Presentaties over visie, uitgangspunten en verwachtingen
Lezing

Op woensdagavond 25 november organiseert de Gemeente Haarlem samen met en in het ABC een informatieavond over de toekomst van de Amsterdamsevaart. Op deze avond worden de ideeën en plannen gepresenteerd om de Amsterdamsevaart terug te brengen van verkeersader naar verblijfsplek, van invalsroute naar woonstraat. De eerste stap hierin is het versmallen van de weg. Door middel van presentaties met een inleiding door wethouder Cora Yfke Sikkema wordt in beeld gebracht wat de geschiedenis is van de planontwikkeling, hoe het proces naar een definitief ontwerp van de Amsterdamsevaart er nu uit ziet en hoe deze plannen zich verhouden tot de toekomstvisie van het gebied.

Datum: woensdagavond 25 november, Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem
toegang: gratis

De Amsterdamsevaart in Haarlem is een bijzondere weg. In het verleden was de weg een belangrijke in- en uitgang van de stad maar sinds de fly-over in gebruik is en steeds meer verkeer over de Oudeweg wordt geleid, kan de Amsterdamsevaart een ander profiel krijgen. Een eerste tijdelijke aanzet daartoe zijn de bloembakken op één van de twee rijbanen ‘die de stad ingaan’. Nu wordt een definitieve oplossing voorbereid. Daartoe zijn er plannen en ideeën ontwikkeld om de weg zogenoemd ‘verder af te waarderen’ en een ander en nieuw gebruik van het Amsterdamsevaart-gebied verder mogelijk te maken.

Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om woensdagavond 25 november in het ABC de ideeën en plannen te horen en vragen te stellen. Sprekers op deze avond zijn Cora-Yfke Sikkema (wethouder duurzaamheid, onderhoud, beheer en mobiliteit), Rolf Tjerkstra (Stedenbouwkundige gemeente Haarlem), Christiaan Kwantes (verkeersdeskundige bij Goudappel Coffeng), Marnix Tavenier (MXT landschapsarchitectuur) en Erwin Hemmelder (procesmanager gem. Haarlem). Onder leiding van Gabriël Verheggen (directeur ABC) wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan de Amsterdamsevaart er uit komen te zien? Waar komt dan het groen, het fietspad enzovoort? Wat betekent dit voor de ventweg? Maar ook: ‘Wanneer en hoe kan ik mijn visie op het ontwerp van de Amsterdamsevaart kwijt?’