Bijeenkomst Structuurvisie openbare ruimte
Lezing

Datum: zondagmiddag 9 april
aanvang: 1600 uur (tot ca 1730uur)
kosten: geen (gratis)

 

Meer informatie: www.sorhaarlem.nl

 

Op zondagmiddag 9 april vindt in het kader van de plannen en ideeën voor Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) in het ABC Architectuurcentrum de bijeenkomst ‘De waarde van openbare ruimte’ plaats.

Deze bijeenkomst, een initiatief van wethouder Cora-Yfke Sikkema, staat in het teken van Haarlem2040, Groen en Bereikbaar en start om 16:00 uur.  Een drietal sprekers zal ieder vanuit eigen perspectief  ingaan op de betekenis van openbare ruimte. Jim van Os, (hoogleraar psychiatrie, lid van het KNAW én lid van de multidisciplinaire denktank van de Rijksbouwmeester) gaat in op het belang van openbare ruimte voor het mentale welbevinden. Kyra Kuitert en Rosemarie Maas (landschapsarchitect en planoloog van bureau KM) vertellen over hun recent verschenen boek ‘Prettige plekken’. Bas Govers (verkeersdeskundige/stedenbouwkundige) spreekt over het belang van verkeer en de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad.
Parttime praktijk-hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw is gevraagd als reflectant en zal steeds als eerste op de presentaties reageren. De bijeenkomst wordt geleid door Gabriël Verheggen, directeur ABC. Hij zal eveneens de wethouder én het aanwezige publiek bij het gesprek betrekken.