In kader wijk-te-kijk-tentoonstelling 'Van Bosch tot Park'
Rondleidingen

Vrijdagmiddag 10 juni organiseert het ABC de fietstocht ‘Van Park tot Bosch’ in het kader van de wijk-te-kijk-tentoonstelling. Dan gaat ‘live’ gezien worden wat op de expositie uitgebreid wordt belicht aan bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar ook kunst in de openbare ruimte. Tijdens de fietstocht, die start in het gloednieuwe Reinaldapaviljoen, worden veel projecten bekeken en ter plekke van deskundig commentaar voorzien door Herman Bosman (Reinaldapaviljoen), Roald van Splunter (Reinaldapark), Kees Brandjes (Groene Linten) en Merijn de Jong (Huis van Hendrik). De tocht wordt verder begeleid door Bernard Felix (voorzitter van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder) en door Hans van der Straaten die namens het ABC de expositie mede heeft samengesteld. De fietstocht wordt afgesloten bij Coffeemania.

Datum: Vrijdag 10 juni; Start: Ontvangst 13.30 uur in het Reinaldapaviljoen in het Reinaldapark met koffie of thee aangeboden door het Reinaldapaviljoen en afsluiting rond 16.30 uur bij Coffeemania, Prinses Beatrixplein 51; Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-) – liefst gepast betalen; Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag tot zondag 13-17 uur)

Het ABC kent inmiddels een lange traditie met zogenoemde wijk-te-kijk-tentoonstellingen. En ook bij ‘Van Bosch tot Park’ wordt weer het verleden, het heden en de toekomst getoond door middel van kaarten, foto’s, maquettes en toekomstvisies. Deze expositie laat zien hoe de Prins Bernhardlaan het gebied Haarlem Oost doorsnijdt en zo onder meer Parkwijk, de Amsterdamse- en de Slachthuisbuurt scheidt. Tegelijkertijd wordt zichtbaar wat de verbindende betekenis is van de laan en met name van (nieuwe) gerealiseerde projecten als de Marten Luther Kingschool, woongebouw De Spits en de Flank, het Reinaldahuis en niet te vergeten het Reinaldapark. Op de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden en ideeën om de omliggende buurten (nog) aantrekkelijker te maken, de laan veiliger en de naam ‘laan’ waardig.
De expositie ‘Van Bosch tot Park’ is samengesteld door ABC-vrijwilligers in samenwerking met architecten, buurtbewoners en andere direct betrokkenen.
Ten tijde van de expositie, te zien tot 12 juni, worden er excursies, lezingen en discussies georganiseerd. Voor meer informatie zie www.architectuurhaarlem.nl