Fietstocht i.h.k.v. expositie Van Schoten naar Delftwijk
Rondleidingen

Op donderdagochtend 25 april organiseert het ABC, naar aanleiding van de expositie ‘van Schoten naar Delftwijk – Haarlem boven de Zaanenlaan te kijk’, een fietsexcursie door Haarlem-Noord. De tocht start om 10.00 uur bij Huis te Zaanen en voert in ca. 2,5 (incl. pauze) uur langs historische en hedendaagse architectuur en toont de toekomstige ontwikkelingen. De excursie staat onder deskundige leiding van ABC-vrijwilligers Bert Harmsen (planoloog) en Ilse Zuiderduijn (architect). Beiden zijn nauw betrokken bij de samenstelling van de expositie. Kosten 7,50 euro en aanmelding bij ABC is noodzakelijk: tel. (023) 534 05 84 (di. t/m zon. 13-17 u.).

Achtergrondinformatie:

De boerengemeenschap Schoten kende al voordat het in 1927 als zelfstandige gemeente werd opgeheven, een sterke groei en werd het een ‘uitbreidingswijk’ van Haarlem. Dit huidige Haarlem-Noord wordt nu gekenmerkt door een verscheidenheid aan ‘architecturen’ en stedenbouwkundige visies. De expositie ‘Van Schoten naar Delftwijk’ richt zich op de wijken en buurten ten noorden van de Zaanenlaan en Zaanenstraat.

De Indischebuurt-Noord, Planetenwijk, Dietsveld, Vogelenbuurt en het Vondelkwartier zijn grotendeels vooroorlogs. Van na de 1945 zijn vooral Sinnevelt en Delftwijk. In laatst genoemde wijk is bijvoorbeeld rond het Marsmanplein recentelijk veel veranderd maar ook de Westelijke Randweg heeft een nieuw aangezicht gekregen. Andere kenmerken van het gebied zijn het groene karakter en opvallende projecten als het ziekenhuis, het crematorium en de Schoterbrug.

 

De nadruk bij de expositie ‘Van Schoten naar Delftwijk – Haarlem boven de Zaanenlaan te kijk’, die door vrijwilligers van het ABC, wijkbewoners en direct betrokkenen is samengesteld, ligt op de plannen voor vernieuwingen door de jaren heen. Aan de hand van foto’s, knipsels en maquettes worden de projecten uit het verleden, van het heden én voor de toekomst getoond.

In de loop van de tentoonstellingsperiode zullen er tevens excursies en discussies over dit bijzondere deel van de stad Haarlem georganiseerd worden. Daarnaast is er ook het educatieproject ‘Bekijk je wijk’ in de vorm van een opdrachtenboekje.