In kader wijk-te-kijk-tentoonsstelling
Rondleidingen

Vrijdagmiddag 10 juni organiseert het ABC de fietstocht ‘Van Park tot Bosch’ in het kader van de wijk-te-kijk-tentoonstelling. Dan gaat ‘live’ gezien worden wat op de expositie uitgebreid wordt belicht aan bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar ook kunst in de openbare ruimte. Tijdens de fietstocht, die start in het gloednieuwe Reinaldapaviljoen, worden veel projecten bekeken en ter plekke van deskundig commentaar voorzien door Herman Bosman (Reinaldapaviljoen), Roald van Splunter (Reinaldapark), Kees Brandjes (Groene Linten) en Merijn de Jong (Huis van Hendrik). De tocht wordt verder begeleid door Bernard Felix (voorzitter van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder) en door Hans van der Straaten die namens het ABC de expositie mede heeft samengesteld. De fietstocht wordt afgesloten bij Coffeemania

Datum: Vrijdagmiddag 10 juni 2016
Start en ontvangst: 13.30 uur in het Reinaldapaviljoen in het Reinaldapark met koffie of thee aangeboden door het Reinaldapaviljoen
Afsluiting: rond 16.30 uur bij Coffeemania, Prinses Beatrixplein 51;
Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-) – liefst gepast betalen;
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag tot zondag 13-17 uur)

Het ABC kent inmiddels een lange traditie met zogenoemde wijk-te-kijk-tentoonstellingen. En ook bij ‘Van Bosch tot Park’ wordt weer het verleden, het heden en de toekomst getoond door middel van kaarten, foto’s, maquettes en toekomstvisies. Deze expositie laat zien hoe de Prins Bernhardlaan het gebied Haarlem Oost doorsnijdt en zo onder meer Parkwijk, de Amsterdamse- en de Slachthuisbuurt scheidt. Tegelijkertijd wordt zichtbaar wat de verbindende betekenis is van de laan en met name van (nieuwe) gerealiseerde projecten als Plein Oost, woongebouw De Spits en de Flank, de Haarlemse School, het Huis van Hendrik, de Groene Linten, het Reinaldahuis en niet te vergeten het Reinaldapark met het Reinaldapaviljoen. 

De expositie ‘Van Bosch tot Park’ is samengesteld door ABC-vrijwilligers in samenwerking met architecten, buurtbewoners en andere direct betrokkenen.
Ten tijde van de expositie, te zien tot en met 12 juni, worden er excursies, lezingen en discussies georganiseerd. Voor meer informatie zie www.architectuurhaarlem.nl