Over ontwerpen vanuit de zintuiglijke beleving
Lezing

Ter afsluiting van haar expositie ‘Poëtisch Ingenieursschap - Beleving vanuit de zintuigen’ geeft architect Jeanne Dekkers op zondagmiddag 25 januari een lezing in het ABC (aanvang: 15.00 uur). Zij zal uitgebreid ingaan op het onderzoek naar de zintuiglijke beleving van de ons omringende omgeving zoals dat door Architectuurplatform Sense & Care – en dat onderdeel is van Jeanne Dekkers Architectuur – wordt verricht. Jeanne Dekkers licht hierbij de onderliggende filosofie van ‘Poëtisch Ingenieursschap’ toe en geeft aan waarom dit voor haar leidt tot nieuwe inzichten in ontwerpen. Hierbij is de beleving vanuit de zintuigen essentieel.

Datum: zondagmiddag 25 januari; aanvang 15.00 uur (toegang gratis)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem

Uitgangspunt van het platform Sense & Care is dat iedereen belang heeft bij een omgeving die prettig en vertrouwd aanvoelt. De aandacht richt zich op zowel de ‘gewone’ mens in het dagelijks leven als op mensen die in omstandigheden verkeren, waarbij de gebouwde omgeving van groot belang is voor het welbevinden. Met name voor hen dient met de grootste zorgvuldigheid ontworpen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke doelgroepen als ouderen, mensen met een psychisch probleem, visueel gehandicapten, slechthorenden of kinderen met leerachterstand.

Het doel van het platform Sense & Care is om de actuele discussie over het ontwerpen verder te brengen door analyse, om vervolgens een werkwijze voor het ontwerpen vanuit zintuiglijke beleving te formuleren. Net als op de expositie in het ABC worden bij haar lezing op 25 januari deze ziens- en werkwijze getoond en toegelicht aan de hand van gerealiseerde projecten van Jeanne Dekkers Architectuur. Zo is onder meer aandacht voor het gebouw van OZW Vrije Universiteit in Amsterdam en de Brandweerkazerne in Zandvoort.

Achtergrondinfo
Jeanne Dekkers Architectuur realiseert gebouwen vanuit een specifieke ontwerpvisie op de gebouwde omgeving. Het bureau zoekt voor iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord waarbij de start van elk ontwerpproces een grondige kennismaking is met de opgave door een formulering van de probleemstelling en een onderzoek naar belangrijke aspecten van het uiteindelijke gebouw. Deze aspecten zijn het ‘kijken en luisteren’ naar de plek, het programma van eisen, de wens en cultuur van de opdrachtgever en gebruiker en het zoeken naar onzichtbare elementen welke kenmerkend zijn voor de opdracht. Deze zijn in de visie van het bureau van belang om een zo goed mogelijk beeld van de opgave te krijgen. Iedere ontwerpopgave wordt daarbij benaderd vanuit de geschiedenis en betekenis van de locatie; ‘het cadeau van de plek’. Door de vondst van de eigenheid van de plek, het karakteristieke van de wens van de opdrachtgever en de uniciteit van verscholen bestaande betekenissen ontstaat een nieuw beeld dat leidt tot een unieke vertaling in het ontwerp. Poëzie (licht en ruimte, kleur en textuur) en ingenieursschap (maat en verhouding,  techniek en detail) zijn voor het bureau de belangrijkste ingrediënten voor een gebouw dat in alle opzichten goed functioneert en waar iedereen trots op is. Het Architectuurplatform Sense en Care is onderdeel van Jeanne Dekkers Architectuur.