Het Spel om Oost: Ontdek kansen en investeer

Manifestatie met bus- en fietsexcursies door Haarlem Oost
Manifestatie

Ten oosten van het Spaarne in Haarlem ligt de koepel maar wat is daar nog meer? Atelier Oostwaarts zet, met medewerking van het ABC, dit onderbelichte gebied van Haarlem op de kaart door kansen die daar liggen te zoeken, te vinden en te gaan benutten. Daarbij is de inbreng van iedereen nodig! Speel daarom op 11 september het ‘Het Spel om Oost’. Ontdek de kansen en investeer daar waar mogelijkheden zijn! Schrijf je in voor een van de busexcursies (let op: beperkt aantal plekken) of doe individueel de fietsexcursie en beleef Oost. Ga in ieder geval langs start op de Prins Bernhardlaan 2! Voor alle informatie en aanmelding zie: www.atelieroostwaarts.nl/het-spel-om-oost

Datum: zondag 11 september 2016
Busexcursies aanvang: 13.00 en 15.00 uur – Fietsexcursie: individueel
Opstapplaats: Prins Bernhardlaan 2 Haarlem – Deelname: gratis
LET OP: Aanmelding noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal plaatsen via www.atelieroostwaarts.nl/het-spel-om-oost

Het oostelijke deel van Haarlem vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het oude centrum van de stad en de Metropoolregio Amsterdam. Het gebied wordt echter gekenmerkt door een onlogische wegenstructuur en een spoorlijn die het gebied doorsnijdt. Hierdoor is een gefragmenteerde openbare ruimte ontstaan met een gebrek aan kwaliteit en identiteit. Door de jaren heen zijn er talloze ambitieuze plannen ontwikkeld die daar verandering in hadden moeten brengen, maar tot op heden zijn deze helaas niet gerealiseerd.
In 2015 is Atelier Oostwaarts opgericht, door een onafhankelijk collectief van professionele ontwerpers met achtergronden op het terrein van stadsontwikkeling, architectuur en ontwerp van de openbare ruimte, om daarin verandering te brengen. Atelier Oostwaarts wil ambitieuze plannen uitvoerbaar maken door draagvlak en daadkracht te creëren en te combineren. Het Atelier gaat op zoek naar verbanden binnen het gebied maar ook naar de vraag ‘wie kan met wie het programma opstellen’, samenwerken, een gebied maken dat gedragen wordt door betrokkenen uit de buurt, de overheid en de ondernemers?
‘Het Spel om Oost’ is een van de activiteiten waarmee Atelier Oostwaarts ontwikkelingen in gang wil zetten die “…leiden tot bruikbare openbare ruimten en duurzame stedenbouw. Dat is wat Oost verdient, niet langer pas op de plaats maar oostwaarts!”