Haarlem Zuid-West, wonen & werken langs de lijn in boekvorm

Boekpresentatie op 8 februari n.a.v. succesvolle en actuele expositie
Manifestatie
16:00-1800

Vanwege het succes en de actualiteit is de ABC-wijk-te-kijk-tentoonstelling over verleden, heden en toekomst van HAARLEM ZUID-WEST verlengd. Daarbij is van deze expositie nu ook een publicatie gemaakt. Het eerste exemplaar van dit boekje wordt op vrijdagmiddag 8 februari om 16.00 uur uitgereikt aan Floor Roduner, de Haarlemse wethouder Ruimtelijke Ordening. Het tweede exemplaar is voor Anne Pauline Huizinga, Gebiedsmanager Zuid West. Het boekje is daarna te koop in onder meer het ABC (prijs 15 euro).

In het ABC Architectuurcentrum Haarlem is van oktober 2018 tot april 2019 de wijk-te-kijk-tentoonstelling ‘Haarlem Zuid-West, wonen & werken langs de lijn’ te zien. Het boek dat 8 februari gaat verschijnen is de weerslag van die expositie. Het verleden, heden en de toekomst van het gebied Leidsevaartbuurt en het Houtvaartkwartier, met uitlopers naar de Wagenweg en de Brouwersvaart, worden hierin beschreven. Drie infrastructurele lijnen zijn karakteristiek in dit gebied: de Westelijke Randweg, de spoorlijn Haarlem-Leiden en de Leidsevaart.

Haarlem Zuid-West is vooral een woonbuurt met langs de spoorlijn toch ook veel bedrijven. Het is het stadsdeel met bekende Haarlemse iconen als de kathedrale basiliek St. Bavo, flatgebouw Haarlem Hoog, zwembad De Houtvaart en ’t Schouwtje als oudste gebouw. De afgelopen jaren hebben zich in dit gebied belangrijke veranderringen voorgedaan. Voor de nabije toekomst zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten in het kader van de Woonvisie Haarlem 2017-2020. Daarnaast lijkt Haarlem Zuid-West een uitermate geschikte omgeving om meer woningen voor ouderen te realiseren. Alle reden dus om de aandacht te vestigen op dit stadsdeel van Haarlem.