Kennisuitwisselinggesprek over BIM

To BIM or not to BIM, that ain’t the question anymore!
Lezing

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Perspectief naar 3D; de ontwikkeling van de architectuurtekening’ organiseert het ABC op donderdagmiddag 28 juni een kennisuitwisselinggesprek over BIM voor bouwprofessionals. Doel van deze bijeenkomst is vertegenwoordigers van partijen die werkzaam zijn in de zogenoemde bouwkolom (bouwketen) en die (al) te maken hebben met BIM - óf zich aan het oriënteren zijn op BIM - de mogelijkheid te geven ervaringen uit te wisselen. Het idee is om een open gesprek te voeren over valkuilen, hobbels maar zeker ook over successen en mogelijke samenwerkingsvormen. Telefonische aanmelding voor deelname is noodzakelijk: ABC, tel 023 534 05 84 (di. t/m zo 13.00-17.00)

Cultuuromslag: BIM lijkt een enorme impact op de bouw en op het architectenvak te gaan krijgen, vergelijkbaar met de overgang van de tekentafel naar de computer, wellicht zelfs groter. Tegelijkertijd is duidelijk dat BIM nog in de kinderschoenen staat en dat er nog talloze technische hobbels te nemen zijn, vooral op het gebied van het uitwisselen van de (3D-)gegevens. Daarnaast zijn sommige partijen nog huiverig ten opzichte van BIM, want wie met BIM werkt, moet vooraf veel tijd en energie investeren, en alle partijen moeten ‘mee-BIMmen’ zodat het BIM-proces (en daardoor het model) zinvol is. Ook vereist BIM dat alle partijen in openheid communiceren en dat allen in een vroeg stadium met elkaar aan tafel zitten. Dat vraagt om echte ketenintegratie en voor vele architecten én andere betrokkenen, een andere houding. BIM staat daarmee voor een belangrijke cultuuromslag in de bouw.
 
Programma donderdag 28 juni
15.00    Inloop
15.30    Welkomstwoord Gabriël Verheggen, directeur ABC
15.35    Statements van BIM-ervaringsdeskundigen
Alexander Pastoors (BNA) én Arjan Walinga  (BouwendNederland): adoptie en implementatie van BIM en het belang voor de bouwkolom
Paul van Pelt (BouwConnect) - BIM in de praktijk en het belang voor de architect
Paul Hooijschuur (Pieters Bouwtechniek) - Visie van de constructeur
Jeroen Leeuw (Cadac Group) - blik in de toekomst
16.30    Gesprek met de zaal over ervaringen, valkuilen en hobbels
17.15    Netwerkborrel 
18.00    Einde
 
Achtergrondinformatie: De invoering van de computer is heel bepalend geweest voor de ontwikkeling van de architectuurtekening en voor de praktijk van architecten en bouwers. Inmiddels voltrekt zich een nieuwe revolutie in de bouw: BIM. BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model of Building Information Model. Hiermee wordt een digitaal, driedimensionaal gebouwmodel bedoeld waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en het beheerproces zijn geïntegreerd. Het BIM-model is te zien als een database met informatie over een gebouw, waaronder 3D-informatie over de vorm en tal van andere informatiesoorten, zoals over de constructie, de installaties, energieverbruik, milieubelasting, lichtinval, de kosten en de planning. Doordat alle partners in het bouwproces - liefst al in een vroeg stadium - hun informatie in een BIM delen, kunnen niet alleen veel fouten in de bouw worden voorkomen, maar kan er ook veel efficiënter worden samengewerkt. Tijd en kosten worden bespaard doordat tekeningen consistent zijn en tijdens het proces makkelijk gewijzigd kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn bouwbedrijven, ontwerpbureaus en andere partijen in de branche in toenemende mate gebruik gaan maken van BIM. Velen zien BIM nu als de tekentafel van de toekomst.