Presentatie in de serie 'Spraakmakend Haarlem'
Lezing
17:00-19:00

Al geruime tijd werkt Kristian Koreman met zijn bureau ZUS, dat hij samen met Elma van Boxel (zie foto) in 2001 heeft opgericht, aan bijzondere projecten in Haarlem. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp ‘Stad tussen de Bomen’, ofwel de inrichting van de openbare ruimte van middengebied Schalkwijk. Ook werken zij momenteel aan de herinrichting van het voormalige Slachthuisterrein. Hoogste tijd dus om hem uit te nodigen voor ‘Spraakmakend Haarlem’!

Datum: dinsdag 26 september 2023
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem
Aanvang: 17:00 uur (inloop vanaf 16:30 uur)
Afsluitende borrel: 18:00 en 19:00 uur
Toegang: gratis

reserveren noodzakelijk!

 

stad tussen de bomen
Kristian Koreman vertelt op 26 september over diverse projecten van zijn Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles). Dit bureau is internationaal actief en verscheidene keren met prijzen onderscheiden. Koreman gaat tijdens zijn presentatie in op hun manier van werken maar ook wat hem inspireert en wat de ambities zijn. Na afloop van zijn presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen en eventueel gesprek onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC (moderatie).

Over Spraakmakemd Haarlem
Spraakmakend Haarlem organiseert in de aanloop naar de uitreiking van de Lieven de Key Penning op 21 november 2023 een reeks bijeenkomsten over de actuele ontwikkeling van architectuur in Haarlem. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het ABC Architectuurcentrum en worden o.a. aangekondigd en van context voorzien op www.spraakmakendhaarlem.nl

Spraakmakend Haarlem is een samenwerkingsverband van Atelier Stad van de gemeente Haarlem en het ABC Architectuurcentrum Haarlem met als doel de ruimtelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke kwaliteit van deze stad over het voetlicht te brengen aan de hand van presentaties, lezingen en gesprekken.