Iedereen kan meedoen!
Manifestatie

De afgelopen maanden stond in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling ‘Parkway naar de Kust’ over 100 jaar Zeeweg in Bloemendaal. Helaas zijn er op deze weg in de periode dat die expositie hier te zien was, weer meerdere ongelukken gebeurd met automobilisten, scooterrijders en fietsers. Van verscheidene kanten wordt opgeroepen maatregelen te treffen om de Zeeweg veiliger te maken. Maar welke maatregelen kunnen dat zijn? Om het denken daarover te stimuleren én de veiligheid van de weg te agenderen, schrijft het ABC i.s.m. Stichting Vrienden van de Middenduin een ideeënprijsvraag uit. Centraal staat daarbij de vraag: Hoe is de verkeersveiligheid van de Zeeweg te verbeteren, rekening houdend met de omgeving van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland én de ontwerpkwaliteiten van de weg?

Mee doen?
Eenieder kan meedoen, zowel op persoonlijke titel maar ook als organisatie. Ideeën kunnen in woord en/of beeld ingestuurd worden per email (info@architectuurhaarlem.nl) of per post (ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem) o.v.v. Idee voor Zeeweg. Inzendingen mogen teksten zijn maar ook tekeningen, collages etc.. Maximale grootte is formaat A3 en maximaal aantal vellen is vijf. Maquettes en driedimensionaal werk wordt niet geaccepteerd. De sluitingsdatum is 28 oktober 2021.

bord slipgevaar

Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Die kijkt onder meer naar de ideeën voor verbetering verkeersveiligheid maar ook hoe die passen bij het karakter van de Zeeweg. De jury bestaat uit:
Steven Slabbers, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Provincie Noord Holland / landschaparchitectenbureau 
Bosch Slabbers
Eric de Kievit, strategisch adviseur/verkeersveiligheidsdeskundige Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Wim Salomons, verkeerskundig consulent Veilig Verkeer Nederland (VVN)

De ideeën zullen gepresenteerd worden op donderdagavond 18 november 2021 via een zoom-bijeenkomst vanuit het ABC. Alle inzendingen worden dan aangeboden aan de gemeente Bloemendaal en de Provincie Noord Holland.

Meedoen is belangrijker dan winnen.  
Omdat meedoen belangrijker is dan winnen verloot het ABC onder alle inzendingers 3 geschenkbonnen.

gevaren fietsbord