Feestelijke slotbijeenkomst Ymere NAi prijsvraag over Haarlem Oost
Manifestatie

Op woensdagavond 6 juni wordt in het ABC de expositie New Harloheim, met toekomstvisies over Haarlem Oost, op een feestelijke wijze afgesloten. Dan dragen de ontwerpers van de winnende inzending voor de Ymere NAI prijsvraag 2011 hun ideeën en aanbevelingen, die zij de afgelopen acht maanden nog verder hebben kunnen ontwikkelen, op een aansprekende wijze over aan de stad Haarlem en woningcorporatie Ymere. Ewout Cassee, wethouder Ruimtelijke Ordening en Roel Steenbeek, voorzitter raad van bestuur Ymere, nemen het gedachtegoed ‘Kettingreactie – Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek’ in ontvangst en zullen op de aanbevelingen reageren (aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur).

Prijsvraag: Met het plan ‘Kettingreactie – Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek’ heeft het team van hoofdontwerpers Joep van der Veen en Tom Bokkers op 13 oktober 2011 de Ymere NAi prijsvraag 2011 gewonnen. De prijsvraag, getiteld ‘New Harloheim’ stond in het teken van Haarlem-Oost en hoe dit gedeelte van de stad zich in de toekomst verder kan ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van Haarlem én van de metropoolregio Amsterdam. De bekendmaking van deze winnaar vond plaats in het ABC en de inzendingen werden vervolgens tot half maart geëxposeerd in het Nederland Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. De bijzonder vormgegeven expositie ‘New Harloheim’, met naast de winnende presentatie ook de overige inzendingen, is vervolgens verhuisd naar het ABC en staat daar tot woensdagavond 6 juni opgesteld.

 

Kettingreactie: In de visie van het team van Van der Veen en Bokkers krijgt Haarlem Oost verschillende kleine impulsen die uiteindelijk een kettingreactie veroorzaken. ‘Kettingreactie’ sprak de jury vooral aan, omdat het inspireert tot verder denken. „Het team heeft oog gehad voor de plaats van het plangebied in de wijdere omgeving en voor het karakter van de regio. Het regelt niet meer dan nodig is. Er blijft ruimte voor de toekomst door het achterwege laten van de gebruikelijke opsplitsing van woonmilieus.”, aldus de jury. De afgelopen maanden, in de periode van de expositie in het NAi en het ABC, is de inzending en visie achter ‘Kettingreactie’ door de ontwerpers verder uitgewerkt, hebben er verscheidene ontwerpsessies plaatsgehad en zijn er vele gesprekken met belanghebbenden gevoerd. De uitkomst van al die denk- en verbeeldingskracht wordt op 6 juni zichtbaar met aanbevelingen en conclusie.