Cultureel erfgoed van de stedelijke omgeving
Expositie

De expositie ‘Graffiti. Cultureel erfgoed van de stedelijke omgeving’ in het ABC geeft een overzicht van uitingen die voortkomen uit de tegencultuur graffiti. Een cultuur met de stedelijke omgeving als fundament, waar talenten ontplooien en creatieve ontwikkeling plaatsvindt. Extra aandacht is er voor de graffiti van de jaren 80 en 90 in Haarlem. Alles dat wordt getoond en toegelicht is afkomstig uit de collectie van de in Haarlem gevestigde Dutch Graffiti Library. Tijdens de expositieperiode zullen in het ABC een of meer bijeenkomsten worden geprogrammeerd. Daarbij wordt ingegaan op de cultuurhistorische betekenis van het fenomeen ‘graffiti’ en komen aspecten aan de orde als de oorsprong, behoud vanuit erfgoed perspectief en de acceptatie van graffiti als kunstvorm in de openbare ruimte.

Opening: zondagmiddag 19 januari om 16.30 uur door de initiatiefnemers en betrokkenen

De expositie ‘Graffiti. Cultureel erfgoed van de stedelijke omgeving’ is een initiatief van de in Haarlem gevestigde Dutch Graffiti Library. Sanne van Doorn (1972) en de broers Marcel en Richard van Tiggelen (1971) zijn de oprichters van de stichting Dutch Graffiti Library. De stichting heeft zich tot doel gesteld de tegencultuur graffiti te borgen, door al meer dan 35 jaar documentatie te verzamelen, archiveren, publiceren en als collectie bij elkaar te houden.

De stichting draagt zorg voor het toegankelijk en inzichtelijk maken van de collectie en is ervan overtuigd dat deze van grote toegevoegde waarde kan zijn bij het inspireren en bijdragen aan het effectief verspreiden van kennis, inzicht en de beleving rondom de tegencultuur ‘graffiti’.

De expositie wordt mede gerealiseerd door financiële steun van de gemeente Haarlem.
Meer informatie over de expositie, het randprogramma en Dutch Graffiti Library zie onderstaande link: