nu o.a. adviseur van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland) en Hans van der Straaten (oud hoofd ruimtelijke ordening Haarlem) zullen de fietstocht begeleiden.  

De crisis is voorbij, de huizenmarkt floreert. Ook in Schalkwijk komen stagnerende bouwprojecten nu weer los. Voor de komende jaren gaat het daar om zo’n 3.000 woningen, zowel hoog- als laagbouw, stedelijk- en landelijk wonen. Rond de Schipholweg ligt de grootste bouwlocatie van Haarlem. Aan de noordkant vernieuwen Ymere, Elan en Pre Wonen de strook van de Slachthuisbuurt. De Hof van Sevenhuijsen en de Hof van Dumont zijn hier opvallende grote wooncomplexen. Aan de zuidkant van de Schipholweg worden door projectontwikkelaars in “De Entree” honderden woningen opgeleverd. Op de hoek van de Schipholweg en Amerikaweg komt een opvallend appartementengebouw als blikvanger bij de stadsentree. De verkoop van eengezinswoningen in het plan “Vijverpark” ten oosten van de Amerikaweg is gestart. In totaal betreft het hier zo’n 400 woningen De plannen voor de strook tussen de Aziëweg en de Spijkerboorweg gaan uit van vijf woontorens in een mooi park. Het opvallende woonzorgcomplex  Meerhoeve voor dementerende ouderen van architect Dam en partners is daar al klaar. Daarnaast zijn twee bijzondere woontorens in aanbouw, de Twister en de Tango. VMX Architects heeft hier gekozen voor opvallende ronde vormen met per verdieping in breedte verspringende balkons. Veel kleinschaliger is de nieuwbouw rond de Zuid-Schalkwijkerweg. De belangstelling om daar in de groenstrook langs het Spaarne te wonen is groot. Uitgangspunt is echter dat het landelijke karakter wordt behouden, wat zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in de omgeving vergt. Binnen de geldende strenge regels zijn hier soms architectonisch opvallende woningen gerealiseerd.