over het veranderende silhouet van de stad
Expositie

500 jaar geleden, en wel op 25 september in het jaar 1520 werd de bouw van de toren van de Grote of St. Bavo Kerk op de Grote Markt voltooid. Dat betekent dat deze 79 meter hoge kerktoren nu al vijf eeuwen manifest aanwezig is in het centrum en al die tijd bepalend is voor het silhouet van Haarlem. Van heinde en verre was en is de toren nog steeds te zien en onlosmakelijk verbonden met deze stad.

Maar inmiddels is de kerktoren lang niet meer het enige gebouw dat door zijn hoogte het silhouet van de stad tekent. In de loop der jaren – en zeker sinds het midden van de vorige eeuw – zijn er diverse gebouwen verrezen die wedijveren met de Bavo en deze zelfs naar de kroon steken. En dat is, naast het 500-jarig bestaan van de Bavo, een tweede aanleiding om in het ABC Architectuurcentrum een expositie te wijden aan het fenomeen hoogbouw. Want de term hoogbouw wordt ook in Haarlem steeds vaker gebruikt in relatie met de noodzaak om meer woningen te bouwen. Het aantal nieuwbouwplannen voor hoogbouw (lees: hoger dan 30 meter) groeit en daarbij bestaat er een gemeentelijke notitie waarin principes voor hoogbouw zijn geformuleerd.

Met het project ‘Hoogbouw in Haarlem - over het veranderende silhouet van de stad’ geeft het ABC een beeld van hoogbouw door de eeuwen heen en worden voorbeelden uit verleden, heden en toekomst getoond.  De expositie brengt in beeld welke hoogbouw de afgelopen eeuwen het silhouet van Haarlem heeft bepaald en mogelijk voor de toekomst gaat bepalen.  De expositie beoogt daarnaast een aantal aspecten aan te stippen die met hoogbouw samenhangen. Wat maakt de fascinatie voor hoogbouw? De waardering voor hoogbouw lijkt ook sterk afhankelijk van tijd, locatie en context. In dat verband impliceert ‘hoogbouw’ een sterke subjectiviteit. Want hoe hoog is hoog en waar begint dat? Zo hanteert de gemeente in haar hoogbouwnotitie dit begrip voor gebouwen boven de 30 meter terwijl de Stichting Hoogbouw de ‘ondergrens’ heeft bepaald op 75 meter… Dat laatste  impliceert dat in Haarlem alleen de Bavo-toren en de zogenoemde PTT-toren daaraan voldoen…

Het project ‘Hoogbouw in Haarlem’ omvat naast de expositie een of meer gesprek- en discussiebijeenkomsten, excursies en kinderworkshops. De tentoonstelling ‘Haarlemse Hoogbouw’ is te zien vanaf 25 september 2020 tot en met 10 januari 2021. Voor meer informatie kijk geregeld op deze site of meld je aan voor de ABC-nieuwsbrief (zie homepage)