Het plastische getal

over de essentie van architectuur
Lezing

Op woensdagavond 7 maart 2012 geven de Haarlemse architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma in het ABC een lezing – of beter performance – over het zogenoemde ‘plastische getal’. Aan de hand van voorbeelden en attributen zullen zij aantonen dat de wiskundige formule die aan dit getal ten grondslag ligt, een geweldig hulpmiddel kan zijn om in de architectuur meer harmonie te brengen, in maat, schaal en ritme. Aanvang 20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur (toegang gratis).

Hilde de Haan en Ids Haagsma verrichten al geruime tijd onderzoek naar de architectuur en het gedachtegoed van de zogenoemde Bossche School en, meer in het bijzonder, naar dat van de grondlegger van deze architectuurstroming: architect en pater Dom Hans van der Laan (1904-1991). Van hun hand verscheen vorig jaar de lexicon ‘Gebouwen van het Plastische Getal, Een Lexicon van de Bossche School’ (uitgeverij Architext). Hierin wordt minutieus de harmonieleer van het plastische getal uit de doeken gedaan en aan de hand van diverse gebouwen toegelicht en beschreven. Naast de gebouwen van Van der Laan worden vele bouwwerken geanalyseerd van architecten die door hem zijn geïnspireerd. Zo tonen De Haan en Haagsma aan dat deze architectuurbenadering springlevend is en méér omvat dan wat bekend staat als ‘de Bossche School’. Op hun lezing in het ABC zullen zij de harmonieleer die op basis van dit plastische getal ontstond, aanschouwelijk maken. Dit gebeurt aan de hand van attributen en voorbeelden van gebouwen uit onder meer Vogelenzang, Alkmaar en Haarlem (hofje Codde en Van Beresteyn – ontwerp/architect Nico van der Laan).
 
Dom Hans van der laan
Architect-monnik Hans van der Laan (1904-1991) is bij architectuurkenners wereldwijd bekend door zijn krachtige, verstilde kloostergebouwen zoals Sint-Benedictusberg in Vaals, en door de boeken die hij schreef. Zijn lange kloosterleven wijdde hij aan een zoektocht naar de grondbeginselen van een architectuur die weldadig is voor lichaam en geest. Op basis hiervan ontwikkelde hij een omvattende architectuurtheorie rond een uniek compositorisch hulpmiddel: het plastische getal.