Heemstede in perspectief

Gewenste en ongewenste toekomstige ontwikkelingen
Lezing

Op woensdagavond 25 april organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem, naar aanleiding van de expositie ‘Heemsteedse wijken te kijk!’ een discussiegesprek over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Heemstede. Aan het gesprek wordt deelgenomen door Pieter van de Stadt (wethouder Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Heemstede), Wim de Wagt (architectuurhistoricus) en Max van Aerschot (architect en stadsbouwmeester van Haarlem). Het gesprek wordt geleid door Gabriël Verheggen (directeur ABC). Aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur), toegang: gratis.

Achtergrond: Het Haarlemse ABC heeft een lange traditie opgebouwd met de zogenoemde wijk-te-kijk-tentoonstellingen. Deze keer kijkt het ABC over de stadsgrens en is de blik gericht op de ‘buur’ Heemstede. Op de expositie ‘Heemsteedse wijken te kijk’ wordt het verleden, het heden en de toekomst van deze gemeente belicht. Daarbij ligt de nadruk op de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke verschijningsvorm maar is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de (sociale) geschiedenis. Zo belicht de expositie de hedendaagse architectuur en ontwikkelingen rond de haven. Er is er tevens aandacht voor de vele buitenplaatsen – een van de karakteristieken van Heemstede – en de veranderende functies. Ook het in 1912 - honderd jaar geleden! – vastgestelde uitbreidingsplan krijgt een plek op de expositie waarmee overeenkomsten en verschillen met de huidige situatie zichtbaar worden.
Ten tijde van de tentoonstelling zullen er rondleidingen en een of meer thematische bijeenkomsten plaatshebben. Een van de gespreksonderwerpen daarbij is hoe vanuit een ‘Heemsteeds perspectief’ naar de ruimtelijke ontwikkelingen in/van Haarlem wordt gekeken.
 
voor een recensie over deze avond zie hieronder!
 
bovenste foto: H.W. Fluks
onderste foto: bewerkte afbeelding met nieuwbouw plan Volmaackt van SlangenHulser architecten