Hoe wek je energie op en wat doe je ermee? Welke implicaties heeft dat voor gebouwen?
Lezing
20:00

let op: deze lezing gaat op 6 juni niet door en wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum!!!

Als de stad “van het gas af” gaat, zullen er andere energiedragers moeten worden aangewend om ons van verwarming en warm water te voorzien. Elektriciteit kan het alternatief zijn, maar ook dat wordt nog steeds voor het grootste deel met behulp van fossiele brandstoffen verkregen. Elektriciteit kan echter ook duurzaam worden opgewekt. Denk aan zonnecellen – in de vakwereld bekend onder de afkorting van het Engelse Photovoltaics: PV- en windturbines - niet alleen met grote turbines op zee en in de polder, maar ook met gebouw-geïntegreerde kleine turbines. Warm water kan worden geleverd met zonneboilers, die we ook allemaal kennen. Een probleem is echter, dat we vaak de energie nodig hebben als de zon niet schijnt of als er weinig wind is, terwijl er een overschot is bij zonnig weer of bij stevige wind. Hoe slaan we die energie op? En zijn we uitsluitend op PV, windturbines en zonneboilers aangewezen, of zijn er nu of in de zeer nabije toekomst ook alternatieven? In deze lezing passeren geothermie, warmte- en koudeopslag in de bodem, warmteopwekking en -opslag in het gebouw, warmtepompen en thermochemische warmteopslag de revue. Daarnaast worden voorbeelden getoond hoe een aantal van deze technieken in het gebouw geïntegreerd kunnen worden.

 

Spreker(s)
Herbert Zondag, Thermochemische warmteopslag/li
•Prof. Dr. A.A.J.F van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design & Sustainability | TU Delft
Moderator
Gabriel Verheggen, directeur Architectuurcentrum Haarlem
Kosten
Entree €5,- euro (ABC-vrienden €3,- euro) incl. bezoek expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS.