GRENZEN AAN DE ARCHITECTUUR (2)

minisymposium Platform Latijns-Amerikaanse Architecten Nederland
Manifestatie

Op zaterdagmiddag 29 november organiseert PLAAN (Platform Latijns Amerikaanse Architecten Nederland) met medewerking van het ABC Architectuurcentrum Haarlem voor de tweede keer een Engelstalig mini-symposium onder de titel ‘Borders of Architecture – crossing the limits of the profession’. Op dit symposium in het ABC presenteren leden van het platform PLAAN eigen werk en wordt er gediscussieerd over onder meer de rol van de architect ‘daar en hier’ en de toekomstige ontwikkelingen van de architectuur. Vijf Latijns Amerikaans architecten die leven en werken in Nederland zijn uitgenodigd om presentaties te geven. Dat zijn: Sergio Bertinat (Uruguay), Veruzka Agorrea (Venezuela), Northon Flores (Bolivia) en uit Argentinië Cynthia Markhoff en Valeria Félix. Na de inleidingen is er ruimte voor discussie en gesprek. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel inclusief Latijnse Amerikaanse hapjes. De voertaal: Engels. Kosten: 7 euro.

Datum/tijd: 29 november van 1300-1700 uur (ontvangst: 13.00 uur – aanvang 13.15 uur)
Sprekers: Sergio Bertinat, Veruzka Agorrea, Northon Flores, Cynthia Markhoff en Valeria Félix
Kosten: 7 euro (inclusief een glas wijn op afsluitend netwerkborrel)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem, tel 023 534 05 84
Let op - Aanmelden noodzakelijk: e-mail aan mail@plaan.nl o.v.v. deelname en NAW-gegevens.

Achtergrondinformatie:
Grenzen oversteken kan verrijkend zijn. Latijns Amerikaanse architecten die zich gevestigd hebben in Nederland, weten dat. Maar ook zij weten dat grenzen kunstmatige limieten zijn. Grenzen zijn conventies, overeenkomsten. De vereniging Platform Latijns Amerikaanse Architecten Nederland (PLAAN) wil met activiteiten als de openbare symposia ‘GRENZEN AAN DE ARCHITECTUUR’ verscheidene facetten van het begrip ‘grenzen’ en architectuur aan de orde stellen en onderzoeken. Want waar ligt de grens van de architectuur en tot hoe ver kan die uitgebreid worden om die discipline te verrijken?

PLAAN schrijft hierover: “In een tijd waar de architectuur in een eindeloze crisis lijkt te geraken, een crisis die veel verder gaat dan de economische crisis, willen we over de grenzen van ons vak nadenken. Door samen onze ervaringen als architecten en geïnteresseerden te delen, proberen we nieuwe territoria te ontdekken, waaraan de architect een bijdrage zou kunnen leveren. Tijdens de bijeenkomsten willen we daarom verschillende visies en ervaringen over het onderwerp ‘grenzen’ aan de orde laten komen.” Voor meer informatie zie ook www.plaan.nl