Presentatie- en discussiebijeenkomst als afsluiting expositie
Lezing

Op vrijdagmiddag 5 september om 16.00 uur organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem i.s.m. de Academie van Bouwkunst Amsterdam een zogenoemde ‘finnisage’ van de expositie ’Haarlem, an Arcadian Landscape City’ in het ABC. Op de tentoonstelling ’Haarlem, an Arcadian Landscape City’ wordt werk getoond van studenten AvB (richting stedenbouw en landschapsarchitectuur) met bijzondere analyses en toekomstvisies van Haarlem i.r.m. onder andere de metropoolregio Amsterdam (MRA). Op de afsluitende bijeenkomst worden enkele analyses toegelicht, bediscussieerd en is er ruimte voor gesprek en discussie.

Op het programma van de bijeenkomst op 5 september staan korte presentaties van en door drie studenten (te weten David Habets, Ricsi van Beek en Anna Fink, gevolgd door twee bondige reacties (reflecties) van Jandirk Hoekstra (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit - NH) en Aart Oxenaar (Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gem. Haarlem). Vervolgens heeft er een discussie/gesprek plaats met de zaal waarvoor o.m. vertegenwoordigers van verscheidene gemeenten, van de provincie en andere professioneel geïnteresseerden – zoals bijzondere relaties van het ABC - speciaal worden uitgenodigd.
 

Programma ‘finnisage’ tentoonstelling ’Haarlem, an Arcadian Landscape City’

Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Goot heiligland 47, Haarlem (tel. 023 534 05 84)

15.30 uur - ontvangst          

16.00 uur - welkom door Gabriël Verheggen (dir. ABC) en introductie door Riëtte Bosch (West 8)/Rik de Visser (VISTA) - docenten/begeleiders AvB
16.10 uur - presentatie door studenten

16.35 uur – reacties/reflecties door Aart Oxenaar (vz ARK) en (o.v.) Jandirk Hoekstra (PARK)

16.55 uur - discussie/gesprek o.l.v. Gabriël Verheggen (dir. ABC) met sprekers en aanwezigen

17.45 uur – informele borrel

18.30 uur – einde bijeenkomst

(I.v.m. organisatie graag vooraf aanmelden)

Meer informatie: